evrim teorisi

#bilim 

bilimsel metod bilmeyenlerin teori olması sebebiyle yanlış olduğunu sandıkları şeydir. yerçekimide bir teoridir ve yerçekiminin sebebide tam bilinmemektedir. yerçekimine teori işte adı üstünde diyenlerin 50 metreden betona atlamalarının konuyla ilgili yeni bir perspektif kazanmalarına sebep olacağına inanıyorum. doğa bilimlerinde kanun yoktur, çok sağlam teoriler vardır. sadece matematikte kanun ve ispat olur.

ara tür yok diyenlerde tüm türlerin ara tür olduğunu bilmemektedirler. soyu tükenmiş insan ataları bulunmuştur, en son homo florensis bulundu mesela... ayrıca her ölen hayvan fosilleşmez bu yüzden milyonlarca türden haberimiz yok. fosilleşme çok uç şartlarda meydana gelir sadece.

toplumda tam kabul görmemekle beraber bilim camiasında bir gerçek olarak kabul görmüştür evrim. ayrıca darwinden sonra bu teorinin geliştiğinden bir haber insanlar hala darwin bile inanmıyor derler yada darwini çürütmeye çalışırlar. halbuki darwin bilim dünyası tarafından birçok yanlışı saptanmış ve düzeltilmiş bir teori ortaya atmıştır. laboratuvar ortamında da evrim oluşturularak (sadece ömrü çok kısa hayvanlarla yapılabiliyor bu deney çünkü aksi durumda deney milyon yıl sürmek zorunda olucak) desteklenmiştir.

bir maymunun bir gün insan doğurduğunun öne sürüldüğünü sananlar haliyle saçma bulmaktadır bu teoriyi...
devamını gör...
bilimsel metod bilenlerin doğa bilimlerinde ispat olmadığını bilmeden ve kanun denilen şeylerin aslında teknik bir tanımlama olmadığından haberdar olmadan eleştirmesinin ironik olduğu teoridir. ayrıca tam olarak teşekkül etmiş bir teoride değildir evrimin olduğu konusunda konsensus sağlanmıştır ancak tam olarak nasıl olduğu hala çözülmemiştir bir takım temel prensipler ise oluşmuştur tabiki.

ve kesinlikle darwinden beri çok değişmiş bir teoridir. bilimsel teoriler zaman geçtikçe en azından detaylanırlar. lhc deneyinde yerçekiminin nasıl olduğuna dair bazı veriler elde edilmeye çalışılıyor olması gibi evrim teoriside zamanla gelişmektedir. ancak evrimin var olduğu konusunda bilimsel konsensus sağlanmıştır büyük ölçüde.
devamını gör...
hele teorinin maymunun insan doğurduğunu söylediğini savunanlar yok mu, candır onlar can.
devamını gör...
dünyadaki bilim adamlarının %98'inin desteklediği islamcıların ise mükemmel karşı tezleriyle (peki bugün niye maymunlar insan olmuyor) bu cahil zındık takımına ayar üstüne ayar verdikleri teori. islam ülkelerinin bilimdeki muhteşem başarılarının altında işte bu sonsuz araştırma ruhu ve önyargısızlık yatıyor olmalı.
devamını gör...
aynı dönemde yaşadığı darwin'den etkilenen bi bilim! insanının, kanıtlamak uğruna 19.y.y.'da bi maymun çenesini insan kafatasına vidalayarak "işte türlerin başlangıcı" diye ortaya atladığı teori.

bu bilimsel buluş! nedeniyle yaklaşık 100yıl boyunca doğruluğunu kabul etmeyen bilim adamlarının aforoz edildiği teori, bu ve benzeri soytarılıkların ortaya çıkması neticesinde eski saygınlığını yitirmiştir.

kaldı ki, teori olmasına rağmen kanun olmamasının yanlış olduğu anlamına gelmediğini söyleyip teori'yi körlemesine kabul edip savunan ve kesinliğine biat eden kimseler şunu gözden kaçırmaktadırlar ki, bahsi geçen konu daha ateist çevrelerin bile önemli bi kesimi tarafında kabul görmüş değil.
hayatını teori'yi geliştirmek ve ispatlamak yoluna adamış kimi bilim adamlarının dahi teori üzerine şüpheler taşıdıklarını, kesinliğinden kendilerinin dahi şüphe duyduklarını bilim çevrelerinde yayınlanan bir çok makaleden görebiliriz.

bu durumda, herhangi bi din mensubunun dinine biat etmesini keskin bi şekilde eleştirip evrim teorisine kendi biat eden kişilerin düştüğü komik durumu belirtmeye gerek dahi yok.
(bkz: ironi)


not: şahsen konuyu bilimsel düzeyde tartışmaya açık oduğum halde, hem elde bi kanıt olmamasından hemde bu dünya'da yapılan iyiliklerin karşılıksız, kötülüklerin ise cezasız kalacağını düşünemediğimden teori'nin geçerliliğini kabul etmiyorum.
devamını gör...
bayburtlunun evrimi çürüten teorisinin tersidir. bayburtlunun teorisi şöyledir: diyirler ki, insanoğli maymundan gelir. ula itoğluit diyelim ki maymundan geldığ, eyi de maymuni kim yaratti, haşa kendisi mi oldi? senın deden maymunsa ben ne yapim. ula oğlım get işine. maymun senın babandır. sene biz insan diyiriğ, sen diyirsen ki ben maymunam. gel seni o zaman hayvanat bahçasına koyağ.
devamını gör...
bilinenin aksine "insanın maymundan geldiğini" değil,insanla maymunların atasının ortak olduğunu savunan teoridir.bu teoriye göre ortak atamız primatlar..bu duruma göre "maymunlar şimdi kardeşim mi" sorusu akıllara gelebilir tabi..bununla birlikte,varoluş kısmına da açıklama getirerek teist arkadaşlarımızın damarlarına basan teori.ayrıca
(bkz: teori)
devamını gör...
inatla maymundan geldiğŸini iddia edenlerin sıkı sıkı sarıldıkları abuk teori.
devamını gör...
insanı içine katmadığımız, etik ve insani kavramları göz önünde bulundurmadığımızda daha kolay anlaşılır ve anlatılır diye düşünüyorum. mesela bugünkü mısır bitkisinin arası olan rayana bitkisi sadece 1,5 cm boyundadır. ancak yapay seçilim ile 30 cmlik koçanları olan mısırlar üretilebilmektedir günümüzde.

dediğim gibi insana uyarladığımız zaman ahlaki sorunlar baş göstermektedir. nasılki koyun kopyalamak bilimsel bir gelişme sayılırken insan kopyalamak ahlak dışı sayılıyorsa evrim konusu da öyledir.
devamını gör...
toshihiko izutsu nun, ibn i arabi nin fusus undaki anahtar kavramlar ismindeki kitabında değindi konu.

şöyle ki:

..."allah "tekvã®n"(var etme, oluşturma) işinin Allah'a değil (yaratılan) şeyin kendisine atfedildiğini beyân etmiştir.
bu işte Allah'a atfedilen yalnızca o'nun emr'idir. Allah bu işteki katkısını:
"muhakkak ki bizim bir şeye kavlimiz (sözümüz), onu (yaratılmasını) irâde ettiğimizde ona "ol" dememizdir: o da olur (yâni varlığa bürünür)" (16/40) diyerek açıklamaktadır.
şu hâlde "tekvã®n", her ne kadar yaratılacak olan şey Allah'ın emr'ine itaatle hareket ediyorsa da gene de,
yaratılan şeye atfedilmektedir. ve (biz bu beyânı olduğu gibi kabã»l etmek zorundayız, çünkü) Allah sözünde sâdıktır.

öte yandan bu tekvã®n(in şeye nisbet edilmesi de) hakikatte akla uygundur.

nitekim bir misâl vermek gerekirse, kendisinden korkulan ve kendisine isyân edilmesi mümkün olmayan bir âmir eğer kölesine "kalk!" (arapçası: "kum!") derse, köle efendisinin bu emrine uyarak derhâl ayağa kalkar.
o'nun ayağa kalkışında efendisinin ona bunu emretmiş olmasından başka bir şey yoktur.
kölenin bizzât ayağa kalkması ise efendisinin fiili değil bizzât kendi fiilidir.

demek ki "tekvã®n"in aslı teslã®s temeli üzerinedir.
yâni hakk (yaratıcı) tarafından ve mahlã»k (yaratılan) tarafından olmak üzere her iki yönden de üçer unsur bu işe katkıda bulunmaktadır.

buradaki nüans şudur ki Allah bu âyette fe yukevvin (yâni oldurur ya da varlığa büründürür) değil de
feyekã»n (yâni"o" da olur ya da varlığa bürünür) demektedir ki burada cümlenin öznesi şeyin kendisidir.

fusã»s, s. 140/116/174-175/ıı-335-336.

bu bakımdan ibn arabã®'nin düşünce sisteminde islâmã® "yoktan yaratılış" ilkesi geçerli olmaktadır.
ama onun tezini sıradan "yoktan yaratılış"dan farklı kılan ibn arabã®'nin gözünde yokluğun tümüyle şartsız bir adem değil de somut varlık düzeyindeki "adem" oluşudur. onun yokluk diye baktığı ayn-ı sabite (idealar) düzeyinde ya da, aynı şey demek olan, Allah'ın bilinci'ndeki "varlık"dır. onun "yokluk" dediği, ontolojik görü açısından, "mümkün olan"dan yâni varlığa bürünebilme kuvvetine sâhip olandan başka bir şey değildir. "hilkat"i bir çeşit tek kişilik ilâhã® bir piyes gibi gören sıradan telâkkã®nin menşeinde "mümkã®nât"a izâfe edilmesi gereken müsbet kuvvetin bilinmemesi (cehli) yatmaktadır. gizli iken Allah'ın ontolojik emrine cevap olarak varlığa bürünme hususunda her şey, ibn arabã®'ye göre, yeterince güç-kuvvet sâhibidir.

buna göre yaratılmışların âlemi fâ'iliyyet'in pençesindedir. ve bu âlemi teşkil eden eşyâ da kendi yaratılışına müsbet bir biçimde bilfiil katkıda bulunmaktadır.

kile şekil vererek (çanak-çömlek gibi) bir takım eşyâ yapan bir sanatkâra bakıldığında, sathã® bir gözlemle, kilin kendisi bakımından hiçbir müsbet "fâ'iliyyeti" haiz olmadığı ve sanatkârın hoşuna giden hangi şekil olursa olsun o şekle girdiğini müşâhede etmek mümkündür.

