öğrenilince ufku iki katına çıkaran şeyler

ufku iki katına çıkarmasa da;

pc'de con isminde bir folder açamazsınız
excel'de history adında sheet açamazsınız
irina shayk'ın gerçek soyadı "şeyhülislam kızı" anlamındaki shaykhulislamova'dır.
sebastian sivaslı demektir.
hafıza bir olayı her anlatıldığında güncelleyerek kaydeder. yani siz yıllar sonra yaşadığınız olayı değil anlattıklarınızla şekillenmiş belki de yalan yanlış bilgiler katılmış yeni olayı hatırlar ve onu anlatırsınız.
buraya kadar okuyup hala artıya basmayanların analarının sütünden emdiği sütü memelerinden emdiği sütü burunlarından gelir.