at

Çocukken bir kere bindirmişlerdi, yükseklikten korkmuştum. Çok severim kendilerini. Tekrar binmek nasip olur inşallah. Bizim Erciyes'in öte yanında yılkılar gezer. Ömer Hayyam'ın nevruznâme adlı eserinde at ve at türleri ile ilgili bahisler geçmektedir.