hamsa

şii'lerin kültürüne göre; 5 parmak İslam’ın 5 şartını ve 5 duyuyu temsil eder. Şiilere göre 5 sayısı; Peygamber Sülalesindeki 5 “kutsal kişiyi” vurgulamaktadır.

Bunlar; Hz. Muhammed(S.a.v), Hz. Fatma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir. (R.a)

Değişik formatlarda Hamsalar’a rastlamak mümkündür. Üzerinde kalp olan, Davud’un Yıldızı olan veya Allah yazan Hamsalar da bulabilirsiniz.

Günümüzde Kabala öğretisinin popüler bir hal almasıyla birlikte Hamsa takan ünlüler artmıştır. Madonna, Brittney Spears ve Demi Moore gibi ünlüler Hamsa takanlardan sadece bazıları.

Ama şunu bilin bu simge hiç de iyi işler için kullanılmaz ve büyü ve tılsım yapımında kullanılan bir simgedir...
Hamsa; Yahudi ve pagan kültürünün bir ürünü olduğu halde, bid'at ehli olan şiilerin kullanması dolayısıyla islamla birlikte de anılıyor.Açık bir elin içine gömülü olan bir göz şeklinde olan, her kültürde değişik isimleri bulunan Hamsa’nın, Fatıma’nın eli ve Miryam’ın eli gibi isimleri de bulunuyor.

Aynı zamanda İbranice’de beş anlamına “Hamesh” de bu sembol için kullanılan isimlerden biridir. Yahudi kültürüne göre bu 5 parmak Tora’nın 5 kitabını sembolize eder. Elin sağ ve sol parmakları yanlara dönüktür. Diğer 3 parmak ise dikeydir.

Yahudi ,Hristiyan ve Müslüman araştırmacılar Hamsa’yı birçok değişik şekilde tanımlarlar.2 din için de ve bid'at ehli olan şiilerde de muska anlamı taşıdığı,nazardan koruduğu ve paganlar için de bereket sembolü olduğuna dair inanışlar git ı zamanda Kabalistik bir sembol de olan Hamsa'ya, Yahudi sanatında bir çok dalda bu sembole rastlayabiliriz. daha etraflıca bilgi için kaynak git