mahmut ustaosmanoğlu

Ölümü ile Birgün gazetesinin "şaibelerle dolu hayat" sürmanşetine konu olan cemaat lideri. Şaibelerden kasıt Çarşamba semtinde bulunan işbu cemaatin camiinde yaşanan iki cinayet. Biri ustaosmanoğlu'nun damadı, öbürü ise bayram Ali Öztürk.

Şaibe sözcüğü cemaat ve tarikatları özetleyen bir sözcük.

Son olarak;

Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.

Mustafa Kemal Atatürk