göktürkler

sanıldığı gibi asla şamanist değillerdi.yaygın olan yanılmadır türklerin islam öncesi şamanist oldukları iddiasıdır. oysa türkler, tarihi boyunca asla şamanist olmamıştır. şamanlık moğolların dinidir. ortaasyada yaşayan üç büyük milletin üçü de kültür bakımından birbirlerine taban tabana zıttır. bunlar; türkler, moğollar ve çinlilerdir. hem ırk, hem de din bakımından birbirleriyle yakınlıkları yoktur. çin'de, türklerin mızmız dinler olarak vasıflandırdığı konfüçyanizm, budizm gibi inanışlar yaygın iken, moğollar şamanist idiler. din adamlarına da şaman adı verilirdi. türkler, şamanist olmadığı gibi aralarında şaman adı verilen din adamları da yoktu. çin ve moğolistan'daki inançların çok daha saf olanına sahiptiler. bir olan yaratıcıya, ulu tanrı anlamında gök tanrı adını kullanılıyordu.

islamiyetten önceki türk dini inancına bakıldığında şaşılacak derecede islam akaidine benzeyen noktalar görülür. bunları çin ve moğol dinlerinde görmek mümkün değildir. en başta geleni vahdaniyet / yaradanın bir olması inancıdır. doğulu ve batılı bütün tarihçiler bunda birleşmişlerdir. bunun yanısıra ahirete, öldükten sonra hesabın varlığına, cennet ve cehenneme inançları vardır. din adamları bulunmuyordu, ancak kam adı verilen büyücü / kahin karışımı bir mesleği icra edenler vardır. fakat bunların din adamlığı ile ilgisi yoktur. moğollardaki şaman ile türklerdeki kam arasındaki fark ise, bugün cinci hoca adı verilen insanlarla diyanet görevlilerin arasındaki fark gibiydi. bu inançlarını müslüman oldukları 10. yüzyıla kadar devam ettirmişlerdir. budizm, mecusilik, şamanizm, taoizm, maniheizm gibi bin türlü dinin kaynaştığı bir bölgede islama bu kadar yakın olan inançlarının kaynağı ne idi? maalesef bugüne kadar araştırılması yapılmamıştır. ancak kaynaklar tarandığı zaman bir takım ip uçlarına rastlamak mümkündür.
devamını gör...
i. göktürkler ve ii. göktürkler diye ayrılırlar.

ii.göktürklerde hakanlar ilteriş kağan ve bilge kağan dır.vezirleri , başdanışmanları bilge tonyukuk tur.

inançları gök tanrı inancıdır.şamanizm bir dinden ziyade büyücülüktür.büyüye inanç varmıdır vardır.izleri hala sürmektedir.

(bkz: baykuş)
(bkz: kara kedi)
(bkz: ağaca bez bağlamak)
mesnevilerin seması.
alevilerin seması. çoğaltılabilir.
devamını gör...
teizmle pek ilişkilendirilmezler ama kesin kurallarla teist bir yapıları vardı.

zaten dağılmalarından sonra burdan çıkan diğer devletler, karşılaştıkları ilahi dinlere çabucak adapte olması da bu niteliklerinden ötürüdür.

(bkz: türklerin islamiyete geçişi)
devamını gör...
ilk türkler falan değildir.

türk adını devlet isminde ilk kullanan türklerdir. türklük kavramı ve türk kültürünün ön plana çıktığı devlettir. ha kendilerine türk devleti derlerdi.
devamını gör...
tarihte türk adını ilk defa devlet adı olarak kullanan devlet. 552 yılında kurulmuştur. göktürkleri kuranlar gökten zembille inmediği gibi büyük ihtimalle hun boylarından birisiydiler.
devamını gör...
başlığı görünce bir an , bu gece hızını alamayan bir arkadaşın ''onlar da türk değil '' yazmasından korktuğum türk devleti .

abi tamam bugün türk diyince faşist ırkçı neyin oluyoruz da , bin - ikibin yıl önce yaşamış insanları rahat bırakın bari ya.
devamını gör...
tarihte türk ismini kullanan ilk defa kullanan, liyakate dayalı bir örgütlenme kuran siyasi yapı. ikinci hasletinden dolayı alper çağlar'ın üçleme yapmayı düşündüğü film serisi.
geçen hafta çıkan börü fragmanına bakarak söylüyorum ki alper çağlar ikinci kısmın altını üç film boyunca kalın kalın çizgilerle çizecektir.
devamını gör...
geçmişi öğrenelim, gezip anayurtları;
görelim, hangi tasa öldürmüş bozkurtları!
çevirelim gözleri ondört asır önceye;
sonra bugüne dönüp dalalım düşünceye…
seni özünden vuran düşmanın kimmiş dünkü?
göreceksin ki, yine aynı düşman, bugünkü!

bizi üzen, ağlatan yahut güldüren nedir?
düşmana tutsak edip sonra öldüren nedir?
hangi sırla parlayıp büyüyüp açılmışız?
hangi duyguyla sönüp dağılıp küçülmüşüz?

bu düğümleri, birbir çözeceksin burada;
bir gerçek sezeceksin, kanayan her yarada!
sonra okuyup ulu atalar erdemini,
duyacaksın o büyük günlerin özlemini!
göreceksin ki, eşsiz yiğitlerin nicesi
ölmüş… yaşasın diye, büyük türk düşüncesi!
bileceksin, bu yolda nasıl akmış kanımız…
ayaydın bir gecede başlıyor destanımız. bknz. bozkurtlar..!
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar