geceye bir şarkı bırak

Farz edersem benliğim senden cüdâdır Ey Vücud
Vehm-i mahzım, hiç vücudu var mı ma'dümiyyetin
Bir fakirim ki neyim varsa senindir,bense hiç
Fakr-ı fahrı eldedir ferman-ı Vahdaniyyet'in
Arş u kürsi,arz u eflak hep senin emrinle var....

ben oyum ki

[youtube]git [/youtube]