3. ahmed çeşmesi

sahile bakan yüzündeki kitabede şöyle yazıyor:
dedi han ahmed ile bile ibrahim tarihin/ su vardı alemi dest-i muhammed'le cevadullah
(ahmet han tarihi ibrahim'le söyledi/ allah'ın cömertliği, alemi muhammed eli ile suladı)

zamanın padişahi 3. ahmed ve sadrazam nevşehirli damat ibrahim paşa, son mısrada ebced değeriyle çeşmenin yapıldığı tarihi düşürüyorlar.