eren erdem

son kitabı "abdestli kapitalizm" ile yine gündem oluşturacağa benziyor..

arka kapak yazısı ;

abdestli kapitalizm bir şirk dinidir. çünkü şirk kelime anlamı itibari ile ‘’bir mala iki kişinin sahip olması demektir.’’ dolayısı ile Allah’ın, yani halkın malını gasp edenler, kuran’ın diline göre şirk ehlidir.

abdestli kapitalizm, Allah ve peygambere yalan isnad etmek sureti ile oluşturulan, emperyalist bir ideolojidir. bağlı olduğu odakların genel çıkarlarını koruma adına, dinin içeriğini tersyüz etme mücadelesi veren, sosyo-ekonomik bir hegemonyadır.

abdestli kapitalistler, mutlak dindarlık iddiası ile faaliyet yürütürler. ancak bilinmelidir ki; abdestli kapitalizmin mimarı bizzat ‘’haçlı emperyalizmidir.’’

kuran verilerine bakıldığında, içerik ve pratiği açısından ‘’åžirk dini’’ saflarında yer alan ‘’abdestli kapitalizm’’, dinin toplumcu yüzünü katlederek; dini bir pusu kurma aracı haline getirenlerin ortak mesleğidir…

bugün, emperyalizm ile çelişmeyen bir islam algısı egemen ise, bu tamamen ‘’abdestli kapitalizmin’’ eseridir. çünkü; pratik düzlemde yaşama dikta ettiği din algısı, ‘’okumanın, sorgulamanın ve düşünmenin yasak olarak kabul edildiği’’ bağnaz bir putperestlikten ibarettir.

dinin gerçeklerinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu bağnaz tahakküm, yine hazreti resul tarafından yıkılmış, ancak kerbela harbi ve sonrasında ‘’abdestli kapitalistler’’ eliyle tekrar hegemonya haline dönüşmüştür…

onların bağlı olduğu statükonun genel adı ise; rabler hegemonyasıdır.

rabler hegemonyası; Allah’a ait kılınan ve özelleştirilmesine cevaz verilmeyen değerleri tekelleştirenlerin ortak adıdır ki, bu pratiği sergileyenlerin dininin adı ‘’putperestliktir.’’

kuran’ın öncelikli bir emri olan ‘’infak/mal paylaşımı’’ emrinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu tahakküme bina edilen din, nüsukların, şekillerin ve ataperest ezberlerin dinidir. bu dinin mensupları şu ayetten bihaberdirler;

…. sana neyi infak edeceklerini/dağıtacaklarını sorarlar; de ki, ‘’kazandıklarınızın ihtiyaçtan artanının tamamını’… (bakara suresi 219. ayet)

http://www.adilmedya.com/ha...
devamını gör...
"abdestli kapitalizmin sınıfı: nurjuvazi" adlı kitabıyla haberdar olduğum kişi.

yukarıdaki kitabı biraz araştırınca, kullandığı dil ve yazarın yazılarının yer aldığı siteler sizi fikir sahibi yapıyor. özellikle islami konuları yorumlarken kullandığı ;

--- alıntı ---
kuran’ın dininde türban; don bezinden daha kutsal değildir!
--- alıntı ---

gibi bazı benzetme ve ifadeler yazarın zihinsel arka planını anlamak için yeterli.


yukarıdaki kitabın da sadece klasik ulusalcı/ odatv uslubu ile fethullah gülen cemaatine "çakmak" için kaleme alındığını düşünüyorum.

"nurjuvazi" kavramı ise, benim nazarımda bozuk saatin günde iki kere doğruyu göstermesine tekabül etmiş, içimizde yeni türeyen bir sınıfı tarif etmiş.

eğer bu kavramı kullandığım tanımlarıma denk gelirseniz bilin ki, bunu yazarın içini doldurduğu şekilde kullanmıyorum, sadece ismini ödünç almışım.

ayrıca artık günlük dilimizde sıkça kullanılacak bu kavramın nasıl bir sonuç doğuracağını görüp anlamak için,

(bkz: kavramların içini doldurmak ve kelimelere anlam yüklemek)devamını gör...
kuran-ı kerim üzerinde uzun süre çalışmasına rağmen akla, fikre, nakle aykırı iddialar ortaya atmaktadır.. ihsan eliaçık'tan etkilendiği aşikârdır.. yazılarının neredeyse tamamında ebuzer edebiyatı yapmaktadır.. kadınla tokalaşmanın haram olması hususunu kabul etmeyerek din dairesi dışına çıkmaya gayet hevesli görünüyor..
devamını gör...
kenan alpay'ın haksozhaber sitesinde yayımlanan, eren erdem ve yazdığı kitap hakkındaki haklı eleştirilerini ilginize sunuyorum arkadaşlar. ve fakat ihsan eliaçık ve ekibini, ulusalcı eren erdem gibi tiplerden tenzih ettiğimi de belirtmeden geçemeyeceğim bu arada!
eren erdem üzerinden, ihsan eliaçık ve arkadaşlarını ''süpürmemeliyiz'', aman dikkat..


‘abdestsiz kemalizm’ versus ‘abdestli kapitalizm’

yüz yıllık tecrübe açıkça gösterdi ki; başta laik-ulusal değerler olmak üzere modern batı paradigmasına ait siyasi, iktisadi veya kültürel tüm değerler bu topluma, ancak devlet imkanları seferber edilerek zorla benimsetilebildi. yukarıdan aşağıya seyreden bu süreçte laik-ulus devletin tüm uygulama ve hedeflerinin islamla barışık veya paralel olduğu yönünde ikna çabaları hiç eksik olmadı.

çünkü; bütün zayıflatılmışlığına rağmen, türkiye toplumunda din-islam hala biricik meşruiyet kaynağıdır. dolayısıyla iktidar mücadelesi veren hemen herkesin islami söylemi elinde tutmak gibi acil ve güçlü bir meşruiyet arayışı vardır. bu arayış, islami söylemi tekeline alma ya da bozuma uğratıp başkalaştırmak gibi yollarla da kendisini göstermiştir.

atatürkçülük ve laik hayat düzenine karşı en önemli ve güçlü muhalefet imkanına sahip islam ve müslümanlar, iktidar sınıfları için daima ‘öncelikli iç düşman’ konseptinde değerlendirildi.

balyoz ve ergenekon davası ile paralel seyreden davanın adı ‘internet andıcı davası’dır. bizzat genelkurmay eliyle kurulup işletilen haber sitelerinde kemalist subaylar ak parti hükümetine karşı kara propaganda örgütlüyorlardı. atatürkçü değerleri yeterince benimseyemediği ve siyasetin ekseni kılamadığı için genelkurmay tarafından hedef tahtasına konan ak parti hükümeti sözkonusu sitelerde “dinci, gerici, yobaz, mürteci” vs sıfatlarıyla yaftalandığı kadar “ab ve abd’nin işbirlikçisi, yahudi sermayesinin uzantısı, vatan haini” vs gibi sıfatlarla da karalanmaktadır. bu siyasilere karşı, “atatürk gibi samimiyetle dine ve dindara saygılı ve tam bağımsızlıkçı, anti-emperyalist olamadıkları için her türlü hakareti haketmektedirler” mantığıyla legal-illegal örgütlenme hakkı meşru sayılmaktadır.

psikolojik harekatın asli ve belirleyici unsuru üniformalı subaylar olması bu cephede “sivil ve üniformasız subaylar”ın olmadığı anlamına gelmez. kemalizmle uyumsuz, laiklik ve türkçülükle problemli siyasi kadroların girdiği her seçimden toplumdan daha yüksek destek alarak iktidarlarını sürdürmeleri yeni tedbir, söylem ve aktörleri devreye sokmayı zaruret haline getirdi.

kemalist iktidar sınıfları tarafından organize edilen psikolojik harekatı ali kalkancı-fadime åžahin gibi ‘karikatür tipler’ üzerinden yürütme imkanı ortadan kalktığı için teorik ve siyasi-iktisadi söylemi daha güçlü, mücadeleyi sokakta örgütlemeye aday yeni bir ‘sivil konsept’ kaçınılmaz oldu. yeni yaftalamalar, popülerize edilme imkanı yüksek karalayıcı isim ve sıfatlar, akıl karıştırıcı kıyas ve benzetmeler, küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı sentetik kavramlarla reorganize edilen bu stratejinin en önemli vurgusu müslümanların ab, abd emperyalizmiyle ve küresel kapitalizmle işbirliği içerisinde olduğu yalanı ve iftirasıdır. öyle ki radikal islam’ın temsilcisi usame bin laden’den ılımlı islam’ın temsilcisi fethullah gülen’e kadar tüm islamcılar abd’nin işbirlikçisi, küresel sermayenin kuklası olarak lanse edilmektedirler. kemalist ve ulusal sol-sosyalist örgütler marifetiyle imal edilen son kavram ise abdestli kapitalizm kavramıdır.

abdestli kapitalizmin mucidi eren erdem, yaşar nuri öztürk kadar ‘donanımlı’, zekeriya beyaz kadar ‘gülünç’ değilse de en az onlar kadar atatürk ilke ve inkılaplarına sadık bir yazar. bu sadakat sonucu eren erdem, vatanın bütünlüğünü tehdit eden aşırı dincilere karşı, devletin laik-ulusal birliğini parçalamak için dini siyasete alet eden mürtecilere karşı saf ve temiz dinimizi korumak üzere durumdan vazife çıkarmış bir vatan evladı.

türkiye’de yaşanan bütün huzursuzlukların ve islam’daki bütün sapmaların kaynağında emevi bozgunculuğu ve haçlı emperyalizmi’ni gören bu vatan evladı, atatürk çocuğu “kuran’ın dininde türban; don bezinden daha kutsal değildir!” veya “sahip çıkılması gereken başörtüsü değil, don bezidir’’ gibi terbiyesizce benzetmeler üzerinden başörtüsünün farziyetini alaya almakla da iktifa etmiyor. üstüne, başörtüsüz, simge ve şekilsel ibadetlerden arındırılmış, bilimsel, ilerici, sınıfsız ama mutlaka atatürkçü bir toplumsal model öneriyor. bu model dışında kalan bütün arayışları küresel kapitalizmin ülkemizde giderek büyüyen abdestli kapitalizm eliyle oluşturacağı bölme-parçalama, etnik çelişki ve çatışma oyunu olarak algılıyor.

soner yalçın’ın odatv adlı sitesinde yazılar yazan, doğu perinçek’in ulusal kanal’ında programlar yapan, ergenekon’un sokaktaki ulusal-sol örgütlenmesi türkiye gençlik birliği’nin temsilciliklerinde konferanslar tertip eden eren erdem’in aynı zamanda adilmedya ve emek ve adalet platformu etkinlikleri üzerinden bizim mahalleye ajitatif ve provokatif nasihatlerde bulunması son derece manidardır. nasihat alacak, dini-ahlakı, siyaseti öğrenecek başka ‘adam’ mı bulamadınız? bazı arkadaşların eren erdem ve benzerlerinin Allah rızası ya da fıtri duygularla değil kemalist sistemin bekası, askeri vesayetin devamı için mücadele ettiğini anlayamayacak kadar mı basireti bağlandı?

müslüman mahallesinde de bir hayli müşteri toplayan ‘abdestli kapitalizm’ söyleminin mucidi eren erdem, nasıl bir kimliğe sahiptir ve kim(ler) adına konuşmaktadır? kur’an ve müslümanlar üzerine ahkam kesmeyi kendisine iş edinmiş bir olarak, islami bir şahsiyete ve hayat tarzına mı sahiptir yoksa kemalist kimliğe ve ulusalcı-laik hayat tarzına mı mensuptur? söylemlerine ve ilişki biçimlerine bakarak onun rahatlıkla emin çölaşan, yılmaz özdil, zekeriya beyaz, bekir coşkun, nihat genç, ece temelkuran, mine kırıkkanat vd. gibi askeri vesayetin sivil sözcülerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. diğerleri gibi o da ne ahlaki ne de ilmi bir tutarlılığa sahiptir. esasen böyle bir endişesi de yoktur. çünkü kemalizmin misyonerlerinden, laik-ulusal mücadelenin legal kanattaki ajanlarından biridir.

kemalist resmi ideoloji ve askeri cunta tarafından beslenip büyütülen ve koruma altına alınan tüsiad sermayesini masum ve meşru bir pozisyonda saklama amaçlı bu türden basit psikolojik üllizyon numaralarının azımsanamayacak kadar insan üzerinde tesir yapması önemli bir göstergedir.

türkiye’de kapitalizmi ve sermaye sınıfını üreten türkçü ittihat ve terakki cemiyeti (itc) ve kemalist ideoloji ve kadrolar değil miydi? sermayenin türkleştirilmesiyle başlayıp hindistan havalisindeki müslümanların hilafeti korumak maksadıyla gönderilen yardımların katakulli edilip kurulan iş bankası’nın banisi ve sahibi mustafa kemal ve chp’si değil miydi?

türkiye’deki kapitalist sınıfların kemalizm eliyle üretildiğini sonrasında uluslararası sermayeye entegre edildiğini anlamamış olmak için zeka özürlü olmak bile mazeret sayılamaz. koç ve eczacıbaşı’na, sabancı ve doğuşâ€™a, velhasıl sayıları bir kaç yüz aileden müteşekkil tüsiad sermayesine ve onu kucağında büyüten bürokratik oligarşiye karşı yeterince mücadele etmedikleri veya onlara benzemeye başladığı için muhafazakar-dindar çevreler eleştirilse anlaşılır bir şey. fakat sözde anti kapitalist takılan, tutarsız ve samimiyetsizce davranıp sermaye karşıtlığını sermaye yapan bu gibi ‘kripto’ tiplerin müşteri toplayabilmesi ise traji komik bir tablo oluşturuyor.

“ulusal leman gençliği”, “uykusuz kemalist aydınlanması”, “ilerici penguen cephesi” gibi basit ve ahlak dışı-islam karşıtı mizah ögeleri üzerinden inşa edilen ‘muhalif damar’ın bir benzerinin müslüman mahallesine taşınıyor olması basit bir zaf göstergesi değildir. bilgiden yoksun, tecrübesiz, hikmet ve basiretten habersiz fakat alabildiğine popülerizm düşkünü, bir kaç iltifatla yönlendirilmeye açık bir müslüman gençlik ne kadar samimi ve aktif olursa olsun maalesef konjonktürel siyasi tezgahların kurbanı olmaya adaydır. bir delikten ikinci kez ısırılmamak şiarımızdır oysa.

abd emperyalizmine ve küresel kapitalizme karşı, cephede teorik-pratik mücadele örgütlemekten kemalizm’le, askeri darbe politikalarıyla, tüsiad sermayesiyle, yolsuzluğu şiar edinmiş bürokratik iktidar elitleriyle mücadeleye fırsat bulamayan yeminli “abdestli kapitalizm” düşmanı kadroların peşine takılan “ebuzer’e özenen” gençler maalesef islami mücadele verdiklerini zannediyorlar. oysaki kemalist kadrolar, haksızlık karşısında adaleti talep eden müslüman gençleri ibadet bilinciyle adaleti ikame etmeye değil mescid-i dırar’da namaza durmaya davet ediyorlar. bozguncuların mescidinde namaza durmak bize kesinlikle haram kılınmıştır.

günaha, ifsada, lükse, saltanata, gösterişe tutkun birey ve cemaatlerin ıslahı ulusal-sol-kemalist söylemlerden apartılıp da matah bir işmiş gibi sahiplenilen yabancılaştırıcı söylem ve eylemler üzerinden mümkün olmaz. ödünç üstelik de vakıa ile uyumsuz söylem ve eylem biçimlerinin bir taraftan ibadetsiz diğer taraftan tamamen iktisadi değerlere endekslenmiş yeni bir islam üretme yoluna giriştiğini görüyoruz. bir sonraki yazıda eren erdem gibi kemalist kadroların çakma mamullerini bizim mahalleye pazarlayanlar üzerinde durmaya çalışacağız.

kenan alpay / http://haksozhaber.net
devamını gör...
birinin bu hatibi durdurması gerektiğidir.. aksi halde, ümmet bilincine yeterince uyanmış konuklar açısından yaptığı tereciye tere satmak olurken, hasbelkader konuklar arasında bulunan kalbi temiz teyzelerle, cumhuriyet gazetesi okuyan amcaları fena halde güldürmesi! yeni bir vakanın sanki de başlangıcı niteliğindedir vesselam..
devamını gör...
artık aydınlık gazetesinde yazmaya başlayan yazar. iyi de muhterem, gerçek dini gösteriyorsun eyvallah. peki aydınlık'ta işin ne ? şeytan ayetlerini bu ülkede kim yayınladı ? turan dursun'un kitaplarını hangi grup bastı ?
devamını gör...
enteresan bir adam. odatv'ye yazı veriyor, ulusal kanal'da programa çıkıyor ve aydınlık'ta yazıyor. kenan alpay'ın bu yöndeki "kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" iğnelemesine ise "diğer kanallar, siteler, gazeteler bana ambargo uyguluyor" mealinde yanıt vermişti.

evet, kendisinin de dediği gibi müslüman emperyalizme ve kapitalizme hizmet edemez, karşı olur. lakin bunu dillendirirken nerde durduğuna ve neye hizmet ettiğine de bakar. müslümanların tepesine binmek için fırsat kollamış ve kollayacak çevrelerin malzemesi konumuna düşmek de müslümana hiç yakışmaz.
devamını gör...
ne ehli sünnet tanırsın ne cemaate selam verir uğrarsın..
üç beş kitap okumanın gazıyla nice alimleri sollarsın..
alıp da sazı eline, hey özgürlük! niyetine şarkı mı çalarsın..
bil ki bu kafayla sen ancak dırar mescine adam yığarsın..

anlaşılan eren bey! dün itibarıyla yukarıda yazmış olduğum şiirden fena halde alınmış, kırılmış ve de dağılmış olacak ki, sayfasındaki tüm bağlantılarıma, tedbir maksatlı elektro surlar yaptırtmış.. çalışkan bir çocuk vesselam..
devamını gör...
hakkında çok bilgi sahibi olmayıp, devrimçi müslümanlar ve eliaçık tayfası tarafından sık retweet edilmesinden kıllanmakla beraber ifadeleri dikkatimi çekmiş, sayın cogito yazarlarının hakkındaki fikirlerini çok merak ettiğim kişilik. yorumlardan sonra bir edit gireceğim ve kitabıyla ilgili yazılmış eleştirilerinden derlediğim fikirlerimi paylaşacağım.
devamını gör...
ismi yeni çıka(rıla)cağı söylenen karşı gazetesi ile anılıyormuş. iddiaya göre gazetenin yayın yönetmeni olacakmış. iddiaların doğruluğunu zamanla anlayacağız.

(site ona aitse) sitesindeki biyografisinden: "2000’li yılların başında, ciddi tartışmaların yürütüldüğü platformlarda etkin faaliyetler üretti. akabinde “hanif müslümanlık, kur’an’a dönüş” fikrinin önemli fikir işçileri arasında yerini aldı.

yaklaşık 15 yıllık eğitim ve mücadele süreci ile birlikte 2008 yılı ile birlikte yaptığı araştırmaları kitaplaştırdı. iran’ın ve ekseriyetle 3.dünyanın ezilenlerinin önemli bir simgesine dönüşen dr. ali şeriati’nin ilk olarak dile getirdiği “abdestli kapitalizm” kavramını kitaplaştırdı. ve toplam 7 kitap yazdı.

yazar eren erdem, halen bağımsız kitap çalışmalarını sürdürmek ile birlikte, çok sayıda konferansa katıldı, birçok televizyon kanalında programlara katıldı, çok sayıda söyleşi yaptı. pazar günleri 14:30 itibari ile yayınlanmakta olan ezber bozanlar adlı programı (ulusal kanal) büyük beğeni topladı." *

devamını gör...
iyi adamdır hakikaten. kur an ı algılayış biçimi falan iyidir. iki kitabını okudum, çok şey öğrendim kendisinden. ama o devrimci söylemleri artık kasıyor. yani sen müslüman adamsın, sol bir jargona ihtiyacın yok. kur an ın kendi tarzı zaten çok güzel. yani bu solcu hayranlığı yüzünden bayıntı getirdi ve ciddiye almıyorum kendisini artık. neymiş efendim, devrimi ayetler miş. ya erencim senle az çok hukukumuz da var, büyük sözü dinle, ayrıl da gel. hitap ettiğin kitle seni bozar. bu ara adın da bana acılarımı hatırlatıyor. neyse es selam.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar