fob

"free on board"

bu terimde mallar, alıcı tarafından ismi belirtilen sevk limanında alıcının belirttiği tarihte ve yine alıcı tarafından ismi verilen geminin bordrasını aştığı anda satıcı teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
anlaşıldığı üzere denizyolu taşımacılığında kullanılır.
ihracat formalitelerini yerine getirmek satıcıya aittir.
ro-ro ve container taşımacılığı yapılan hallerde fca teriminin kullanılması daha uygun olur.

pratikte sık sık fob stowed ve fob trimmed terimleriyle karşılaşırız.
fob stowed malın gemi ambarına inene kadar tüm masraf ve yükümlülüklerinin karşılandığı- ki takribi 250 usd civarında tutar miktara bağlı olarak değişmekle beraber- fob trimmed ise, fob stowed'la ambara indirilen malzemenin istiflendiğini belirten taşıma şeklidir.
devamını gör...
satıcının malı alıcının istediği yerde teslimi, geminin bordasına teslim, uçağa teslim, malın ihraç edildiği yerde teslimi. gemide, güvertede teslim yapılır. ayrıca malın yükleneceği liman da belirtilir. bu şekilde yapılan alım ve satımlarda satıcı, saptanan limanda normal süre içinde ve alıcının göstereceği gemide malı teslim etmeye, teslim anına kadar doğabilecek tüm hasarı kabule, vergi ve rüsumlarla kontrol ücretlerini ödemeye, gereken normal ambalajı yaptırmaya ve gerekli belgeleri sağlayarak vermeye zorunludu.
devamını gör...
uluslararası hukukta bu tabir sıkça kullanılır, çünkü ifade ettiği birkaç kelimeden çok daha fazlasıdır. borçlar hukukunda ve uluslararası deniz hukukunda bu tabir belirtildiğinde birçok kıstası ifade eder
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar