muasır batı okullarında haç bizde m.kemal resmi olması

baden-württemberganayasa mahkemesi kararı
sınıflarda haç bulunması geçmişte de siyasi tartışmalara yol açmış, konu anayasa mahkemesine taşınmıştı. federal anayasa mahkemesi 1995 yılında devlet okullarında, hz. isa’yı çarmıhta gösteren heykel veya resimlerin asılmasının devletin tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığına karar vermişti. böylece bavyera eyaleti'nde eğitim kurumları yönetmeliği de geçersiz kılınmış oldu.
ancak o tarihten itibaren okullardaki dinî sembollerin nadiren kaldırıldığı gözlendi. bavyera’da eğitim yönetmeliği değiştirilerek; haç ve benzeri dinî sembollerin sınıflardan ancak “ciddi itirazlar” gelmesi halinde kaldırılabileceğine yer verildi.
git