formatsavar

3047. (Tematik)
herkese benden sevap:

amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. la yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.


devamını gör...
3055. (Tematik)
allahü tealaya hamdü senadan ve rasulina ve dahi aline ve ashabına salatü selamdan sonra malüm ola ki, harfi med üçtür: vav, ye, elif

amma vav ne zaman harfi med olur?
vav sakin olsa ma kabli mazmum olsa
ol zaman harfi med olur.

amma ya ne zaman harfi med olur?
ya sakin olsa ma kabli meksür olsa ol zaman harfi med olur.

amma elif ise daima sakin olup ma kabli meftuh olmakla cemii zamanda harfi med olur.
üütiinaa gibi.

ve dahi sebebi med ikidir: hemze, sükun.
amma hemze harekesi olan elife derler.
amma sükün demek, yani harekesi olmayan harf demektir.
devamını gör...
3056. (Tematik)
@nevi şahsına
olmaz, zira tecvid kaidelerini bilmeden okumanın anlamı yoktur zaten.

@bunu evde
arapçada zaten mümkün değil. yazılımı diye yazmamın nedeni, böyle yazarsan olur şeklinde bir cevaba mahal vermemek içündü.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar