habname

bir olay, bir kişŸiyle ilgili düşŸünceleri sanki rüyada görmüşŸ gibi anlatarak yazılmışŸ eserler. hã¢bnameler nesir ya da nazım olabilir. ziya paşŸa ile namık kemalâ’in "rüya" adlı eserleri bu türe örnektir.
devamını gör...
bir olay, bir kişiyle ilgili düşünceleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserler.
hâbnameler nesir ya da nazım olabilir. ziya paşa ile namık kemal’in “rüya” adlı eserleri bu türe örnektir.
devamını gör...
eski dilde hâb uyku, rüya anlamına gelir. bu kelimenin kökeni farçadır ve dilimize farsça’dan geçmiştir.
hâbnâme : hâb- uyku rüya kelimesi ile, mektup , yazı, anlamına gelen name kelimesinden yapılmış bir tamlamadır.
hâb-nâme (farsça . birleşik isim i) kelimesinin türkçedeki tam karşılığı rüyâ kitabı şeklindedir.
bu tip eserlerde herhangi bir olay, hikaye, düşünce, veya kişiyi sanki rüyada görülmüş gibi anlatılılr. hâbnâmelerin manzum, nesir veya manzum ve nesir karışık olarak yazılmış çeşitleri de vardır. veysi’nin hâbnâmesi manzum, nesir karışık bir eser olarak buna örnektir.
ayrıca ziya paşa ile namık kemal’in "rüya" adlı eserleri bu türe örnektir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.