mahmut ustaosmanoğlu

hakkında hem çok olumlu hem de çok olumsuz yazılarla karşılaştığımız zat... hem karşıtlarını hem de taraftarlarını uçlara sürüklemiş vefatı ile, gerçekten şaşırtıcı...

benim şahsi kanaatim her "kul" gibi günahsız olamayacağı, kendisi de dahil kimsenin putlaştırılmaması gerekeceği, peygamberin dahi fani olduğu dünyada Mumit olan Allah'ın emrine mazhar olmuş insan olduğu yönündedir.

bir yazıda kendisinin beyanı olan ve çokça tartışılan sözleri toparlamışlar, bazılarına şiddetle karşı çıkmış olsam da neticede birer fikir ve beyandırlar, konuşulmasında sakınca görmemekteyim.

Bu vesileyle, bu inancın karşıt fikirlerine de eşit derecede söz hakkı tanınması temennilerimi de iletmiş olayım.

inna lillahi ve inna ileyhi raciun

1- Ben kadınların dükkân açmasını asla helal görmüyorum.
2- Kadından memur olmaz. Kadınlar mektebe gitmez. Duymadık demeyin
3- Kadın sokakta gezecek bir şey değildir, erkeğe gözükecek bir şey değildir.
4-Kadın en dayanılmaz şeydir, onu görmeyeceksin.
5- Dana kadar kızları veriyorsunuz liseye, aklınız mı gitti, yoksa ruhunuz mu gitti. Diplomayı al gel de namusun ne olursa olsun.
6- Alışveriş, hemşirelik, subaylık karı işi değildir
7- Bu karıları kendi başına bırakırsan, uçurumdan aşağıya her gün uçarlar.
8- Ruhul furkan Tefsirini yazmayı bize Resulullah emretti.
9- Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürülerken yakapaça, "Ben nakşibendi tarikatının halidi kolundanım" dese bırakırlar.
10- Sünnilik dininin hanefilik mezhebi cennetliktir.
11- İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabir ehlinden yardım isteyiniz.
12-Şeyhin şeklini hayal etmek, düşünmek, Hakkın zikrinden daha faziletlidir. (Şeyhini gozünün önüne getirmek için namaz kılarken resmini onüne koyanlar var)
13-Bir mürid mürşidi için "niye emrediyor, niçin yasaklıyor" derse mürid olamaz. Çünkü inat ediyor, inatla bu iş olmaz.
14-Eğer sen, bir şeyhe bağlanmadan bin sene kendi başına Allah’a kavuşmak için inleyip dursan, böylece O Mevla Tealayı bulman mümkün değildir.
15-Ashabı kehf'in köpeği Allah dostlarının yanından ayrılmadı biz de ayrılmayalım. (Kendisi Allah dostu müritleri de köpek!)
16-Bana emir verildi, kızını üniversiteye göndereni tarikattan at. Üniversite akrep yuvasıdır.
17-Eve televizyon girdiği vakit iman camdan çıkar. Bu sistemin okullarında kız talebe okutanların imanı tehlikeye girer.
18-Zina ve livatadan daha kötüsü sakalını traş etmektir.
19-Kadınların şerefi gizli kalmalarında ve erkeklerle görüşmemelerindedir. Kadın çalışacak diye tutturmuş, sonra aç kalırlarmış.
20-Çarşafı olmayan bir kadın, çatısı olmayan harap bir eve benzer.