nureddin nebati

MÜSİAD gibi kazancını helal yoldan kazananların bizim dilimizi çok daha iyi anlayabileceği bir dönemdeyiz.

Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı TL mevduata katılım dün itibarıyla 91,5 milyar liraya geldi. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu, artık bir gündem maddemiz değil.

Cari fazla ve büyüme. Hep birlikte bunları yaşayıp bunu da içselleştireceğiz. Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık Heterodoks politikalar var. Ama bunu yaparken de seçici olmayı, ülkenin gerçeklerine, iç dinamiklerine, uluslararası konjonktürün gereklerine uygun bir şekilde maliye ve para politikalarını birlikte yürüterek her türlü tedbiri almak ve özellikle bütçe disiplininden taviz vermemek koşuluyla yolumuza devam edeceğiz.

git