formatsavar

14101. (Tematik)
yazık günah mod'un açtığı başlığa bak.çifte standart uygulanıyor bu sözlükte.
devamını gör...
14102. (Tematik)
bana ahkam kesen modlar olaya el atacak mı çok merak ediyorum..ama acıyorum size bunu unutmayın.
devamını gör...
14103. (Tematik)
daha dün cuma namazı yazısı paylaşan mod olacak şahıs bugün açtığı başlıkla şok ettirmiştir.
devamını gör...
14107. (Tematik)
mende sığar iki cahan, men bu cahana sığmazam,
gövher-i lamekan menem, kövnü mekane sığmazam.
arşla ferşü nun mende bulundu cümle çün
kes sesini ve ebsem ol, şerhi beyane sığmazam.
kövnü mekandır ayetim, zati dürür bidayetim,
sen bu nişanla bil meni, bil ki, nişane sığmazam.
kimse güman-ü zan ile olmadı hak ile biliş,
hakkı bilen bilir ki, men zann-u gümane sığmazam.
surete bak menini suret içinde tanı kim,
cism ile can menem, veli cism ile cane sığmazam.
hem sedefem, hem inciyem, haşru sırat esenciyem,
bunca kumaş-ü raht ile men bu dükane sığmazam.
genc-i nihan menem men uş, ayn-ı ayan menem men uş
gövher-i kan menem men uş, behrev-ü kane sığmazam.
gerçi muhite zemem, adım ademdir, ademem,
dar ile künfekan menem, men bu mekane sığmazam.
can ile hem cahan menem, dehrile hem zaman menem,
gör bu latifeyi ki, men dehr-ü zamane sığmazam.
encüm ile felek menem, vahy ile hem melek menem,
çek dilini ebsem ol, men bu lisane sığmazam.
zerre menem, güneş menem, çar ile penç-ü şeş menem,
sureti gör beyan ile, çünkü beyane sığmazam.
zat ileyem sifat ile, kadr ileyem berat ile,
gülşekerem nebat ile, beste dehane sığmazam.

nar menem, şecer menem, arşa çıkan hacer menem,
gör bu odun zebanesin, men bu zebane sığmazam.
şems menem, kamer menem, şehd menem, şeker menem,
ruh-i revan bağışlaram, ruh-i revane sığmazam.
tir menem, kaman menem, pir menem, cavan menem,
dövlet-i cavidan menem, ayinedane sığmazam.
gerçi bugün nesimiyem, haşimiyem, kureyşiyem,
bundan uludur ayetim, ayet-i şane sığmazam.

merhaba, hoş geldin, ey ruh-i revanım, merhaba!
ey şekerleb yar-i şirin, lamekanım, merhaba!
çün lebin cam-i cem oldu nefhe-i ruhülkudus,
ey cemilim, ey cemalim, behr-ü kanım, merhaba.
könlüme heç senden özge nesne layık görmedim,
suretim, aklım, ugulum, cismü canım, merhaba.
ey melek suretli dilber, can fedadır yoluna,
çün dedin lehmike lehmi, gane kanım, merhaba.
geldi yarim naz ile, sordu, nesimi, nicesen?
merhaba, hoş geldin, ey hırdadehanım, merhaba.

aceb la’lin mi şol, ya can-ı ahbab?
aceb zülfün mü, ya zincir-i pürtab?
gözümden akan, ey dilber, gamından,
aceb hunabe mi, ya eşg-i innab?
aceb geddin mi şol, ya serv-i butsan,
aceb haddin mi şol, ya verd-i sirab?
aceb aynın mı şol, ya sihr-i babil,
aceb dişin mi şol, ya lülü-i nab?
aceb yüzün mü şol, ya hirmen-i gül
aceb kaşın mı şol, ya tak-i mihrab?
aceb şol mest-i sevda-i moğolçin
menim bahtım mıdır, ya çeşm-i pürhab?
nesiminin gözü yarin gamından,
dürün dürcü midir, ya behr-i simab?

