bizimkiler

yayınlandığı zamanlarda ''Bu ne biçim 'bizimkiler', dizide cami yok, namaz yok...'' gibi eleştiriler alıyordu. Timurtaş uçar olabilir eleştiren, net hatırlamıyorum. o zamanlar böyle eleştiriler varken şimdi filmlere, hatta sokağa bakıyorsun, bir de bizimkiler'e, ulan ne edepli saygılı insanlarmış falan diyorsun. Çok seneler sonra, Bizimkiler'in Ali'si Atilay uluışık'la tanıştım. ticarete girmiş, 1-2 yıl falan buralarda takılmıştı. sonraları kayboldu. sahi nerede o, hiç sesi soluğu çıkmıyor.