vatan haini

Yaptığı siyaset ya da icraatlarla vatanına zarar veren kişiler için kullanılan sıfat.

Ülkenin gençlerine uyuşturucu satmak,

Etnik duyguları uyandıran ideoloji pompalamak,

Ülke gelirini faize ve tekele bağlamak,

Eğitim sistemini ideolojiye bağlamak,

Halkının manevi değerleriyle tezat oluşturacak yasalar ve kanunlar çıkarıp, halka dayatmak, dikta etmek,

Darbe yapmak ve darbe savunuculuğu yapmak vs.

İş başına geçtiğinde, toplumun değil kendi menfaatlerini önceleyen herkesin burun buruna geldiği hal.

Ama algısı, güçlünün yanında durmayan, güçlüye muhalefet eden fikir sahipleri olmuş.