erkeğin izni olmadan dışarı çıkan kadın

islam'ın erkeğe itaat emrini yok sayan, günahkar kadındır...

--- alıntı ---

"kadın, kocasının izni olmaksızın evinden dışarı çıkarsa; melekler, rahmet melekleri, azap melekleri tevbe edinceye ya da geri dönünceye kadar o kadına lanet ederler." (Ebu Davud)

--- alıntı ---

ekleme: kadının "kocasından izin almayı hafife alma" gibi bir lüksü yoktur. o halde herkes nefsine ağır gelen şeylerde "erkek bunu koz olarak kullanıyor" der ve izin almaya gerek duymaz. kulluk Allah'ın emrettiklerine uymaktadır, nefsin emrettiklerine değil...
devamını gör...
çıkamaz!!! bu kadar basit.

islam dini huzur,refah ve haya dinidir. kadın erkekten farklı yaratılıp erkeğe göre zayıf yaratılmıştır onu koruyacak,gözetleyecek olan eşidir başına buyruk kimse hareket edemez.
devamını gör...
ibnu'l-arabî rahimehullah (hurafeci arabi değil mezhep alimi) dedi ki:

''ben yaklaşık bin kasabaya girip çıktım.
ibrahim el halil (a.s)'ın ateşe atıldığı yer olan nablus hanımlarından daha iffetli, namuslarını daha çok koruyan kadınlar görmedim.
orada ikamet ettiğim süre içerisinde cuma günü müstesna, gündüzün yolda tek bir kadın görmedim.
cuma günü namaza çıkarlar ve mescidi doldururlardı.
namaz bitti mi hemen evlerine geri dönerlerdi, bir dahaki cumaya kadar onlardan birisine gözüm ilişmezdi.
ben mescid-i aksa'da öyle iffetli kadınlar gördüm ki, mescid'in için de şehit düştükleri vakte kadar itikâf ettikleri yerlerden dışarı çıkmamışlardır. . . "

|el-camiu li-ahkami’l-kur’an:14/99|
devamını gör...
öncelikle başlık yanlış; kocasının izni burda mevzu bahis. bu da insanlık dışı bir olay değil yalnızca kadının eşine itaat etmesi. ha adam manyaktır çarşıya, doktora, ailesine bile göndermiyordur o zaman da kardeşim boşanmak helal çekmek zorunda değilsin bunu. ama bunun kadının yaradılışı ile ilgisi yok. kadın zayıf, erkek güçlü yaratılmamıştır. farklı yaratılmışlardır. her şeyi versuslamaktan bıkmadık tabi. ha bi de bu durumun şöyle bir hali var;

(bkz: annesinin izni olmadan dışarı çıkan kız)
devamını gör...
erkek zalim olsa dahi kadının erkeğin emrine itaat etmesi gerekir. erkek zulmediyorsa bunun hesabı Allah katındadır, ancak kadının buna uyması gerekir...
devamını gör...
kocasının, dini kendi isteklerine yönelik bir koz olarak kullandığını düşünen kadın olabilir. kocası mevcut hükümleri bir silah gibi kullanmadığı müddetçe kocasından izin almayı hafife almayacaktır. mektebi suffada "dini koz olarak kullanmayın" adıyla güzel de bir video var. tam da bunu anlatıyor
devamını gör...
aynı cenahın ağzından çıkan diğer hadislere bakalım;

bu uydurmaların yapılışındaki en temel hedef, kadının erkeğine kayıtsız ve şartsız itaatini sağlamak olmuştur. uydurma hadislerle, kadının erkeğe itaati bir ibadet gibi sunulmuştur:

eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim. (tirmizi, rada 10/1159; ebu davud, nikah 40/2140; ahmed b. hanbel, müsned 6/76; ibn mace, nikah 4/1852)

kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese, yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.
(ibni hacer el heytemi 2/121; ahmed b. hanbel, müsned, 5/239)

ey kadınlar! eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.
(hafız zehebi, büyük günahlar)

en titiz hadis çalışmalarında alıntılanan hadisleri görmemiz, "kuran, yalnız ve yalnız kuran" diye niye defalarca tekrar ettiğimizin anlaşılmasını bir kez daha sağlayacaktır. yukarıdaki uydurmaları peygamber'e fatura edenler, ne yazık ki bu uydurmaların reddi olan kuran'ın anlattığı islam'a uymayı peygamber düşmanlığı, bu uydurmaların kabulü olan hadislerin, mezheplerin, geleneklerin islam'ını ise peygamber'i sevme göstergesi ilan ediyorlar. böylece kadınları eksik akıllı ve eksik dinli ilan edenler, dine büyük zarar vermiş oluyorlar.

kadınların dinleri ve akılları eksiktir. (buhari)

çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen, aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim. (müslim, iman, 34/132; ibn mace, fiten 19/4003)

kadınları erkeğin kölesi yapan zihniyet, bununla yetinmeyip; kadınların çoğunu cehennemlik, dinen eksik ilan edip, kuran'ın açık izahlarıyla da çelişir:

kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. (buhari)

ey kadınlar topluluğu! sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. çünkü ben, cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.
(müslim, iman 34/132; ibn mace, fiten 19/4003)

kadın hakkında her şey'e erkek karar veriyor, lanetli ve veba'lı muamelesi yapılıyor kadın'a, bu nasıl bir izahtır, bu nasıl bir tanımdır. kadının cennete gitmesi bile erkeğe bağlı;

bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennet'e girer. (riyazus salihin)

kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına ve kötü huylarına sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.(kadınlara dini bilgiler)

müslim de, buhari de, tirmizi de, muvatta da, şii kaynaklar da; emevi ve abbasi döneminde uydurulmuş, bazı kişilerin kadına kendi bakış açılarını dinselleştirmeye çalışmalarının ürünü olan bu tip uydurmalarla doludurlar. oysa kuran'ın hiçbir yerinde, biraz önce örneklenen tipteki hadisler gibi kadınların çoğunun kötü, cehennemlik, dinen eksik olduğu geçmez. kuran, üstünlüğü erkek veya kadın olmaya değil, Allah'a yakın olmaya, Allah'ın dininde titizliğe bağlar.

"ey insanlar! biz sizi bir erkek, bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileride olanınızdır."(hucurat/13)

tüm varlıkların rabbi Allah, ayetten de anlayacağımız gibi kuran, üstünlüğü bir ırka, bir kabileye veya erkek, kadın gibi bir cinsiyete değil, Allah'ın dinine titizlik ve Allah için hatalardan sakınma tipi manalara gelen "takva"ya bağlamıştır. oysa buraya kadar gördüğümüz hadislere göre kadın olmak daha baştan cehennemlik olma ihtimalini arttıran bir unsurdur. bu zihniyet, eksik ve cehennemlik ilan ettiği kadını, ezik karakterli bir varlığa dönüştürüp, kayıtsız şartsız erkeğin kumandasına verir ve kumandaya itaati de "din" diye insanlara dayatır. kuran'ın anlattığı islam'ın bu uydurulmuş dinden neden ayrılması gerektiğini daha da iyi anlamak için "en itibarlı" uydurma kaynakları inceleyelim:

namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.
müslim, salat 265; tirmizi salat 253/338; ebu davud, salat 110/720

uğursuzluk üç şeyde vardır: kadında, evde ve atta.
ebu davud, tıb 24/3922; müslim, selam 34/115; buhari, nikah, 17/4805

aşağıda kadını uğursuz ve namazı bozucu ilan eden mezheplerin çok itibar ettiği imam şarani ve imam gazali gibi düşünürlerin kadının neden evde tutulması gerektiği ile ilgili açıklamalarını, ayrıca kadınların süslenmesini haramlaştıran bazı hadisleri okuyacaksınız:

içinizden biri yaşı ileri, ağzındaki dişleri dökülmüş, görünüş itibariyle de çok çirkin olabileceği gibi aksine karısı da genç ve güzel olabilir. bu genç ve güzel kadın, çarşıya çıktıktan veya davet edildiği düğün ve ziyafetten evine döndükten sonra dışarıda gördüğü yakışıklı erkeklerle yaşlı ve dişleri dökülmüş kocasını kıyas ederek kocasının yüzüne dahi bakmak istemez. belki kocasının kendisini öpmesini ve cinsel ilişkide bulunmasını dahi istemez. işte genç kadının erkeklerin çokça bulunduğu çarşı, pazar, şenlik ve toplantı yeri gibi mekanlara gitmesinin kadın üzerinde yapacağı etki en azından budur. (imam şarani, uhudül kübra)

dövme yapan ve yaptırana, yüzündeki tüyleri aldıran ve estetik için dişlerini seyrelttiren kadınlara Allah lanet etsin.
(buhari)

takma saç takan ve taktıran, kaşları incelten ve incelttiren, dövme yapan ve yaptıran lanetlenmiştir.
ebu davud, tereccul 5

eğer bir kadın peruk takarsa, eğer kol ve yüzüne dövme ya da ben yaparsa, yüzünden ve kaşlarından cımbızla kıl aldırırsa, yüzüne güzellik vermek için şekil değiştirirse lanetlenmiştir.
imam şarani, uhudül kubra

