gizli işsizlik

ekonomide çalışŸıyor görünmesine rağŸmen, üretime hiçbir katkısı olmayan işŸçilerin yarattığŸı durumdur. genellikle az gelişŸmişŸ ülkelerde görülür. nedeni, sermaye ve organizasyon eksikliğŸidir.
devamını gör...
bir işyerinde çalışıyor görünmesine rağmen, çalışmasıyla üretimde meydana gelen arışa hiçbir katkısı olmayan işçilerin meydana getirdiği duruma verilen addır. azgelişmiş ülkelerde, kişileri tam olarak verimli çalıştıracak koşullar bulunmadığından sürekli olarak gizli işsizlik vardır.
devamını gör...
ekonomide çalışıyor görünmesine rağmen, üretime hiçbir katkısı olmayan işçilerin yarattığı durumdur.
genellikle az gelişmiş ülkelerde görülür. nedeni, sermaye ve organizasyon eksikliğidir.


bir işyerinde çalışıyor görünmesine rağmen, çalışmasıyla üretimde meydana gelen arışa hiçbir katkısı olmayan işçilerin meydana getirdiği duruma verilen addır. azgelişmiş ülkelerde, kişileri tam olarak verimli çalıştıracak koşullar bulunmadığından sürekli olarak gizli işsizlik vardır.
devamını gör...
türkiye'de %1000 oranında var olduğunu düşündüğüm mesele. kahvehaneler, hastahaneler, okul-üniversite kantinleri, ahbab-dost sohbetine hasredilmiş cafeler, ofisler, meclis(ler) ila ahir gizli işsizlerle dolu. alan dışı mütehassısımız bol hamd olsun.
devamını gör...
[eko.] 1. gelişmekte olan ülkelerde tarım kuruluşunda ya da kamu kesiminde çalışanların bir bölümünün üretime olan sınırsal katkılarının sıfır ya da sıfıra yakın olması durumu.

2. istatistiklerin düzenleniş biçiminden dolayı, çalışma koşullarında oldukları halde, resmi işsizlik rakamlarına yansımayan işsizlik.

(alm. versteckte arbeitslosigkeit; fr. chômage invisible, m, chômage non déclaré, m, chômage occulte, m, chômage latent, m; ing. hidden/disguised unemployment) *
devamını gör...
bu işe en güzel örnekler:pamuk toplayıcılığı,fındık toplayıcılığı dır.
yılın belli zamanları çalışırlar ancak yaptıkları iş bütün günü ya da bütün bir yılı kapsamaz.
devamını gör...
bi sektörde işgücü kaybı olsa bile durum arza zarar vermiyosa eğer ortaya çıkan şeye gizli işsizlik deniyo. yağni diğer çalışanlar iki katı çalışarak kayıp iş gücünü örtüyo. işçi örgütlenmesinin öneminin altını çizip gidiyom. sermaye sahibi yine karda yine karda. hadi bağalım.
devamını gör...
gizli işsizlik olgusu ilk defa adnan menderes döneminde tarım sektöründe görüldü. o dönemde tarımsal kalkınma hamleleri başlayıp köylüler ilk defa traktörle tanışmıştı. bir zaman sonra bir baktılar ki üç çiftçinin yapacağı işi bir traktör yapıyor. üç çiftçi aslında çiftçiydi. yani görünürde bir işleri vardı ama üretime katkıları sıfırdı. gizli işsiz olmuşlardı yani.

daha sonra bu gizli işsizlerin çoğu köyden kente göçmeye başladılar. ilk defa köyden kente göç ve gecekondulaşma da yine bu dönemlerde, gizli işsizlik olgusu akabinde görülmeye başlandı.

günümüzde de gizli işsizlik var ve büyük oranda kamu sektörü ile tarım sektöründe görülüyor. hizmet ve sanayi sektörlerinde görülmesi çok çok zor. zira iki kişinin yapması gereken işi bir kişi yapıyor.
devamını gör...
iş kur aracılığıyla gölgelenmeye çalışan işsizlik. en iyi örnek okullarda çalışan geçici hademeler. 9 ay süreyle çalıştırılıp devlet bunları sistemden düşüyor.
devamını gör...
öğrencilik.
üniversiteyi bitirdikten sonra hayatına işsiz olarak devam edecek gençleri, avm hızıyla açılan üniversitelere, şişirilen kontenjanlanlarla üniversitelere doldurarak işsizlik istatistiklerinden düşmek. ilgili bölümlerin sağladığı(ya da sağlamadığı) ihtisasın kamu ve özel sektörde var olan ihtiyaçtan çok daha fazlasına tekabül ettiğini bile bile bölümlerin ve kontenjanların mevcudiyetini sürdürmesi.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar