saç dökülmesi

zibilyon tane sebebe bağlı olabilen, tüm sebeplere yönelik gerekli branşlara başvurulup tüm tetkikler yaptırıldıktan sonra sebebe yönelik olarak tedavi edilmesi gereken, hiçbir sebep bulunamadığı takdirde bile etkinliği kanıtlanmış birkaç tedavi şekli bulunan semptom.

üzer, üzüldükçe döker, döküldükçe üzer, üzdükçe dök....