bir hadise göre ashabı kiram karılarının pencere ve kapı aralıklarından dışarıyı seyretmelerini ve erkek görmelerini önlemek üzere evlerinin pencerelerini sıkı sıkıya kapatırlar, dışarıya bakanlara dayak atarlardı.
imam gazali, ihyayı ulumuddin 2/122

kadınları zarar vermeyecek miktarda aç, aşırı gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız. çünkü kadınlar iyice doyar, güzelce giyinirlerse onlar için dışarı çıkıp gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. fakat onlar biraz aç, biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan hayırlı bir şey yoktur.
ibnül cevzi, mevzuat, 2; suyuti, lealil masnua 2/154; ibn arrak, tenzihüş şeria 2

kadınlarınıza evlerinin kapısında oturmamaları için yeni elbise yaptırmayın, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine dışarı çıkmak arzusu gelir. imam gazali, kimyayı saadet; ibn ebi şeybe, musannaf 4

dışarı çıkması kesin gereken kadın ise kocasından izin aldıktan sonra dışarı çıkacak ve şu kurallara kesin uyacaktır:

1- sıkı sıkıya örtünüp kötü giysilere bürüne,
2- hiç çıkmamış gibi davrana,
3- başını öne eğip kimsenin yüzüne bakmaya,
4- kalabalığa karışmaya,
5- erkeklerin bulunduğu yerlere yanaşmaya,
6- herkesin dolaştığı sokaklardan uzak dura,
7- işini bir an önce bitirip evine döne,

imam gazali, ihyayı ulumuddin 2

bu uydurma izahlarla, kendi görüşünü, kadınlara olan aşırı kıskançlıklarını dini bir buyruğa çevirip, topluma dini bu şekilde sunanlar; dinsizlerin dinimize saldırısı için ortam hazırlamışlar ve birçok kimsenin dinimize olan inancının sarsılmasına sebep olmuşlardır. halkımızın bir kısmı ise bu izahları gösterip dinimize saldıranlara kızmakta, fakat bu izahları yapanları, örneğin imam gazali'yi bu konuda eleştirmekten kaçınmaktadır. biz kuran'ı tek kaynak kabul edip, geri kalan izahları ve şarani'nin, gazali'nin bu tarz izahlarını eleştirmedikçe, bu izahlardan yola çıkarak din aleyhinde yazılar yazanlara kızmaya ne kadar hakkımız olabilir?

bakın gazali, kadının kaç çeşit olduğunu nasıl açıklıyor ve halkı nasıl bilgilendiriyor:

kadının sıfatları şunlardır:

1- giyim kuşam hevesinden maymun.
2- fakir düşmeye razı olmadığından köpek.
3- kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan.
4- gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep.
5- evden eşya sattığından fare.
6- erkeklere hile kurduğundan tilki.
7- kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur.

imam gazali, ihyayı ulumuddin


siz, evet siz, kadınları köle gibi kullananlar inşallah inandıklarınızla "helak" olursunuz!
devamını gör...
kadın hakları konusunda ben de hassasım yalnız bir kadın eşine neden itiraz etmek istesin ki muhattabının niyeti kötü değilse. yani o adam senin hayat arkadaşınsa senin kötülüğünü istemez. hasta düşünceli insanları ayırarak bunu söylüyorum o zaman kadın itaat etmek zorunda değil. köle ve eş arasındaki fark da tam olarak bu.
devamını gör...
önce itaat etmesini söyleyip aksi halde "cennet yüzü göremezsin diyen şarlatan" itaat edeni de "koyun" yerine koyan hayasız güruh.
devamını gör...
kadınına güvenmeyen erkek bozmalarının güven duymadığı kadın. sonra da vay efendim feminizm almış başını gidiyor, kadınlar erkek düşmanı oluyor. olur tabii lan, düşman olmasın da ne olsun? evde bence siz muhabbet kuşu besleyin. kadın çok size. bir de hadis destekli. oğlum kadınlara sahip çıkıp, kadınların üzerinde hegomanya kuracağım diye sahte hadisler üretmeyin lan.
devamını gör...
karısının izni olmadan dışarı çıkan erkekten farksızdır. ahanda buraya yazıyorum bir gün sözlükten gidersem işte bu kadın düşmanları ve kadın düşmanlığı yüzünden gideceğim. Allah sizi ömrünüzün sonuna kadar kadınlara muhtaç eylesin emi!
devamını gör...
benim bu. yakında rekora koşuyoruz biz de. beşinci yılına girecek evden çıkmayışının inşallah. aldığımda zenciydi güneş görmeye görmeye şebnem ferah'ın konserdeki haline döndü kadın. ev de kuzeye bakıyor üstüne üstlük napsın gariban.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar