sözlük yazarlarının şiirleri

Mecâlis

ağdı gök
kök üstüne
vakt üstüne
kelâm üstüne
ve hâl ıslandı koşarak

koştu
konuştu zembereğiyle
dedi
Ey füruğ!
tandırında ne var
ne yoğurdun bakır leğençede
ne
ki orak kımıldar
sağdan sola
soldan

alnımda yazan
kara leke
karagözüm
The black house
cüzâmlıyım
bilin!
bir gulyabani gibi cüssedâr
hem cüretkâr
çıkarım karşısına

çıkartıp bağrımdan gülleyi
gülleri batırıp yarama
hiddetli ve savurgan
uçarak Hezarfen kimi
kâzib çıkarır
kimdir Çelebî Paşa
koşturur yağız taylar
zaman koşturur
ordan buraya
Roma'dan Tehran'a
döner devran

Fizan'a
Ahlat'a
Şiraz'a

devran döner
Londra'dan Şam'a
buradan oraya
koşturur zaman
yağız taylar koşturur
kimdir Çelebî Paşa
Hezarfen uçarak
kimi kâzib çıkarır
hiddetli ve savurgan
gülleri batırıp yarama
bağrımdan çıkartıp gülleyi

çıkarım karşısına
cüretkâr
hem
cüssedâr bir gulyabani gibi
Bilin!
cüzâmlıyım
The black house
karagözüm
kara leke
alnımda yazan

soldan sağa
sağdan
ne yoğurdun bakır leğençede
ne
ki orak kımıldar
tandırında ne var
dedi
Ey füruğ
koştu zembereğiyle
konuştu

Ve hâl ıslandı koşarak
kalem üstüne
vâlâ üstüne
kemâl üstüne
gök ağdı


(yayımlanmıştı bir vakitler)