sevilen şiirin en vurucu cümlesi

Kar üstüne düşen kandı
Yamandı bir avcıdan şivekara ulaşan haber
Müjde değildi
Neden bir yavuzluk bir durulukla beraberdi
Şivekar bunu bilmek istedi