Allah'a herhangi bir şekilde herhangi bir şeyi ortak koşmak

Günah-ı kebire imansızlıktan gelmiyorsa: Kişi ilminin yetersizliğinden şirk sayılabilecek bir günah işlemesi, olayı düzgün idrak ve muhakeme edememesi sonucu gizli şirke düşmesi, bu o kişiyi mürted yapar mı? diye bir soruya cevaben ; avamın imanı sorgu ile anlaşılır. Şayet kişi sorgu neticesinde hatasında ısrar ederse, o zaman küfre girer; ama sorguda hatasını anlar da istiğfar ederse, imanına bir zarar gelmez.

Diğer bir husus, insan mutlak anlamda bilmediği ve muttali olamadığı bir konuda sorumlu olmaz. Ancak konuya vakıf ve hakim olduğu halde yanlışta ısrar ederse o zaman sorumlu olur.

Yani kişinin mürtet olup olmadığı ancak sorgu ve tahkik ile bilinebilir. Bu yüzden kişilerin lafız ve davranışlarına bakarak hemen tekfir yoluna gitmek caiz değildir. --kaynak, sorularlarlarisale-