ya rab, ne sebebdendir olur takatimiz tak,
çoktan beridir çeşmimiz ol çeşmine müştak.
andan beri kim, aynımız ol yüzünü gördü,
bir mu ile asıldı canım, kaldı muallak.
gülzare kadem bas sinemi saz ile, mütrib,
gel ayş edelim zevk ile, ger olmasa zerrak.
pervane sıfat oldum o ruhsarına karşı,
bel bağlamışam hizmetine men de çü uşşak.
yazım der idim nameyi hun-i ciğer men,
töküldü ürek kanı yere tutmadı evrak.
gördü ki tükenmez yazuban vasf ile şerhin,
katlanmadı bu derde zaif, oldu kalem şak.
ey hüsn iyesi, aşıka bir merhamet eyle,
sun lütf ile biçareye bir cam-i mürevvak.
ger ister isen yarı bugün, pir talep eyle
gör kim nece yol gösterir ol pir-i muhakkak.
Allah ile ol imdi, niyaz eyle, nesimi,
başed ki, suçundan keçe, lütf eyleye rezzak.

canana menim sevdiyimi can bilir ancaq
könlüm dileyin dünyada canan bilir ancaq.
bildim, tanıdım elmde me’budu, yeqin ki,
şöyle bilirem kim, anı qur’an bilir ancaq.
abdal oluban beylik eden arifi gör kim,
bu seltenetin qedrini sultan bilir ancaq.
sufimidir ol cam-i müseffasına meşğul,
pünhani içer eyle ki, şeytan bilir ancaq.
ey saqi, getir dövr eyağını dövr elasün kim,
bu dövr eyağın dövrünü dövran bilir ancaq.
könlüm gemisin qerq ede gör eşq denizine
kim bu denizin behrini ümman bilir ancaq.
heç kimse nesimi sözünü keşf ede bilmez,
bu, quş dilidir, bunu süleyman bilir ancaq.

bu ne adetdir, ey türk-i perizad,
qeminden olmadım bir lehze azad.
siyehdil gözlerin qan tökmek içün
çekibdir tiğini manend-i cellad.
bu bidadı mana eşqin qılıbdır,
cahanda qılmadı nemrudü şeddad.
reva mı, könlümün şehrinde senden
feraqü qüssevü qem tuttu bünyad.
gel, ey şirindehen, eşqin yolunda
menem ol kuhken biçare ferhad.
nezer qılgil bu viran könlüme, şah,
qılır sultan olan viranı abad.
bir eyü ad edin fani cahanda,
ululardan cahanda qaldı bir ad.
nesimi’nin kelamından eşitgil,
vefasızdır cahan, sen qılma bidad.

ay ile gün sücud eder suret-i canfezayine,
ay ile gün nedir kim, ol düşmeye hak-i payine.
cam-i cahannümadur ol, sende iki cahanı gör,
çün göresen sen olmusan can-i cahane ayine.
fail-i mutlak-i yakin kim ki, diler göre bugün,
baksın anın cemaline, hakkı görer bu ayine.
aşık-i sadık oldurur hak yoluna şehid ola,
hak deyeni alır anun durmuş anun behayine.
yusuf-i misri canü dil, yani ki fezl-i zülcelal,
geldi sefai zevk ile şehr-i beden serayine.
kıldı fena vücudumu kül kerim ile kelam,
zerg-i hasen budur ki, şah sandı bugün gedayine.
her ki nesimitek sücud fazl-ı ilahe kılmadı,
div kimi bugün anı belke bu yolda dayine.

sığmazam sığmazam sığmazam ene'l-hak


çatalcada topal çoban ablaaaaaaaaaaaaaaa.
devamını gör...
14109. (Tematik)
yemek molasinda ateizm nutku. din insanlari uydurdugu seymişmiş.
devamını gör...
14110. (Tematik)
yavu bu ateyizler af buyurun ermeni galiba.
devamını gör...
14111. (Tematik)
aranızda neşet ertaş gibi ''anamdan doğalıııı garip kalmışım'' diyebilen var mı. yalnız onu derken içimizin paramparça olması lazım.
devamını gör...
14112. (Tematik)
aranızda hon oynayan varsa bana oyunun detaylarını anlatabilir mi ?
devamını gör...
14118. (Tematik)
mahfuz, internette takılan ateistlerin bazıları aslında yahudidir. tabi bu gerçekten ateist olmalarına da engel değil.

yahudilerin genel olarak ahiret inancı zayıf ve belirsizdir. inançları açısından bile tanrı onları yandan ördükleri uzun perçemlerinden sözde tutup cennete atacaktır ama fazla detayı da yoktur.

bu yüzden rahatça ateist gibi takılabilirler de. fitne olsun diye türk internet sitelerinde ateist gibi davranan, sonra arada ailecek israil'e gidip askerliğini yapıp dönenleri de vardır.
devamını gör...
14119. (Tematik)
geceyi bir metin eloğlu şiiri ile bölelim.

bu yürek
seni seveceğini biliyordu herhalde
bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir
bire bin veren buğday
elmadaki mayhoşluk
hukuki beşer
çınçınlı hamam
çizmedeki kedi
sanki elleriyle koymuşlar gibi
ikimizden bir işmar
seni sevmemiş olsam , sözlerim yarı yarıya
gözlerim yarım
ellerim çolak hüseyin eli
seni sevmesem , nefes almayı beceremem ki
bugün günlerden ne ?
cumartesi
seni sevdiğim için , cumartesi elbet
seni sevdiğim için , bak temmuz ayındayız
ayşe onbaşı , pir sultan abdal , büsbütün sevdalıyım sana
bu gemiler nereye gidiyor , seni sevdiğim için
seni sevdiğimden , suyun akası geliyor
bacaların tütesi
nurhayat’ın halleri , seni sevdiğim için güzel
ibrahim’in dilleri
insan seni sevince , tutsaklığa kızar tabi
savaşın adı geçse , cinifrit olur
ereğli’nin kömürünü düşünür , ne kömür o be
raman’ı düşünür , çukurova’yı düşünür
seni sevdiği için , haliç’te bir uğultu
marmara’da bir deniz
isparta bahçesinde güller
seni sevdiği için goncalanıyor
seni sevdiğim için , kilim dokuyor avşar’da
yarın sabahlar , seni sevdiğim için icat edildi
penisilin , halk şiiri , canlı sinema
mapushaneler , yedi düvel , harbi ispanyol nezlesi
sultan hamid , don civani
ne bilsinler seni sevdiğimi
başaklanmayan yulafa söylemeli
cılk yumurtaya
paslı demire
kulağını bükmeli kurtlu kirazın
hoşnut değilllerse bu gidaşattan
akıl etsinler seni sevdiğimi ,
yeşille turuncunun kafa barıştırması , bu sevdadan ötürü
tepemizdeki o göçmez tavan
sulardaki yakamoz , ortancadaki pembe
ben seni sevdim diye
bingöl vilayetinde , kamyondan inince
tığ gibi bir delikanlıya soruyorum
siz nerenin bulutlarısınız böyle ?
biz sizin sevdanızın bulutlarıyız
bir yıldızlı akşamı varsa ankara’nın
1953 kışları içinde
karnı tok , sırtı pekse hısım akrabanın
konu-komşu , dirlik düzenlik içindeyse
birbirimizi daha çok sevelim diye
insan seni sevince iş-güç sahibi oluyor
şair oluyor mesela
meyhaneden cayıyor bir akşamüzeri
caysın be güzel
caysın be iyi
tütünü bırakıyor , tütün neyime zarar
keseme zarar , ciğerime zara , sevdama zarar
seni sevince adamın papuçları eskimiyor
beti-benzi yeni çarktan çıkmış gibi
seni sevince insan bilgili saygılı gönlü gani şen
saçları zencefilli
erkencecik evine dönmek istiyor canı
hep seni düşün
hep seni yaşat
hep seni yıka
seni doyur üç öğün
seni bir kanım uyut , sonra uyandır
lokman hekim , seni sev diyor bana
seni sevmeseydim , ilkbaharı kodunsa bul gayrı
istanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde
umut diye bir şey yoktu ki , seni sevmeseydim
hak , hukuk , bereket diye
eşitlik , kardeşlik , hürriyet diye
yüreğime sağlık ne iyi ettim..!

devamını gör...
14120. (Tematik)
devasa boyutlarda uykum var. kendime bunu yapmaktan vazgeçmeliyim. yatarken şemmamme dinlemekten yani. 9 tane de güncelleme gelmiş. magenta sycamore un şifresini bilen yollasın ya. yazıktır ya. mehmet erdem kesinlikle sevmek için yaratılmış. yani o şarkı için. tabi önce kulluk var. saçmalamayın.
devamını gör...
14122. (Tematik)
aa ben de bu şarkının adını sormak için madamdarlandiya mesaj atmayı düşünüyordum. bu yükten kurtulduğum için pek mesudum.
devamını gör...
14123. (Tematik)
mendilimde kan sesleri

her yere yetişilir
hiçbir şeye geç kalınmaz ama
çocuğum beni bağışla
ahmet abi sen de bağışla
boynu bükük duruyorsam eğer
içimden öyle geldiği için değil
ama hiç değil
ah güzel ahmet abim benim
insan yaşadığı yere benzer
o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
suyunda yüzen balığa
toprağını iten çiçeğe
dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine
konyanın beyaz
antebin kırmızı düzlüğüne benzer
göğüne benzer ki gözyaşları mavidir
denize benzer ki dalgalıdır bakışları
evlerine, sokaklarına, köşebaşlarına
öylesine benzer ki
ve avlularına
(bir kuyu halkasıyla sıkıştırılmıştır kalbi)
ve sözlerine
(yani bir cep aynası alım-satımına belki)
ve bir gün birinin adres sormasına benzer
sorarken sorarken üzünçlü bir görüntüsüne
camcının cam kesmesine, dülgerin rende tutmasına
öyle bir cıgara yakımına, birinin gazoz açmasına
minibüslerine, gecekondularına
hasretine, yalanına benzer
anısı işsizliktir
acısı bilincidir
bıçağı gözyaşlarıdır kurumakta olan
gülemiyorsun ya, gülmek
bir halk gülüyorsa gülmektir
ne kadar benziyoruz türkiye'ye ahmet abi.
bir güzel kadeh tutuşun vardı eskiden
dirseğin iskemleye dayalı
-- bir vakitler gökyüzüne dayalı, derdim ben --
cıgara paketinde yazılar resimler
resimler: cezaevleri
resimler: özlem
resimler: eskidenberi
ve bir kaşın yukarı kalkık
sevmen acele
dostluğun çabuk
bakıyorum da simdi
o kadeh bir küfür gibi duruyor elinde.
ve zaman dediğimiz nedir ki ahmet abi
biz eskiden seninle
istasyonları dolaşırdık bir bir
o zamanlar malatya kokardı istasyonlar
nazilli kokardı
ve yağmurdan ıslandıkça edirne postası
kıl gibi ince istanbul yağmurunun altında
esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen
kadının ütülü patiskalardan bir teni
upuzun boynu
kirpikleri
ve sana ahmet abi
uzaktan uzaktan domates peynir keserdi sanki
sofranı kurardı
elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı
cezaevlerine düşsen cıgaranı getirirdi
çocuklar doğururdu
ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi
o çocuklar büyüyecek
o çocuklar büyüyecek
o çocuklar...
bilmezlikten gelme ahmet abi
umudu dürt
umutsuzluğu yatıştır
diyeceğim şu ki
yok olan bir şeylere benzerdi o zaman trenler
oysa o kadar kullanışlı ki şimdi
hayalsiz yaşıyoruz nerdeyse
çocuklar, kadınlar, erkekler
trenler tıklım tıklım
trenler cepheye giden trenler gibi
işçiler
almanya yolcusu işçiler
kadınlar
kimi yolcu, kimi gurbet bekçisi
ellerinde bavullar, fileler
kolonyalar, su şişeleri, paketler
onlar ki, hepsi
bir tutsak ağaç gibi yanlış yerlere büyüyenler
ah güzel ahmet abim benim
gördün mü bak
dağılmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar
ve dağılmış pazar yerlerine memleket
gelmiyor içimden hüzünlenmek bile
gelse de
öyle sürekli değil
bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün
o kadar çabuk
o kadar kısa
işte o kadar.
ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar
diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar
mendilimde kan sesleri.
devamını gör...
14126. (Tematik)
@bögüalp git başka yere şiir yaz.
devamını gör...
14127. (Tematik)
bazılarınız oy alabilmek icin yeterli oy vermemis olmasanız aslında çok iyi insanlarsınız da, değilsiniz işte. her oylamaya çalıştığımda sayfa uzuyor, alttaki tanımı okumaya geçiyorum şak diye eski haline dönüyor, sayfa aşağı kayıyor ve daha büssürü şey........... bunların hesabını tek tek soracam.
devamını gör...
14130. (Tematik)
sa anlamsızca cumartesi günü işim var. bi mıhlama yapın da yiyek :(((
devamını gör...
14131. (Tematik)
sol şerit hep benken çok tatlı. sınıfın en güzel kızı da harika bi trol olmuş bence. neden eksiliyorlar anlamadım. sanırım kıskamdılar.
devamını gör...
14132. (Tematik)
kimsenin muhlama yaptığı yok. sabahın nurunda yollara düştüm hem de açım i na nıl maz.
devamını gör...
14137. (Tematik)
türkü dinleyin olm lan. yada ferdi orhan müslüm dinleyin. unutmayın bir almandan türk'ü ayıran en büyük özellik türkü, müslüm, ferdi ve orhan dinlemesidir.
devamını gör...
14138. (Tematik)
e.d senin ölçün kafataşçılarda bile yok lan . haha. olm batsın bu dünya.
devamını gör...
14139. (Tematik)
batmasın bu dünya, müslüm baba buda geçer arkadaş sakın üzülme desin :)
devamını gör...
14141. (Tematik)
hala kahvaltı yapmadım lan. üşengeçlikten ölünmüyor inş.....
devamını gör...
14142. (Tematik)
@æ ben bir senedir ölmedim, bi' şey olmuyor, merak etme. :) (senin bu nick nasıl yazılıyor yahu?)
devamını gör...
14143. (Tematik)
filipina ctrl+a idi sanırım, bilgisayardan yapmayalı çok oldu... altgr+a da olabilür. bundan ölünmüyosa iyi ya cenneme gitmek istemem.......
devamını gör...
14144. (Tematik)
uzun zamandır konsantrasyon zorluğu çekiyorum. tanım yazamıyorum, moderasyona pek katkı yapamıyorum. acilen düzelmeyi bekliyorum, acilen!
devamını gör...
14145. (Tematik)
@zoraki b12'ni kontrol ettir derim.
devamını gör...
14146. (Tematik)
@filipina dermanı b12'de arayamıyorum. oysa b12'nin harman olduğu yerdeyim. *
devamını gör...
14148. (Tematik)
olduğu kader, olmadığı da. söyleyeceklerim şindilik bu kader.
devamını gör...
14149. (Tematik)
evde bir dal içerim diye pantolonun arka cebine koyduğum cuara kırılmış kimin ahını aldım gece gece anne :(
devamını gör...
14150. (Tematik)
gümaydın. bana kendime aşık olmamam için bir sebep söyleyin, bu sevdadan vazgeçeyim. ciddiyim.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar