epiktetos


--- epiktetos ---
cahillerin huzurunda derin ve mühim meseleler açılırsa sükutu muhafaza et. zira henüz hazmetmediğini ifade etmekte büyük tehlike vardır. senin bir şey bilmediğini iddia etseler de öfkelenme. Çünkü koyunlar ne kadar yem yediklerini gidip çobanlarına rapor etmezler. Fakat iyice hazmettikten sonra süt ve yün hâline getirirler.
--- epiktetos ---
devamını gör...

--- alıntı ---
(M.S. 50-125-130)
yıllarında yaşadığı sanılmaktadır
Milattan sonra 50-60 yıllarında PHRYGIA' da HIERAPOLIS' te doğduğu söylenen eski Yunana filozofudur. Çocukken Roma' da imparator Neron' un azatlısı Epaphroditos' a satılmış bir köleydi. Asıl adı bilinmiyor ve Yunanca ''satın alınmış adam- köle-uşak'' anlamında ''Epikletos'' ismini taşıyor.
''Epikletos'' , Roma' da felsefe okuma imkanı bulmuş, kölelikten kurtulunca, felsefe öğretmenliği yapmış, 90-94 yıllarında Roma İmparatoru Dominataus bütün filozofları yurdundan kovunca. Nikopolis' e gitmiş orada STOIK felsefe ilkelerini öğretmeye başlamıştır. Yokopolis' te yokluk içinde yaşamış ve burada ölmüştür.
Felsefesi; Tanrıya güvenmek, vicdan sesini dinlemek, insanların kardeşçe yaşamaları esasına dayanmaktadır. Hiçbir yazı bırakmamış, fakat büyük bir etki yapmıştır. Kendisini seven birçok öğrencileri olmuş , bunlardan Flavius
Arrianus, Epiktetus' un öğrendiklerini sonradan kitap halinde toplamış ve böylece felsefesi hakkında bilgi edinmek mümkün olmuştur.
--- alıntı ---

--- alıntı ---
ben topalım. niye topal olmalıydım? alçak adam! bir ayak için ilahi hikmeti suçlandırmak mı gerekir? Allah'ın senin ayağına mı yoksa ayağının mı Allah'a uyması daha doğrudur? (birinci kitap, xxxvıı)
--- alıntı ---
devamını gör...
''ancak, bütün hakikatinizle ve bütün kalbinizle 'rabbim, Allahım, bana nasıl dilersen öyle muamele et' diyebildiğiniz zaman kölelikten kurtulup tam anlamıyla hür olabilirsiniz.

hür bir adam, engelle karşılaşmaksızın efendilik edebildiklerinin efendisidir. ve hiçbir engelle karşılaşmadan efendilik etme hürriyetimizin olduğu yegâne şey, kendimizdir. o yüzden, kendisi değil de başkalarını kontrol etmeyi isteyen bir kişi görürseniz, bilin ki o hür değildir: o, insanlara hükmetme tutkusunun kölesi olmuştur'' buyurmuş. //benim kaynağım: din nedir, tolstoy, furkan yayınları//
devamını gör...
''ancak, bütün hakikatinizle ve bütün kalbinizle 'rabbim, Allahım, bana nasıl dilersen öyle muamele et' diyebildiğŸiniz zaman kölelikten kurtulup tam anlamıyla hür olabilirsiniz.

hür bir adam, engelle karşŸılaşŸmaksızın efendilik edebildiklerinin efendisidir. ve hiçbir engelle karşŸılaşŸmadan efendilik etme hürriyetimizin olduğŸu yegâne şŸey, kendimizdir. o yüzden, kendisi değŸil de başŸkalarını kontrol etmeyi isteyen bir kişŸi görürseniz, bilin ki o hür değŸildir: o, insanlara hükmetme tutkusunun kölesi olmuşŸtur'' buyurmuşŸ. //benim kaynağŸım: din nedir, tolstoy, furkan yayınları//
devamını gör...
epiktetos'a göre bireyin felsefedeki gelişim göstergeleri:

-kimseyi kınamaz
-övmez
-suçlamaz
-kimsede hata bulmaz
-kendinden bahsetmez, bilgiliymiş gibi görünmez
-bir şeyden mahrumsa kendini sorumlu tutar
-övülmeyi tebessümle karşılar
-kınanırsa kendini savunmaz.
devamını gör...
psikolojideki bilişsel davranışçı terapinin temeli olan "duyguların kaynağı düşüncelerdir ve değişmesi istenen bir duygu için, o duyguya sebep olan düşüncenin değişmesi gerekir" mantığını ilk olarak kendisi atmıştır denebilir. zira şurada çok güzel söyler:

"sana olanlar değil, olanlara verdiğin tepki önemlidir"

-epiktetos-
devamını gör...
“at şarkı söyleyemediği için mutsuz mudur? hayır. köpek uçamadığı için mutsuz mudur? hayır. insan aslanları boğazlayamadığı için mutsuz mudur? hayır. çünkü at koşamadığı, köpek duyumsayamadığı zaman mutsuz olur. ya insan? insan ise utancını, iyiliğini, bağlılığını, adaletliliğini yitirdiği zaman, tanrıların onun ruhunda yaratmış olduğu tanrısal özellikler silindiği zaman mutsuz olur."
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.