Sigara içen insanın girdiği kul hakkı

sigara içenlerin, bal gibi var olduğunu bildikleri halde kimyasal ve psikolojik bağımlılıklarının rasyonel düşünme yetilerini manipüle etmesi sonucunda inkar ettikleri kul hakkı. meseleyi yalnızca güç dengesi ile alakalıymış gibi göstermeye çalışmak, "işe dini karıştırmayın yow" şeklinde vicdani yükü atma çabaları kişinin iç huzurunu sağlama gereksinimi olarak normal ancak gerçeklerle bağdaşmayan ve nafile bir çabadır.