Allah'a herhangi bir şekilde herhangi bir şeyi ortak koşmak

Yusuf suresinde, Yusuf peygamberin zından arkadaşlarına yaptığı tebliğ sahnesesinden bir kesit.

Atalarım; İbrahim, ishak ve yakup'un dinine uydum. Biz peygamberiz ve bize Cebrail aracılığı ile vahy ediliyor. Bu tablo bize ve bize uyana bir rahmettir. Bu nimetlere rağmen şirke düşüp saray'ın rejimine eyvallah çekmek bize yakışmaz; ama insanların çogu bu rahmeti dinlemek istemez, işine gelmez çünkü.


"Onlar, Allah'dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'dan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir."

Tevbe 31.

Yusuf'tan sonraki şirk ehlinden bahseden bir ayet.