Allah'a herhangi bir şekilde herhangi bir şeyi ortak koşmak

Allah'a ortak koşmak diye bir şey yoktur ne demek ya? Ayetleri yok mu sayalım? İroni yapılıyorsa da ben anlamadım aga.

Ortak koşmak sadece başka bir ilaha iman etmek demek değildir. Esasen adı üstündedir. Şu şekilde:

Hani tek bir devlet vardır ama devlet, görevlerini çeşitli erkler ve kurumlar vasıtasıyla icra eder. İşte Allah'a ortak koşanların da büyük bir kısmı, mekke müşrikleri gibi, tek bir ilaha iman ederler ancak o ilahın iradesini put veya başka birtakım aracılarla tecelli ettirdiğine inanıp o putları ve aracıları kutsarlar.

Aynı şekilde satanistler gibi şeytana bu vasfı yüklemek, hristiyanlar gibi papa'ya yahut bazı Müslümanlar gibi bir halifeye, şeyhe veya başka bir şahsa Allah'ın yeryüzündeki gölgesi demek, onu kusursuz görmek, onu aracı kılmak da putları aracı kılmak gibi şirktir, yani Allah'a ortak koşmaktır, Allah'ın vazifelerini onda görmektir...

Allah dışında başka bir tanrıya tapmak ise şirkin bir başka versiyonudur.

Velhasıl şirk, ayetlerle sabit olup milyarlarca insanın içine düştüğü bir günah olduğu halde yok demek de nereden baksan muhteşem bir görüş.