furkan vakfı

#siyaset  #din 

22.11.1994 tarihinde kurulan furkan vakfı, kurulduğŸu günden itibaren eğŸitim ve hizmet çalışŸmalarına aralıksız devam etmektedir. muhterem alparslan kuytul hocaefendiâ’nin başŸlattığŸı bu hizmet halkasının temeli 1980â’li yıllara dayanmaktadır. hocaefendiâ’nin çocukluğŸundan beri islamâ’a ve islami ilimlere önem vermesi ve lise yıllarında islami hizmetin içerisinde aktif olarak bulunmasıyla başŸlayan bu hareket; birkaç gayretli insanla birlikte yükselmişŸ ve 1994â’te furkan vakfı olarak filiz vermişŸtir.

muhterem alparslan kuytul hocaefendiâ’nin de kurucularından olduğŸu bu vakfın asıl gayesi, hakiki imana ulaşŸmışŸ, ibadete aşŸık, ahlak sahibi ve Allah (cc)â’ın yeryüzünde hakimiyeti için meşŸru yollarla mücadele eden, hayırlı işŸlerde topluma öncülük yaparak ã–nc㜠bir nesil hazırlamaktır.

elazığŸâ’da da şŸubesi bulunan furkan vakfı, tanıdığŸı ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmakta, öğŸrencilere burs vermektedir. vakfımız sürekli olarak tefsir ve siyer dersleri gibi islami sohbetler yapmakta, her yıl düzenlediğŸi konferanslar, kermes, gezi, makale-şŸiir yarışŸmaları, kardeşŸlik geceleri ve diğŸer kültürel etkinliklerle halkımızın ihtiyacına cevap vermekte, salih islami anlayışŸın oluşŸması için çalışŸmaktadır.

ilk olarak bilinmelidir ki; islami anlayışŸ ve yapılanma rabbani olmak zorundadır. böyle bir hareket kurâ’an ve sünneti kendine rehber etmeli, islama hizmet metodunu kendi kafasından değŸil Allah (cc) resulü (s.a.v)â’nden alınmalıdır. bu islami anlayışŸ farzlar ve haramlarda geri adım atmayı dinden taviz vermek olarak görmeli, buna müsamaha göstermemelidir. ã–te yandan farz ve haram olmayan ya da alimler arasında ihtilaflı olan meselelerde daha anlayışŸlı ve müsamahakar olan bir hareket olmalıdır.ã–ncü nesil imanı, ibadeti, ahlakı ve cihad şŸuuruyla rabbani bir harekettir.

ikinci olarak; islami anlayışŸ ve yapılanmanın ilmi olması, sadece beşŸeri ilimlere değŸil islami ilimlere de önem veren ve ilmi kendine pusula edinen bir hareket olması bir zorunluluktur. alim ve aydın vasıflarını kendinde toplayan kimselerin ortaya çıkması ümmetin beklentisidir. vakfımız gayretli ve kabiliyetli hanım ve erkeklere bu iki vasfı kazandırmaya çalışŸmaktadır. islami ilimlere gereken önemi vermemek kurâ’an ve sünnetâ’ten, sırat-ı mustakimâ’den uzaklaşŸma, zamanla haramları helal görme gibi tehlikeleri beraberinde getirmektedir.

ve üçüncü olarak; islami anlayışŸ ve yapılanmanın şžumull㜠(kapsamlı) olması elzemdir. kurâ’an eczanesinde insana lazım olan bütün vitaminler ve ilaçlar bulunmaktadır. kurâ’an-ı kerim, iman, ibadet, ahlak, cihad, muhabbetullah ve takva gibi vitamin ve ilaçları gerekli olduğŸu kadar vermişŸ ve bunlardan bir bütün olarak istifade edilmesini emretmişŸtir. dolayısıyla; bu vitaminlerin birini ya da birkaçını alıp diğŸerlerini almamak müslüman şŸahsiyetinde bozulmalara zayıf ve hastalıklı müslümanların ortaya çıkmasına neden olacaktır. o halde;her cemaatin ve müslümanın anlayarak okumak şŸartıyla en çok okuduğŸu kitap kurâ’an olmalı, en iyi bildiğŸi kitap kurâ’an olmalı, en çok alıntı yaptığŸı kitap kurâ’an olmalıdır. hiçbir kurâ’anâ’a ve hadis-i şžeriflere perde yapılmamalıdır.

vakfımız rabbani, ilmi ve şžumãœll㜠bir hareket ortaya çıkarmaya çalışŸarak on yıldır devam ede gelen hizmet ve eğŸitimi ile sağŸlam ve öncü bir nesil hazırlamaya çalışŸmışŸ ve halkımızın teveccühüne mazhar olmuşŸtur.

Allah (cc): â“bizim uğŸrumuzda cihad edenlere, şŸüphesiz yollarımızı gösteririz. gerçekten Allah ihsan edenlerle beraberdir┠buyurmuşŸ ve Allah resulü (s.a.v)â’e de â“ãœmmetim içinden bir topluluk daima hakkı ayakta tutacaktır ve Allah (cc)â’ın emri gelinceye kadar onlara buğŸzeden onlara zarar veremeyecektir┠(et-tac) buyurmuşŸtur. ãœmmetin ve neslin kurtuluşŸu için bugüne kadar hizmet vermişŸ bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anar, bu amaç için çalışŸanların hepsini hadiste zikredilen topluluk içinde görür ve müâ’minlerin kardeşŸ olduğŸunu unutmayız.gayret bizden başŸarı Allahâ’tandır.


http://www.alparslankuytul....


http://www.furkanvakfi.net resmi web sitesidir
http://www.furkanvakfi.biz elazığŸ şŸube web sitesidir

--- alıntı ---


--- alıntı ---

devamını gör...
22.11.1994 tarihinde kurulan furkan vakfı, kurulduğu günden itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. muhterem alparslan kuytul hocaefendiâ’nin başlattığı bu hizmet halkasının temeli 1980â’li yıllara dayanmaktadır. hocaefendiâ’nin çocukluğundan beri islamâ’a ve islami ilimlere önem vermesi ve lise yıllarında islami hizmetin içerisinde aktif olarak bulunmasıyla başlayan bu hareket; birkaç gayretli insanla birlikte yükselmiş ve 1994â’te furkan vakfı olarak filiz vermiştir.

muhterem alparslan kuytul hocaefendiâ’nin de kurucularından olduğu bu vakfın asıl gayesi, hakiki imana ulaşmış, ibadete aşık, ahlak sahibi ve Allah (cc)â’ın yeryüzünde hakimiyeti için meşru yollarla mücadele eden, hayırlı işlerde topluma öncülük yaparak öncü bir nesil hazırlamaktır.

elazığâ’da da şubesi bulunan furkan vakfı, tanıdığı ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmakta, öğrencilere burs vermektedir. vakfımız sürekli olarak tefsir ve siyer dersleri gibi islami sohbetler yapmakta, her yıl düzenlediği konferanslar, kermes, gezi, makale-şiir yarışmaları, kardeşlik geceleri ve diğer kültürel etkinliklerle halkımızın ihtiyacına cevap vermekte, salih islami anlayışın oluşması için çalışmaktadır.

ilk olarak bilinmelidir ki; islami anlayış ve yapılanma rabbani olmak zorundadır. böyle bir hareket kurâ’an ve sünneti kendine rehber etmeli, islama hizmet metodunu kendi kafasından değil Allah (cc) resulü (s.a.v)â’nden alınmalıdır. bu islami anlayış farzlar ve haramlarda geri adım atmayı dinden taviz vermek olarak görmeli, buna müsamaha göstermemelidir. öte yandan farz ve haram olmayan ya da alimler arasında ihtilaflı olan meselelerde daha anlayışlı ve müsamahakar olan bir hareket olmalıdır.öncü nesil imanı, ibadeti, ahlakı ve cihad şuuruyla rabbani bir harekettir.

ikinci olarak; islami anlayış ve yapılanmanın ilmi olması, sadece beşeri ilimlere değil islami ilimlere de önem veren ve ilmi kendine pusula edinen bir hareket olması bir zorunluluktur. alim ve aydın vasıflarını kendinde toplayan kimselerin ortaya çıkması ümmetin beklentisidir. vakfımız gayretli ve kabiliyetli hanım ve erkeklere bu iki vasfı kazandırmaya çalışmaktadır. islami ilimlere gereken önemi vermemek kurâ’an ve sünnetâ’ten, sırat-ı mustakimâ’den uzaklaşma, zamanla haramları helal görme gibi tehlikeleri beraberinde getirmektedir.

ve üçüncü olarak; islami anlayış ve yapılanmanın åžumullü (kapsamlı) olması elzemdir. kurâ’an eczanesinde insana lazım olan bütün vitaminler ve ilaçlar bulunmaktadır. kurâ’an-ı kerim, iman, ibadet, ahlak, cihad, muhabbetullah ve takva gibi vitamin ve ilaçları gerekli olduğu kadar vermiş ve bunlardan bir bütün olarak istifade edilmesini emretmiştir. dolayısıyla; bu vitaminlerin birini ya da birkaçını alıp diğerlerini almamak müslüman şahsiyetinde bozulmalara zayıf ve hastalıklı müslümanların ortaya çıkmasına neden olacaktır. o halde;her cemaatin ve müslümanın anlayarak okumak şartıyla en çok okuduğu kitap kurâ’an olmalı, en iyi bildiği kitap kurâ’an olmalı, en çok alıntı yaptığı kitap kurâ’an olmalıdır. hiçbir kurâ’anâ’a ve hadis-i åžeriflere perde yapılmamalıdır.

vakfımız rabbani, ilmi ve åžumüllü bir hareket ortaya çıkarmaya çalışarak on yıldır devam ede gelen hizmet ve eğitimi ile sağlam ve öncü bir nesil hazırlamaya çalışmış ve halkımızın teveccühüne mazhar olmuştur.

Allah (cc): â“bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. gerçekten Allah ihsan edenlerle beraberdir┠buyurmuş ve Allah resulü (s.a.v)â’e de â“ümmetim içinden bir topluluk daima hakkı ayakta tutacaktır ve Allah (cc)â’ın emri gelinceye kadar onlara buğzeden onlara zarar veremeyecektir┠(et-tac) buyurmuştur. ümmetin ve neslin kurtuluşu için bugüne kadar hizmet vermiş bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anar, bu amaç için çalışanların hepsini hadiste zikredilen topluluk içinde görür ve müâ’minlerin kardeş olduğunu unutmayız.gayret bizden başarı Allahâ’tandır.


http://www.alparslankuytul....


http://www.furkanvakfi.net resmi web sitesidir
http://www.furkanvakfi.biz elazığ şube web sitesidir

--- alıntı ---


--- alıntı ---

devamını gör...
furkan vakfı: kendi kurucularını harcayan,tek adam diktatörlüğünün egemenolduğu kurum.
devamını gör...
bünyesinde bir de marş grubu bulunan vakıf...

sırf bu marş olayı için bile takip edilebilir...

boşluk doldurduklarını düşünüyorum bu konuda...

dinlemek için bir örnek:

http://www.furkanvakfi.net/...
devamını gör...
twitter'da habire "hükumet spor salonlarında konferans yapmamızı engelliyor." gibisinden paylaşımlar yapan üyelere sahip olan vakıf. olayın iç yüzü nedir bilmiyorum. söyledikleri eğer gerçekse, nedeni nedir bunun, yetkili bir abi açıklama yapsa keşke.
devamını gör...
twetter konusunda al benden de o kadar. o değil hesabi pasife alacagiz bu gidişle. bu işte bi tuhaflık var. meseleye hakim olanvarsa göz kirpsin.
devamını gör...
kendi kendine gelin güvey olmuşa benzeyen kuytulcular. gelen giden hükümete sarıyor. derdiniz nedir üstadlar?
devamını gör...
ankara sincan temsilciliğinin kapısına kilit vurulan vakıf... "sıra diğer cemaatlere de gelecek" demiş alparslan kuytul.

ismailağa cemaati'ne yakın bir dergide galiba ismi "marifetname" idi onlar da "akp ehl-i sünnete savaş açtı" demişti. du bakalım daha neler göreceğiz?
devamını gör...
cemaatin yine kendine pay çıkarabileceği ortam hazırlamış vakıf. zaman gazetesi bunu boş geçer mi neymiş sıra bütün cemaatlere gelecekmiş. yalan külliyen yalan. böyle bir şeyin olmayacağını herkes biliyor ama fitne yuvası kokuşmuş zihniyetli malum cemaat göz göre göre yalan algı oluşturmaya devam ediyor. sırf zararsınız başka bir şey değil.
devamını gör...
mensupları tarafından her cuma fakültemiz bahçesinde halka kuran vakıf. solculara özendiler sanırım. yakında islam alemini kurtaracak devrimi yapacaklar. sanırım cuma namazına da başlamışlar.
devamını gör...
kardeşlerim ...
furkan vakfı savunucu su
hangi peygamber refah ı savundu dedi

hadis i şerif şöyle
benim ashabım için
fakirlik
saadetdir
ahir zamandaki
ümmetim için
zenginlik
saadetdir ...

süleyman alayüsselam
duası
Allahım kıyamete kadar kimsede olmayacak mülk ver
sen karşılıksız verensin ..

peygamber zenginlik istiyor ...
yusuf peygamber hazine bakanı oluyor ..

ve böyle delil e cevap veriyorlar
müslümanı zenginlik bozar

bu furkan vakfı cılarda
Allahım beni
methettiğin zenginlerden eyle
duası yok
akıl edememişler
korkuyorlar ...

laik sistemde oy vermek
laik sisteme katkı dır
ile oy vermeye karşı lar
tüm meclisi ebrehe dolduracaklar

sepep sonuç bağlantıları kopuk
..
yusuf peygamber
kurumsal mücadelenin örneğidir
kafir sistemde
kafir de ne kadar otorite varsa
yıkmışdır
kafir zenginim dedi
topu dikdirdi
kafir akıllıyım dedi
mahsulleri çürüdü
kafir güç bende dedi
açlıktan kurudular

ve
yusuf un rabbi çok cömert dedi halk
isteyerek
yahut istemeyerek
açlıktan
yusuf un din ine girdiler ..

zira taptıkları hiç bir sistem
ayakta kalmadı ...

bize spor salonu vermediler
hükümet cemaatlere düşman
feryad ediyorlar ...

laik sistem de oy verme
direk iç savaş isterik diyen bu
nifak tohumları
na değil spor salonu
koşu pisti dahi fazla

9 din i doğru
aradan
gizli emeller fırtlıyor
seçimde
oy verme
meclis ebrehe ye kalsın ..

bu ebrehe
acenta ya dikkat ...

takmışlar umum hane lere bu devirde umum hane mi kaldı
masaj salonları
sauna adıyla işletmeler
ve turistik oteller
mankenlik şirketleri nin bazıları
katalogu önünüze koyuyor
cilt ten seçiyorsunuz ...
kadın ın iç çamaşırı
2000 euro
fiyatı düşün
ne umum hanesi
modern olun ...

umum hanede amele dahi zina yapmıyor ...

erkek jigolo spor salonları da ayrı
bu konuda bilginiz yok
top lar konusunda da ..
lezbiyenler konusunda da ..
bodrumda
90 lık kocakarı lara servis veren
ölü severler ayrı

_takmışlar umumhane
dertleri bu ..

kardeşlerim
bu vakfı red edin
faydası yahuda ya dır

buyrun sayfa açık
delil ile savunun kendinizi
savunulacak yeriniz varsa
esselamu aleyküm ...

(bkz: ottomanm2d) *
devamını gör...
bakınız furkan ne demek. ve yine bakınız bu vakıf ne işle meşgul. kafirler şu aralar kendilerinden bol bol alıntılar yapıyor. yazık ya. lan sus bari sus da elinde kalan iman kırıntısı da uçup gitmesin.
devamını gör...
programları sürekli iptal edilen vakıf..bu sefer de adana'da yapacakları kutlu doğum programı iptal edilmiş..halbuki konuştukları da gayet normal..garip..
devamını gör...
birkaç saat önce programın iptal edilmesinden dolayı alparslan kuytul basın açıklaması yapmak istemiş..tomalarla müdahale edilmiş..duyduğum ses ise..:

istikbal islamın..allahu ekber!

devamını gör...
akp'ye "allahu ekber" nidalarıyla muhalefet eden vakıf.

birilerinin devrelerini yakmıştır eminim.
devamını gör...
neredeyse tüm programları akp'li belediye başkanları ve valiler tarafından iptal edildiği için hükümete ayrı bir muhalefetleri var..ha bu doğru mu..değil..hakikat nefse hizmet etmez hacı..olaylara şahsi cereyanlarla bakamazsın..bir 'öncü nesil' gayen var senin..

t: sürekli haksızlığa uğrayan vakıf..
devamını gör...
bugün tomalarla kendilerine edilen müdahaleden..pardon zulümden bir kare..bu arada başörtü serbest..değil mi..?
devamını gör...
gençlik heyecanıyla sinirlerini dışa vurma konusunda istekli kürt gençlerini etrafında toplama ve pkk'dan uzak tutma gayreti sebebiyle desteklenmesi gereken oluşum.


muhalif, değişik, açıklamaları sebebiyle de uzak durulması, tereddütle bakılması normal geliyor bana. hele bir de son dönemlerde yapılan açıklamalar, tuz biber ekiyor. stv de haber olması bile yeter bence. uzak durmak için.

http://www.dailymotion.com/...
devamını gör...
tam mensuplarına acıyacağım tutmuştu ki üstteki videoyu izledim. ulan sen kimsin devlete savaş ilan ediyorsun? bu zamana kadar ki tavırlarından gayri milli bir oluşum olduğunuzu biliyorduk da bu kadar mı şirazeniz kaydı?

t: devlete savaş açmış cemaatin vakfı. bak cemaat diyorum bu adamların işi Allah ı anlatmak olması gerekirken devletle savaşa giriyor. siz bilirsiniz.
devamını gör...
siyaset önünü açar , toplumsal dönüşümü ve ya toplumsal ıslah hareketini ise evet sivil toplum kuruluşları yapar.

şimdi bu üfürükten tayyare sakallıya soruyorum. sen toplumsal ıslah hareketini de siyasetten mi bekliyorsun? siyaset senin önünü açtı ve senin görevin siyaset değil.senin yapacağın şey toplumun dönüşümüne katkıda bulunmaktır. ama bir stk olmana rağmen siyaset yapmaya kalkarsan tayyip değil seni kim olsa yerin dibine batırır.

hiç boşuna debelenme devlete savaş açma cüretinde bulunmayı sen anca oradaki seni dinleyen üç-5 kafası karışık gence yutturursun. yiyorsa al silahı eline çık devletin karşısına ahkam kesme orada?
devamını gör...
lideri yalan konuşuyor alenen. salon verilmemesini dsp mhp anap koalisyonu bile yapmadı gibi lakırdıları var. o dönemde sohbet toplantıları bile gizli yapılırdı. onlara ait belediyelerden salon isteme hakkını bir tarafa koy. neden yalan konuşuyor bu adam hoca sıfatıyla? kaldı ki savaşacağız dediğin partinin belediyeleri artık size hiç salon vermez. niye versin? müntesiplerini ortaya sürüp polisle çatıştırıyorsun? darbe gecesi tavrı zaten itimat edilmemesi gerektiğinin nişanesi oldu. evvelinde bu vakfa tavrım farklıydı.
devamını gör...
haberlerde gördüm; adamların ağızlarını burunlarını dağıtmışlar. neden ve nasıl bir müdahale ise. işte bunlar hilafetin, şeriatın ayak sesleri! bu sözlük sitesi ne kadar yaşar bilemiyorum ama bir müslüman gözüyle bunları bulduğunuz yere yazın. sonraları bazı şeyleri açıklamada, anlamada lazım olacak.

akp sempazitanları, yeni devlet tapıcıları; öyle demiş de böyle olmuş da yerine bu engellemenin, müdahalenin adil olup olmadığını neden yaz-a-mıyorlar ? adam konferans verecek engelleniyor. bunu sorgulamak , yanlışlığını doğruluğunu tartışmak yerine kuytul bilmem ne demiş de akp'ye savaş açmışmış da... her zamanki şeytanlıklar, yahudileşme belirtileri...

daha önce de yazdım; tek sebep akp'ye biat etmemeleri ve arada bir, * azıcık hükümetin yanlışlarını dillendirmeleri.

her ne kadar mensubu olmasam da, fikir zikir daha farklı olsa da, amerikan islamcısı malum parti ve tebasına muhalif olmaları samimi olduklarının bir göstergesi. bakın adnan oktar'a, ekranlarda islam'ın izzeti ile oynuyor hiç müdahale var mı ? çünkü o tayyipçi. evet tek mesele bu; tayyipçi olmak ya da olmamak...
devamını gör...
kafirin piyonu olan vakıf. ağızlarını burunlarını dağıtmışlar. sen bir de zebanilerin yapacaklarını gör!
devamını gör...
yazıklar olsun bu kefere yunanlı ateist chp zihniyetine.

benim başörtülü bacıma tomalarla saldırdılar, hocalarımı sakallarından tutup sürüklediler, ibadetimi engellediler, peygamberimin doğum gününde müslümanları yumrukladılar.

devamını gör...
kafir bugün müslümanların peşinden koştuğu adama artık öldürelim şunu başka yol kalmadı derken, böyle bir ortamda muhalifcilik oynarsan buna hakkı söylemek değil fitne çıkarmak denir. istediğin kadar haklı ol. kas kafalı insanlar ya bilerek fitne çıkarıyor ya bilinçsiz ahmak bir güruh. siz muhalif falan değilsiniz. küfür ve imanın aleni çarpıştığı ortamda müslümana muhalif olamazsın.
devamını gör...
bu zekada ve anlayışta birinin yönettiği vakıf. abi bazen çok şey bekleniyor bu tip insanlardan, biraz islami bilgiye sahip olmak yeterince akıllı olunacağı manasına gelmiyor ki. yani daha çok burnu sürter bunun peşine takılan kardeşlerimizin. darbe için müslümanlara hayırlı olsun demek, araya müslüman lafını sokarak ümmetçi olmak olarak olayı okumak falan. adamın derdi müslümanlar bak, ne ümmetçi adam. ne müslüman adam.

http://m.abcgazetesi.com/da...
devamını gör...
darbeyi duyan bunun memleket faydasına olmayacağını bilip sokağa fırlıyor, bu adam korkudan mı desek, siyasi hırslanmadan mı desek, bir gün evvelinden kalemi kırılmıştır sözleri gerçekleşti diye akıllılığından mı desek darbeye eyvallah çekiyor. ak parti'ye karşı savaş açan cesur yürek abdurrahman efendi hoca islamdan anladığı kendi faaliyetleri olduğundan olsa gerek hayırlı olsun çekiyor. çıkın biriniz savunun bu adamı yarım yamalak konuşmadan.
devamını gör...
furkan vakfının yapmak istediği toplantı veya sohbetlerin engellenmesi yanlıştır. bunun ak parti aleyhine yaptığı konuşmalardan olduğunu düşünüyorum.

bir kaç sohbetinden dinlediğim kadarıyla vakfın eski radikallerden kalan bir grup olduğu anlaşılıyor. genelde radikal söylemlerden dönüş çok daha hızlı gerçekleşiyor, bu düşüncede ki insanların çoğu mücahitlikten mütaitliğe geçti, en ufak konularda bile insanları tekfir edenler, parti küfürdür vs diyenler bir bakıyorsunuz milletvekili olmuş, mütaitlik işlerine soyunmuş, şehrin en iş bitireni olu vermiş. henüz mücahitlik aşamasındayken taraftarlarını uyarıp mütaitlikle aranızda ince bir çizgi var demek istiyorum. çizginizde isabet edersiniz umarım.

vakfın liderine aşırı bir değer yüklenmesi, hocaefendi vs şeklinde fetöyle özdeşleşmiş abartılı bir hitabın seçilmiş olması, fetövarı söylemlerle mitinglere peygamberimizin geldiğinin dile getirilip bununla cemaat yanlılarının bağlılığının artırılmaya çalışılması, vakfın başındaki kişinin her meselede bunu en iyi ben bilirim havasıyla cevap vermeye çalışıyor olması, her ne kadar samimi olduklarını düşünsem de itici bir tarzlarının olduğunu tanımlar her kese iyi tanımlar dilerim.

konu içerisinde anap döneminde toplantıların gizli yapıldığını iddia edenler olmuş, bunlar sanırım tek parti dönemi ile karıştırıyorlar, demirel cumhurbaşkanı iken cami kürsüsünden "bre mason" diye yaptıklarını eleştiren o kadar çok hoca vardı ki. bu ülkede 1990-2000 arası islamın en rahat anlatıldığı, her türlü sohbet, konferans, mitingin düzenlenebildiği yıllar olmuştur. 2002 sonrası ak partiye dokunmayan bin yıl yaşasın anlayışıyla fetö gibi hain örgütlerin sırf ak partiye laf etmiyor diye devleti ele geçirmesine göz yumulduğu, ak partiyi eleştirme de adnan oktar gibi din adına dansöz oynat seviyesinde bir din anlayışına izin verildiği, furkan vakfı gibi kenarda köşede kalmış çok cılız itirazların bile ağzını burnunu kırarak susturulduğu, saadet gibi yüzde 0,7ye kadar düşmüş partilerin bile itirazına tahammül edilemediği yıllar olmuştur. başın üstündeki örtü serbest ama içindeki yasak. ya ak partilisin, ya hain.

28 şubatta laikler tarafından söylenen bir söz vardı. bu devletin koridorlarında kravatla, takım elbiseyle gezip de kafasında şeriat olan memurlar var.
şimdi ise cüppesi ve sarığıyla gezip şeriat istemeyiz diyen dini gruplar var.
işte 15 yılda geldiğimiz seviye.

devamını gör...
bu arada hadise sadece bununla kalmayıp hanımların başörtüleri de çıkarılmaya çalışılmış..

devamını gör...
başkanı alparslan kuytuldur.alpaslan da olabilir.bunu ben bilemem.bilmek için çaba da sarf etmek istemiyorum.
devamını gör...
adını değiştirmesini umduğum vakıf. furkan adını taşıyamıyorlar. furkan hak ile batılı ayıran demektir, kur'an-ı kerim'in diğer adıdır. bunlar ise fitneye fesata alet olmuş çoğunluğu cahil alt tabakadan, üst kısmındakileri ise hain bir topluluk. fetöyü andırıyorlar.
devamını gör...
müslümanları sokağa dökmekteki gayesini anlayamadığım vakıf... Allah aşkına müslüman hocalar burunlarını bu kadar sokmasınlar siyasete, Allah aşkına... o başörtülü hanımların içine düştükleri durum içimizi yakıyor ama meselemiz çok nazik! etrafımız kurtkapanı...çevremiz sendelememizi bekleyen sırtlanlarla çevrili.. bunu kemalistlerin paranoyak söylemleri ile karıştırmayın lütfen.. kuzeyde rusya-ukrayna harp içinde; doğu'da azerbaycan- ermenistan harp halinde; güney'de ırak, suriye harap halde; batı'da yunan batık... dört yanımız ateş çemberi... hele bu günleri bir atlatalım. biraz düze çıkalım. o zaman tabi ki eleştireceğiz.yanlış varsa yanlış diyeceğiz. zulüm varsa hak arayacağız ama şimdi bir durun! hiç zamanı değil.
devamını gör...
arkasına bunca insanı nasıl taktığını aklımın almadığı iki hoca(!) var. biri adnan oktar biri de bu. Allah akıl basiret feraset versin.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar