erkeğin hanımına karşı vazifeleri

hanımının yaratılış gereği eğri olduğunu bilmesi. bu zaviyeden eşini koruyup kollaması ve yaratıcının huzuruna tertemiz çıkacak şekilde dünya hayatında güzel niyetler doğrultusunda amellerde bulunulması için rehberlik vazifesini layıkıyla yerine getirmesi.
devamını gör...
--- alıntı ---
ona karşı her zaman, güzel huylu olmalıdır

ona karşı her zaman, yumuşak davranmalıdır

eve gelince hanıma selam vermeli (yani selamün aleyküm demeli) ve nasılsın? diye hatırını sormalıdır


çocukları terbiyede; ona yardım etmelidir çünkü, bebek, anasına gece-gündüz ağlayıp, hiç rahat vermez onu insafsızca üzen bir alacaklıdır o halde, ona imdat edene, Allahü teâlâ yardım eder

hanımına, memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydermelidir ev içinde, her istediği güzel şeyleri giydirmelidir sokağa çıkarken, bunları da örtmeli, yabancıya göstermemelidir

iyi şeyler yedirmelidir zengin ise, helal olan herşeyi almalıdır ona geniş, kullanışlı, sıhhi ve islam hanımına yakışan elbise ve nefis ta'am te'min etmeyi, kendine borç bilmelidir

nafakasını sıkmamalı, israf da etmemelidir ailenin nafakasına verilen paranın sevabı, sadaka sevabından daha çoktur peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki: “gaza için sarfedilen, köle azad etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için sarfedilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı, evin nafakasına verilen altının sevabıdır”

hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirmelidir yemeği yalnız yememelidir, çoluk - çocukla yemek sevabtır en mühim şey, nafakayı, helalden kazanıp, helalden yedirmektir

hanımını hiç dövmemelidr dünya işlerindeki kusuru için, acı, sert söylememelidir kadınların kalbleri ince, nazik ve akılları farklı olduğundan, birbirlerine haset edenleri çoktur bu bakımdan, bilhassa yeni evliler, uyanık olmalı, ana, kızkardeş ve başka kadınların, hanımını çekiştirmelerine aldanmamalı, böyle şeyler söylemesine fırsat vermemelidir böyle sözlere uyarak, hanımsini incitmekten çok çekinmelidir

anası, kızkardeşleri için hanımının söylediklerine karşı da uynık olmalı anaya eziyyet olunmasına hiçbir suretle göz yummamalıdır anasına, kendisi, hanımı ve çocukları, herhalükârda saygı göstermelidir ana-babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci vazife olmalıdır büyüklerin rızasını, duasını almağa çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç bilmelidir

Allahü teâlâ'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için, bir günden çok dargın durmamalıdır

hanımının huysuzluklarını, yumuşak karşılamalıdır çünkü, kadınlar, eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır akılları ve dinleri erkeklerden azdır erkeğe emanet olunmuşlardır gülerek tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır

hanımının ahlakında bir değişiklik görürse, kabahati kendinde bulup, ben iyi olsaydım, o da böyle olmazdı, diye düşünmelidir evliyadan birinin hanımı, huysuz idi buna hep sabreder, soranlara derdi ki, eğer onu başarsam, ona sabredemiyen biri alır da, ikisinin birden felakete düşmelerinden korkarım büyükler buyurmuş ki, bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabrederse, altı şey ziyandan kurtulur: çocuk dayaktan, tabak-bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur

hanımı kızınca, susmalıdır böylece kadın, pişman olup, özür dilemeğe başlar çünkü, o zayıftır susunca mağlup olur

hanımının iyiliği çoğalıp, her işi seve seve yapınca, ona dua etmeli ve Allahü teâlâ'ya şükür etmelidir çünkü uygun bir kadın büyük ni'mettir

hanımı diğer herkesten ççok sevdiğini belli etmeli

bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini asla ona bırakmamalı evin idaresinde, onun fikrini sormalı dışarıdaki büyük işleri söyleyerek, onu üzmemelidir

hanımının cahilce hareketleri için, daima uyanık bulunmalıdır çünkü Âdem babamız, ehli olan havva anamızın daveti üzerine, yanlış iş işledi evde hakim, amir, erkek olmalıdır kadın değil

hanımının, günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir günah iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve gusül abdesti almağa devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir kıymetli elbise ve ziynet eşyası alacağını va'dederek ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemelidir

hanımının ayıplarını, sırlarını, herkesten gizlemelidir

hanımına latife, şaka yapmalı ve kadının seviyesine inip onu hoşnud etmelidir nitekim, Allahü teâlâ'nın sevgilisi "sallallahü aleyhi ve sellem", ezvac-ı mutahharasına karşı, insanların en zarifi idi hatta bir kerre Âişe radiyallahü anha ile yarış etti Âişe validemiz geçti bir daha yarış ettiklerinde, server-i alem (sallallahu aleyhi ve sellem) geçti müslümanın ehli ile oynaması, boş ve günah değildir, sevaptır

hanımını cadde üstünde, parklara, oyun yerlerine, spor sahalarına, mekteplere karşı olan evlerde oturtmamak, yabancı erkekleri görmesine, onlarla konuşmasına sebep olmamaktır müslümanlar, ailesini, iyi havalarda, çayırlara, su kenarlarına, haram bulunmayan, kalabalık olmayan yerlere götürerek gezdirmeli, hava aldırmalıdır tatil günlerinde, kalabalık zamanlarda gezdirmemelidir

hanımını tahsile, vazifeye, fitneye sebep olan yerlere göndermemektir

hanımına kur'an-ı kerim okumasını, farzlardan, haramlardan ona lazım olanları, öğretmelidir

hanım, yalnız evde, kocasına karşı süslenip, başka kimselere süslenmemelidir

hanımından izinsiz sefere, hatta nafile hacca gitmemelidir sefer, insanın adi yürüyüşü ile üç gün, üç gecelik yani 104 kmlik yoldur

hanımı namaz kılıyor ve erkeğine itaat ediyorsa, ondan başka evlenmemelidir zira hanımları arasında adalet ve eşitlik yapmıyanlar cehenneme gideceklerdir peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "iki hanımı olup da, ikisine eşit bakmayan kimse, kıyamet günü, mahşer meydanına yarısı eğrilmiş olarak gelecektir"

hanıma, gamını, kederini, düşmanlarını, borçlarını söylememelidir

ona, yanında ve yanında olmadığı zamanlarda, hep hayır dua etmeli, fena dua etmemelidir çünkü, gece-gündüz onun için çalışmaktadır onun ekmekçisi, aşçısı, terzizi ve hamamcısı ve malının bekçisi ve yoldaşı ve munisi ve yarı ve nigarıdır (ma'rifetnamenin yazısı burada tamam oldu)

imam-ı gazali buyuruyor ki, "erkeğin vazifelerinden onikincisi, hanımını boşamamasıdır zira Allahü teâlâ, bütün mübahlar [yani izin verdiği şeyler] içinde yalnız, talak vermeyi [yani boşanmayı] sevmez, zaruret olmadıkça, birini incitmek caiz değildir"

dinini bilen ve seven erkekler, her hareketinde dine uyarak, hem kendilerine, hem de aile ve akrabasına ve bütün mahluklara hayırlı ve faideli olur bunun için, kızını seven ve onun dünyada ve ahirette mes'ud olmasını isteyen, kızını müslüman ve salih kimselere vermelidir mal ve apartman ve mevki sahibi değil, din ve ahlak sahibi damat aramalıdır peygamberimiz buyurdu ki, "bir kimse, kızını fasıka verirse, Allahü teâlâ'nın emanetine hiyanet etmiş olur emanete hiyanet edenlerin gideceği yer, cehennem'dir" bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: "kızını fasıka veren kimse, mel'undur"--- alıntı ---
devamını gör...
bayram arefelerinde evde bulunmamak. zira hanım kişisi rahat rahat temizliğini yapsın. ha evde bulunursa ne olur? hemen balkona iteleniverir. gördüm ben bunu, 1.90 lık kapı gibi herifi balkona ittiriverdiler.
devamını gör...
bir adet hizmetçi almak ve karısına limitsize yakın kredi kartı vermektir. tabii karısı alışveriş yaptıktan sonra da onları taşımak için yardıma gelmektir. *
devamını gör...
sürekli küstahça aşağılamak, her an çatışma yaratacak ruh hallerini canlı tutarak kadının zinde ve formda kalmasını sağlamak, hanımın kendisini sürekli ezik hissetmesini sağlamak ve oynaşmak. gerçek vazife bunlardır gerisi boş iş.
devamını gör...
varlığına dokunabilmesi, dokundurması. yaratılmış varlıkların birlikteliği asla mükemmel olamaz. tedirgin, huzursuz veya çok mutlu da etse onu hissedebilmektir tüm aidiyet ve beklenti temellerimizi oluşturan his. bağlılık da bu yoldan geçiyor zaten. siz var olun, o hissetsin; herkesten başka biçimde yaşasın, sahiplensin. gerisini teyzeler anlatır bize.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar