formatsavar

14068. (Tematik)
mende sığar iki cahan, men bu cahana sığmazam,
gövher-i lamekan menem, kövnü mekane sığmazam.
arşla ferşü nun mende bulundu cümle çün
kes sesini ve ebsem ol, şerhi beyane sığmazam.
kövnü mekandır ayetim, zati dürür bidayetim,
sen bu nişanla bil meni, bil ki, nişane sığmazam.
kimse güman-ü zan ile olmadı hak ile biliş,
hakkı bilen bilir ki, men zann-u gümane sığmazam.
surete bak menini suret içinde tanı kim,
cism ile can menem, veli cism ile cane sığmazam.
hem sedefem, hem inciyem, haşru sırat esenciyem,
bunca kumaş-ü raht ile men bu dükane sığmazam.
genc-i nihan menem men uş, ayn-ı ayan menem men uş
gövher-i kan menem men uş, behrev-ü kane sığmazam.
gerçi muhite zemem, adım ademdir, ademem,
dar ile künfekan menem, men bu mekane sığmazam.
can ile hem cahan menem, dehrile hem zaman menem,
gör bu latifeyi ki, men dehr-ü zamane sığmazam.
encüm ile felek menem, vahy ile hem melek menem,
çek dilini ebsem ol, men bu lisane sığmazam.
zerre menem, güneş menem, çar ile penç-ü şeş menem,
sureti gör beyan ile, çünkü beyane sığmazam.
zat ileyem sifat ile, kadr ileyem berat ile,
gülşekerem nebat ile, beste dehane sığmazam.

nar menem, şecer menem, arşa çıkan hacer menem,
gör bu odun zebanesin, men bu zebane sığmazam.
şems menem, kamer menem, şehd menem, şeker menem,
ruh-i revan bağışlaram, ruh-i revane sığmazam.
tir menem, kaman menem, pir menem, cavan menem,
dövlet-i cavidan menem, ayinedane sığmazam.
gerçi bugün nesimiyem, haşimiyem, kureyşiyem,
bundan uludur ayetim, ayet-i şane sığmazam.

merhaba, hoş geldin, ey ruh-i revanım, merhaba!
ey şekerleb yar-i şirin, lamekanım, merhaba!
çün lebin cam-i cem oldu nefhe-i ruhülkudus,
ey cemilim, ey cemalim, behr-ü kanım, merhaba.
könlüme heç senden özge nesne layık görmedim,
suretim, aklım, ugulum, cismü canım, merhaba.
ey melek suretli dilber, can fedadır yoluna,
çün dedin lehmike lehmi, gane kanım, merhaba.
geldi yarim naz ile, sordu, nesimi, nicesen?
merhaba, hoş geldin, ey hırdadehanım, merhaba.

aceb la’lin mi şol, ya can-ı ahbab?
aceb zülfün mü, ya zincir-i pürtab?
gözümden akan, ey dilber, gamından,
aceb hunabe mi, ya eşg-i innab?
aceb geddin mi şol, ya serv-i butsan,
aceb haddin mi şol, ya verd-i sirab?
aceb aynın mı şol, ya sihr-i babil,
aceb dişin mi şol, ya lülü-i nab?
aceb yüzün mü şol, ya hirmen-i gül
aceb kaşın mı şol, ya tak-i mihrab?
aceb şol mest-i sevda-i moğolçin
menim bahtım mıdır, ya çeşm-i pürhab?
nesiminin gözü yarin gamından,
dürün dürcü midir, ya behr-i simab?

ya rab, ne sebebdendir olur takatimiz tak,
çoktan beridir çeşmimiz ol çeşmine müştak.
andan beri kim, aynımız ol yüzünü gördü,
bir mu ile asıldı canım, kaldı muallak.
gülzare kadem bas sinemi saz ile, mütrib,
gel ayş edelim zevk ile, ger olmasa zerrak.
pervane sıfat oldum o ruhsarına karşı,
bel bağlamışam hizmetine men de çü uşşak.
yazım der idim nameyi hun-i ciğer men,
töküldü ürek kanı yere tutmadı evrak.
gördü ki tükenmez yazuban vasf ile şerhin,
katlanmadı bu derde zaif, oldu kalem şak.
ey hüsn iyesi, aşıka bir merhamet eyle,
sun lütf ile biçareye bir cam-i mürevvak.
ger ister isen yarı bugün, pir talep eyle
gör kim nece yol gösterir ol pir-i muhakkak.
Allah ile ol imdi, niyaz eyle, nesimi,
başed ki, suçundan keçe, lütf eyleye rezzak.

canana menim sevdiyimi can bilir ancaq
könlüm dileyin dünyada canan bilir ancaq.
bildim, tanıdım elmde me’budu, yeqin ki,
şöyle bilirem kim, anı qur’an bilir ancaq.
abdal oluban beylik eden arifi gör kim,
bu seltenetin qedrini sultan bilir ancaq.
sufimidir ol cam-i müseffasına meşğul,
pünhani içer eyle ki, şeytan bilir ancaq.
ey saqi, getir dövr eyağını dövr elasün kim,
bu dövr eyağın dövrünü dövran bilir ancaq.
könlüm gemisin qerq ede gör eşq denizine
kim bu denizin behrini ümman bilir ancaq.
heç kimse nesimi sözünü keşf ede bilmez,
bu, quş dilidir, bunu süleyman bilir ancaq.

bu ne adetdir, ey türk-i perizad,
qeminden olmadım bir lehze azad.
siyehdil gözlerin qan tökmek içün
çekibdir tiğini manend-i cellad.
bu bidadı mana eşqin qılıbdır,
cahanda qılmadı nemrudü şeddad.
reva mı, könlümün şehrinde senden
feraqü qüssevü qem tuttu bünyad.
gel, ey şirindehen, eşqin yolunda
menem ol kuhken biçare ferhad.
nezer qılgil bu viran könlüme, şah,
qılır sultan olan viranı abad.
bir eyü ad edin fani cahanda,
ululardan cahanda qaldı bir ad.
nesimi’nin kelamından eşitgil,
vefasızdır cahan, sen qılma bidad.

ay ile gün sücud eder suret-i canfezayine,
ay ile gün nedir kim, ol düşmeye hak-i payine.
cam-i cahannümadur ol, sende iki cahanı gör,
çün göresen sen olmusan can-i cahane ayine.
fail-i mutlak-i yakin kim ki, diler göre bugün,
baksın anın cemaline, hakkı görer bu ayine.
aşık-i sadık oldurur hak yoluna şehid ola,
hak deyeni alır anun durmuş anun behayine.
yusuf-i misri canü dil, yani ki fezl-i zülcelal,
geldi sefai zevk ile şehr-i beden serayine.
kıldı fena vücudumu kül kerim ile kelam,
zerg-i hasen budur ki, şah sandı bugün gedayine.
her ki nesimitek sücud fazl-ı ilahe kılmadı,
div kimi bugün anı belke bu yolda dayine.

sığmazam sığmazam sığmazam ene'l-hak


çatalcada topal çoban ablaaaaaaaaaaaaaaa.
devamını gör...
14079. (Tematik)
mahfuz, internette takılan ateistlerin bazıları aslında yahudidir. tabi bu gerçekten ateist olmalarına da engel değil.

yahudilerin genel olarak ahiret inancı zayıf ve belirsizdir. inançları açısından bile tanrı onları yandan ördükleri uzun perçemlerinden sözde tutup cennete atacaktır ama fazla detayı da yoktur.

bu yüzden rahatça ateist gibi takılabilirler de. fitne olsun diye türk internet sitelerinde ateist gibi davranan, sonra arada ailecek israil'e gidip askerliğini yapıp dönenleri de vardır.
devamını gör...
14080. (Tematik)
geceyi bir metin eloğlu şiiri ile bölelim.

bu yürek
seni seveceğini biliyordu herhalde
bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir
bire bin veren buğday
elmadaki mayhoşluk
hukuki beşer
çınçınlı hamam
çizmedeki kedi
sanki elleriyle koymuşlar gibi
ikimizden bir işmar
seni sevmemiş olsam , sözlerim yarı yarıya
gözlerim yarım
ellerim çolak hüseyin eli
seni sevmesem , nefes almayı beceremem ki
bugün günlerden ne ?
cumartesi
seni sevdiğim için , cumartesi elbet
seni sevdiğim için , bak temmuz ayındayız
ayşe onbaşı , pir sultan abdal , büsbütün sevdalıyım sana
bu gemiler nereye gidiyor , seni sevdiğim için
seni sevdiğimden , suyun akası geliyor
bacaların tütesi
nurhayat’ın halleri , seni sevdiğim için güzel
ibrahim’in dilleri
insan seni sevince , tutsaklığa kızar tabi
savaşın adı geçse , cinifrit olur
ereğli’nin kömürünü düşünür , ne kömür o be
raman’ı düşünür , çukurova’yı düşünür
seni sevdiği için , haliç’te bir uğultu
marmara’da bir deniz
isparta bahçesinde güller
seni sevdiği için goncalanıyor
seni sevdiğim için , kilim dokuyor avşar’da
yarın sabahlar , seni sevdiğim için icat edildi
penisilin , halk şiiri , canlı sinema
mapushaneler , yedi düvel , harbi ispanyol nezlesi
sultan hamid , don civani
ne bilsinler seni sevdiğimi
başaklanmayan yulafa söylemeli
cılk yumurtaya
paslı demire
kulağını bükmeli kurtlu kirazın
hoşnut değilllerse bu gidaşattan
akıl etsinler seni sevdiğimi ,
yeşille turuncunun kafa barıştırması , bu sevdadan ötürü
tepemizdeki o göçmez tavan
sulardaki yakamoz , ortancadaki pembe
ben seni sevdim diye
bingöl vilayetinde , kamyondan inince
tığ gibi bir delikanlıya soruyorum
siz nerenin bulutlarısınız böyle ?
biz sizin sevdanızın bulutlarıyız
bir yıldızlı akşamı varsa ankara’nın
1953 kışları içinde
karnı tok , sırtı pekse hısım akrabanın
konu-komşu , dirlik düzenlik içindeyse
birbirimizi daha çok sevelim diye
insan seni sevince iş-güç sahibi oluyor
şair oluyor mesela
meyhaneden cayıyor bir akşamüzeri
caysın be güzel
caysın be iyi
tütünü bırakıyor , tütün neyime zarar
keseme zarar , ciğerime zara , sevdama zarar
seni sevince adamın papuçları eskimiyor
beti-benzi yeni çarktan çıkmış gibi
seni sevince insan bilgili saygılı gönlü gani şen
saçları zencefilli
erkencecik evine dönmek istiyor canı
hep seni düşün
hep seni yaşat
hep seni yıka
seni doyur üç öğün
seni bir kanım uyut , sonra uyandır
lokman hekim , seni sev diyor bana
seni sevmeseydim , ilkbaharı kodunsa bul gayrı
istanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde
umut diye bir şey yoktu ki , seni sevmeseydim
hak , hukuk , bereket diye
eşitlik , kardeşlik , hürriyet diye
yüreğime sağlık ne iyi ettim..!

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar