kavramsallaştırılmamış duygular

biraz da yabancı kelimeler diyerek arapçayı, farsçayı falan dilden atarak dili kuşa çevirenler düşünsün kavramsallaştırılamamış duyguları. Düşünmesin idrak etsin hatta. Anlakları ahmaklaşmışlar kazandı. Dili kuşa çevirdiler ama kuşlarla hasbihal edilemez olundu.

Doğa ana diyerek kavram icat ettiler doğanın babası olarak kendilerini gördüler, halbukiysem ebterdiler.

Kavramları materyalistleştirerek kavramlardan ruhu aldılar, insanları makineleştirip, makineleri insanlaştırmaya çalıştılar.

Duygularımı tam ifade edemiyorum. Müteessir falan oldum, oha oldum.