ayan-ı sabite

Kelâmî - felsefî ve tasavvufî konularda başvurulan bir bahistir. Eşyâların hakikatleri, zuhuratı ve bilgisini ihtiva eder. Varlık âlemlerinin derecesine, makâmsal mertebesine göre te'vile açık bir mevzudur.