politik doğruculuk ve fikrin namusu

İnsanları, sevdikleri şahıslara ve savundukları fikirlere göre değil de; bu şahıslarda ve fikirlerde ne bulduklarına, onlar için hangi anlamı ifade ettiklerine göre değerlendirmeye başladığımdan beri kendimi olgunlaşmış hissediyorum. Karşımdaki kişiden benzer bir tavır görmediğim zaman, kendisinin içinde bulunduğu durumu da anlıyorum.

Fakat bunu yaparken insanın kendisinden ödün vermesi, karşısındaki insanı anlamaya çalışması ve politik doğruculuk arasında ince bir çizgi var. Yani bu konuda, konunun ehli tarafından uzun ve derin bir değerlendirme yapılmalı. Toplumsal değer yargıları, fikri asabiyet ve radikalizm, başkaları tarafından kabul görme dürtüsü, aidiyet arayışı, fikri ve kültürel altyapı, avrupa penceresiyle yaşadığımız toplumun değerlendirilmesi, felsefe ve inanç gibi birçok kaynağı var bence politik doğruculuğun.