yaman dede

gerçek adı "diamandi" olan rum asıllı türk tasavvuf müziğinin önde gelen isimlerindendir.
talas, kayseri doğumludur. babası da şehrin eşrafındandır ve rum cemaatinin önde gelen isimlerindendir.
1942 yılında ihtida ederek Mehmed Abdülkadir adını almıştır.