samimi müslüman

mehmed zahid kotku k.s. hazretleri bir gün buyururlar ki her şey olduk. talebe olduk, mürid olduk, hoca olduk, mürşid olduk. ama işin sonunda gördük ki hakk nazarında geçer akçe yalnız samimi bir müslüman olmakmış.

padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş,
bir evliyaya bende olmak cümleden evla imiş.
bunu da yavuz sultan selim han cihan padişahıyken söylemiş.

İllâ men etallâhe bikalbin selîm.
Ancak Allaha selim bir kalb ile varan başka.
bunu da alemlerin padişahı emretmiş.