Ülkemizin çevre ülkelerce bir cazibe merkezine dönüşmesi