böyle bir teşhisde bulunan bir kimsenin gözünde o sanatkârın elindeki kilin hâli mahzâ pasiflik, mahzâ fiilsizliktir. bu kimse kilin de, kendi yönünden, sanatkârın faaliyetini müsbet bir biçimde tâyin ettiğini farketmemektedir. hiç şüphesiz bu sanatkâr kilden oldukça büyük bir çeşitliliğe sâhip pekçok eşyâ yapabilir, ama ne yaparsa yapsın kilin tabã®atının kendisine vaz ettiği mahdut sınırların ötesine geçmesi mümkün değildir. başka bir şekilde ifâde edecek olursak, aslında, kilin kuvveden fiile çıkan mümkün bütün şekillerini tâyin eden kilin bizzât kendisidir. işte "yaratılış" sürecindeki bir şeyin durumu da aşağı-yukarı bunu andırır."
devamını gör...
zannedildiği gibi insanın maymundan geldiğini söylemeyen, maymun ile insanın atalarının ortak olduğunu söyleyen teori.
devamını gör...
çürütülmüş teoridir. zaten isminden de anlaşılacağı üzere teoridir, pratikte yer edinmemiştir. yüzyıllar geçti ilerleyin artık. lütfen ilerleyelim, kapıda beklemeyin.
devamını gör...
yüce Allah'ı reddenen soyunu maymunlara dayandıran insanların sıkı sıkıya dayandığı bir teoridir. ama bilmezlerki yaradan her şeyi her yönüyle yaratmıştır. her şeyin bir amacı vardır. bu teoriyi sahiplenmek Allah'ı reddetmektir, kendini reddetmektir.
devamını gör...
çürütülmemiştir ama ayaküstü teori çökertici bir millet olduğumuz için öyle sanarız bir makale bile okumadan konuya dair. ilgili teoriyi çürütmek için konudan bihaber kişilerin yaptığı "biz meymundan mı geldikk ula" dan daha fazlasını bilim insanları zaten yapıyor, hani çöksün diye, ama malesef kötü haber hala aynı sağlamlıkla duruyor yerinde. evrim teorisini kabul edemezsin çünkü teori red edemezsin çünkü teoridir.
devamını gör...
elmalılı hamdi yazır, ve devlet bakanımız mehmet aydın tarafından "ispatlanırsa islama uydururuz" dediği teori
devamını gör...
teoridir. kanun değildir. ve sadece maymundan gelmeyi içermemektedir. içinde güçlünün ayakta kaldığına dair veriler içermektedir. yer yer çok doğrudur, yaradılış gerçeğine karşıtlığı ise belli kesimler tarafından günah keçisi ilan edilmiştir.
devamını gör...
yaratılmanın aşama aşama olabileceğini kabul etmeyenlerin islam'la çeliştiğini sandığı teori.

tabi şuanki haliyle teoriden ziyade ideoloji haline gelip beraberinde başka düşünceleri de taşıyor olabilir.
bu yüzden karşı çıkıyorsanız başka.
devamını gör...
evrimi salt maymuna indirgeyen okumadan hukmeden zihinlerin anlamadan dinlemeden karsi olduklari teori. be hey insan! dersin ki "etrafina bak bu guzellikler sans eseri mi oldu?" iyi de guzel kardesim bana bunu derken bir de sen etrafina http://bak.bi dusun.100 yil onceki insan oglu ile su anki insan ayni midir? boyunda posunda kilosunda ivirinda zivirinda hucresinde bi degisim olmamis midir? bu degisim evrilmenin bir gostergesi degil midir? durduk yere insanin yasam suresinin uzamasi nedir? bunu bi izah et bana. ha bunu izah edebilmek icin sunu da iyi etud etmek gerekir.
(bkz: evrim)
not: okumayip bol keseden atanlara muessesemizin ikramidir.buyrun burdan yiyin.
evrim:zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci. kaynak (bkz: tdk)
devamını gör...
reddetmeden önce okumak en azından evrim teorisinin maymundan gelmek bu kadar dar bir izahla açıklanamayacağını bilmek gerek. basit bir mantıkla nükleer fizik, döneminden önce araştırılmasaydı bu gün kuran'dan ayetlerle anlam birliği hiç bir zaman kurulamayacaktı. o halde şu an ki bilgi birikimi ile reddetmek sadece bağnazlık olabilir. bu kadar at gözlüğü ile bakmak yerine, gerek bilimsel kaynakları gerekse kuranda geçen yaradılışla ilgili ayetleri bir kez daha okuyun emin olun şaşıracak kutsal kitabımıza daha çok bağlanacaksınız.
devamını gör...
maymunları haybeden öven teori, mesela aslan ile yol alsaydı bu kadar tepki almazdı, eşek olmak var bir de aslan olmak var.
devamını gör...
bir tane bile arafosil bulunamamasına rağmen hala insanların inandığı teoremi
sapıklıktır.
devamını gör...

hocamızın ' o maymun bildiğiniz şebek maymunu değil, insanın en ilkel hali' diye açıklama yaptığı , insanların iva dan geldiğini savunan teori. iva= hz havva
devamını gör...
bu teoriyi kötülemek,yalanlamak için bu kadar uğraş neden acaba.
inanan inanır, inanmayan inanmaz
sana bana rabbim yeter.
bir de bu teoriyi kötülerken adnan oktara, hoca denmesi ne kadar doğru.
bu adam mankenlerle adı çıkan, şişeci ve motor kavramını lugatımıza kazandıran,zengin bebe avcısı değilmiydi.
hayır yalılarda safahat ve zevk içinde gezen bu şahıs hocaysa; süleyman hilmi tunahan hoca ne tarafa düşer,beğenmesemde dava ve çile adamı said nursi ne tarafa düşer.
devamını gör...
hiçbir bilimsel temeli olmadığı falan idda ediliyo orda işte kopuyorum. zaten tüm bilim camiası şeytan tarafından kandırılmış din düşmanlarından oluşuyor.
devamını gör...
hergün birilerinin çürütüp, başka birilerinin de aynı mantık doğrultusunda gerçekliğini kanıtladığı teori. şu an kim ne derse desin teoriden ileriye gidilememiştir.
devamını gör...
ister bilimsel olsun ister olmasın, inanç ile çelişmesi tamamen safsatadır. inanç bilimden önce de vardı. bilim bir olgunun nedenini açıklarken inancımız sorgusuz kabulu bize emretmektedir. emreden ise Allah ü teala(c.c)'dır.
devamını gör...
bi de klasik geyik teoriden öteye gidememesidir. hala bunu idda eden gençler bi zahmet teori nedir, kuram nedir. ne zaman teori olur ne zaman kuram olur netten bi araştırma yapıversinler. ha bi de şimdiye kadar kim adnan oktardan başka kim evrimi çürütebilmiş merak etmekteyim.
devamını gör...
evrim var o halde tanrı yok / tanrı var o halde evrim yok yavanlığında tartışmalarda bilim-din, iman-ateizm çatışmasının argümanına dönüştürülerek taraf olunan teori.
oysa evrim in varoluşu ya da yokluğu tartışması ile tanrının varlığı tartışması iki ayrı kategori de iki ayrı paradigmada yapılması gereken tartışmalardır. bilimsel araştırma kainat ın nasıl işlediğine cevap ararken kainatın kim tarafından var edildiği ve o varlığın kim olduğu? sorularına bilim cevaplar aramaz. bu soruları sorma ve cevaplama işi dindarların ve filozoflarındır. Allah neden pat diye insan yaratmıyor da sprem-yumurta buluşması ve ardından 9 aylık bir iç-evrimleşmeyi yasa olarak koymuş? Allah neden bu denli canlı çeşitliliği ve uzay genişliğini yaratmış? bu sorular çoğaltılabilir. müslüman ın görevi Allah yarattı işte! deyip cevap vermemek değil ilk asırlardaki bütünselliği kurup Allah ın nasıl yarattığını da incelemek olmalıdır.
(bkz: hayy bin yakzan)
(bkz: kitab ul hayevan)
(bkz: islam da evrimci yaratılış teorisi)
(bkz: biruni)
(bkz: cahız)
(bkz: dar ul hikme)
(bkz: cabir bin hayyan)
(bkz: ibn tufeyl)
(bkz: fahreddin razi)
(bkz: ibn un nefis)
(bkz: er-ruhavi)
(bkz: el-harisi)
(bkz: ibn ebi l-hadid)
(bkz: er-ruhavi)
devamını gör...
dinsiz kesimin yobazlar kadar ustunde durmadıgı olay ,bu nedir kardesim sureklı evrim hakkında konusma istegi...
devamını gör...
adı üstünde teoriymiş.. yani;;
- ispatlanamamış..
- e güzel kardeşim çürütememişsin de o zaman..

bi de yüzyıllardır gelişen ilerleyen bu teoriyi yalnızca insanın maymundan gelmesi olarak algılayanlar var ki; insana yağmurlu günde susuz bırakırlar...

hem ispatlanır diye de korkmayın olum artık.. sizin atalarınız yine insandır.. maymundan gelen ben olurum..
devamını gör...
pozitif bir bilimsel anlayış çerçevesinde şudur, budur tartışılabilir ki ben burada başka ama merkezde olan bi noktadan söz etmek istiyorum.

evrim teorisi ateizm propaganda aracıdır doğduğu ilk günden bu yana. öyle ki militan-ateist richard dawkins, "evrim teorisi yokken insanlar nasıl gönül rahatlığı ile ateist oluyordu, aklım almıyor" minvalinde bir söz söylemiştir ki buna benzer lafızları da daha önce söyleyen birçok kişi olmuştur.

böylece, evrim teorisi bilimin sınırlarını daha en baştan katmer katmer aşıp ideolojik bir hüviyete bürünmüştür.

evrim teorisi ne kadar doğru bir teoridir? bunu tartışanlara bile gözlerinden alev çıkararak mukabele edenler, işte bunlar o dinin asla karışmamasını gerektiğini iddia ettikleri bilime dinlerini -dinsizliklerini- karıştıran, kafaları fena halde karışmış kişilerdir.

artık... birtakım günler geride kaldı. zannedildiğinin ve pozitivist anlayışın iddia ettiğinin tersine ne dinler geriliyor, ne de bilimsel buluşlar "dogmatik" olan ve içinde birçok hikaye barındıran bu evrim teorisini "destekliyor". birtakım kişiler hala evrim teorisini eleştirenleri maymun muhabbeti ile aşağılamaya çalışadursun. "bilenler" asıl bunlarla alay ediyor.
devamını gör...
türlerin kökeni ve tekamülü hakkında ortaya attığı teori sosyal ve iktisadi hayatta da yorumlanmış ve soykırımlara, sömürülere esin kaynağı olmuştur.
devamını gör...
aksini ispatlayamayıp sadece maymun olayına takılanların dünyanın 4 jeolojik zamanda yaratıldığının ve her an değişim içinde olduğunu bilmeyenlerin okyanuslarda dev rüzgarların oluşumunun neden türkiyede olmuyor çünkü burası müslüman ülke diye bilmeleri fakat okyanustaki basınç farklarının bizim türkiyede olamayacağını yani dinle ilgisi olmadığını çözemeyen insanların küfrettikleri teoridir onlara göre her şey kurana bağlıdır ve bilim falan olmamalıdır.
devamını gör...
evrim teorisinin ispatları varmış..fakat hala teori deniyor buna ispatı olan bişeye neden teori denir?bir şey bildigini sanıp uzun yazıp çok şey söledigini sananlara gelsin : hadi sana eyvallah...
devamını gör...
odalist'e sormuşlar:

evrim teorisini nasıl buluyorsunuz ?

cevaplamış : '' bunu ortaya atan insanlar çok nankör. kendileri lüks içindeyken , ataları hala hayvanat bahçesinde sürünüyor ''. evrim teorisi vardır.
devamını gör...
ulusoyistifa adlı yorumcuya hitaben:ben kişisel yorumum olarak inanmayabilirim ve nitekim bunu sölemişimdir, ve pek tabii ki karşı ispatı da olmayabilir benim söledigim zaten destekleyen bir ispatın bilim insanları tarafından kabul edilmeyişidir.ulan benim girdigim entry anla sonra bişeler yazmaya çalış tamam mı kapiş mi ?
devamını gör...
din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin hakkında sadece " bazı insanlar maymundan, bazı insanlar insandan evrilir " dediği, bilim dünyasının yasalaştığını varsaydığı teori.
devamını gör...
defalarca çürütülmesine rağmen hala neden savunulduğunu anlamadığım,kendini maymun olarak görmek isteyen insanların inandığı teori.
devamını gör...
acaba kim chat yapıyor burda ve salak saçma yazan kim acaba?ve bir sözlükte gülme işaretinin kullanılmadıgını da bilmeyecek kadar cahildir kendisi.
devamını gör...
harun yahya efendimizin açıkladığı üzere safsatadan öteye geçmeyen teori. şeytanın insanları yoldan çıkarmak için kullandığı kişinin yazdığı teori(!). yazık.
devamını gör...
adnan oktar'ın binbir adet belgeselle çürüttüğü ve kuran-ı kerimden surelerle ve dünyadaki bilimsel çalışmalarla söylemlerini desteklediği teoridir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar