hacı murat

karayoluyla hacc'a gidilebilen dönemde piyasada en çok bulunan ve motoru su kaynata kaynata da olsa milleti kutsal topraklara ulaşŸtırabilen murat 124 marka arabalar için söylenir. zira hacca gitmişŸtir ve o da artık bir hacıdır.
devamını gör...
çarlık rusyasında yaşayan kıvrak kalemli tolstoyunun çarlık rusyasını sorgulamak için babayiğit ve cengaver şayh şamil naibini tepe tepe garnitür olarak kulandığı romanıdır.

bu romanda tolsty maksadını izah etmek için yalanları gerçek olarak kullanması kendisine yakıştırılmamıştır.

hülasa gerek şeyh şamil gereksede hacımurat yek vucut rusların ocağına incir ağacı dikmiş olup,romanın içeriği safsatadır
devamını gör...
murat marka arabalara halk dilinde verilen isim.
özellikle kurtlar vadisindeki muro karakterinin murat marka araba kullanması sonucu baya revaşta olmuştur.
devamını gör...
lev tolstoy'un ünlü eseri


--- alıntı ---
alıntı
--- alıntı ---


hacı murat, åžeyh åžamil zamanında yaşamış olan imam åžamil'in naipler'indendir. aslen åžamil gibi avarlar'a mensuptur.

hacı murat , kafkasya'nın 2. imam'ı avar hanlarından hamzad bek'in hunzak prenslerini öldürmesinden sonra ağabey'i osman'la süt kardeşleri olan prenslerin intikamını almak için hamzad bek'e hunzak camii'inde bir suikast düzenler. suikast başarılı olur , camideki hamzad bek'in müridleri ve suikastçılar birbirlerine girer , bu arbededen sadece hacı murat kurtulur. çar'ın özel iltifatları ile tiflis'e gider , ama aslan han'ın rus hükümetini uyarması sonucu tutuklanır , sevk sırasında kendini onlarca metrelik uçurumdan aşağı atar ve kurtulur. bu olaydan sonra bir ayağı aksayarak yürümek zorunda kalan hacı murad uzun ve yorucu maceralardan sonra yaptığı hatanın farkına varır. zamanın imam'ı åžamil'e bir mektup göndererek o'na iltica eder , åžamil o'nu yanına çağırır ve iltifatlarda bulunur. işte o zamandan sonra åžamil'in sağ kolu olur ( åžamil solaktı )... hacı murad rus generallerinin gözünde efsaneleşir , taarruz - huruç - ve dehşetli manevralarla özellikle avar süvarilerinden oluşan küçük birliklerle rus tabyalarını mahveder , dağlarda efsaneleşen hacı murad'ın kullandığı taktikler ruslar anlamakta güçlük çekmişler ve karşı hiçbir strateji üretememişlerdir.

zaman hızla ilerlerken rusya kendi sanayi inkilaplarını gerçekleştirmiştir , ve artık ağızdan dolma tüfeklerle ruslar'a karşı savaşmak avarlar için çok zordur.. hacı murad åžamil'e ruslar'a iltica edeceğini böylece geri hatlara sarkıp düşmanı arkadan vurarak rus birliklerinin dayanak noktalarını yok edeceğini söyler , ama bu fikir åžamil'ce tutulmaz. hacı murad yine de ruslar'a iltica eder , planlarını gerçekleştiremez ve esir hayatı yaşamaya mecbur edilir , esarete dayanamıyarak kaçar ama arkadaşlarının ve kendisinin atları bir bataklığa saplanır. son nefesine kadar savaşır , barut bitince atını yere yatırıp kamayla yerde bir çukur açar. elde kılıçla savaşır ve en sonunda öldürülür.

hacı murat hakkında 1967 yılında cüneyt arkın'ın da oynadığı bir film çekilmiştir.

http://http://tr.wikipedia....
devamını gör...
hayatı ünlü yazarların romanlarından, yüzlerce rivayete kadar konu olmuş kuzey kafkasya kahramanı hacı murat 19.yy başlarında dağıstan�ın hunzah bölgesinde dünyaya geldi. kafkas-rus savaşlarında ismini duyurmuş gitino-magoma�nın oğludur.

çoçuk yaşta hunzah medresesinde eğitim aldı, hiçbir zaman bir hedefe iki defa ateş etmediği söylenen hacı murat, daha genç yaşlarda at binmesi ve nişancılığı ile ün yapmaya başladı.

süt akrabalığı bulunan avar han ailesi ile imam hamzat beg arasındaki kan davası, murat�ın hamzat beg�i öldürmesi ve müridlerin hunzah�ı terk etmesi ile sonuçlandı.

takip eden dönem içerisinde hunzah halkının barışçı tutumlarını suiistimal eden ruslara karşı silahını eline alan hacı murat, ruslarla işbirliği olan avar hanı ahmet�in komplosuyla tutuklandı. halkın üzerindeki büyük etkisi göze alınarak, gizlice rusya içlerine sürülmesine karar verildi. ancak temirhan åžura�ya götürülürken firar etmeyi başararak gotsatl köyüne gitti ve burada bir süre kaldıktan sonra gimri�ye åžeyh åžamil�in yanına gitmeye karar verdi.

hamzat beg olayından dolayı şüphe ile karşılandığı gimri�de, kendini ispat etme fırsatı verilerek tloh bölgesi naibliğine getirildi. hunzah�taki yandaşlarınında kendisine katılmasıyla kısa sürede büyük başarılar elde etti.

kendisini ele geçirmek için 1841 åžubat�ında tselmes�e saldıran rus birliklerini hunzah�a kadar püskürttü ve bir süre sonra general bakünin komutasındaki bu birlikleri hunzah�ı terk etmeye mecbur bıraktı.bu şekilde avar bölgesinin neredeyse tamamında hakimiyet sağlayarak åžeyh åžamil�in etki alanına kattı.

temirhan åžura�dan doğu gürcistan�daki babaratmiskaya�ya kadar rus kuvvetleri üstüne sayısız baskın düzenledi ve bir süre sonra imam åžamil�in en cesur ve en başarılı naibi olarak anılmaya başlandı.

1851 yılının temmuz ayında düzenlediği boynakh baskını son askeri zaferi oldu. aynı yıl içerisinde,üzerindeki sır perdesi hiçbir zaman aydınlanamayan bir olay gerçekleşti, hacı murat vozdveezhenskoy kalesine giderek ruslar�ın tarafına geçtiğini bildirdi.

bu olay kimilerine göre imam åžamil ile beraber yaptıkları bir planın kimilerine göre ise åžamil ile aralarının bozulmasının bir sonucu idi.

ancak hacı murat 4 nisan 1853 günü vozdveezhhensky kalesi yakınlarında, çok sayıda rus askerleriyle tek başına girdiği bir çarpışmada şehid oldu.

*
devamını gör...
tolstoy un tatar dikeni çiçeğinden yola çıkarak aklına gelen bir hikayeden esinlendiği romanı.
içeriği her ne kadar çelişkilerle dolu olsa da tolstoy gibi birisinin o dönemde islam kültürü hakkında bu kadar bilgi sahibi olması şaşırtıcı ve umut verici.
ama sonuçta tipik bir batılı anlayışından yola çıkılarak yazılmış roman.
müslümanları yenemiyorsan ayrılarmış gibi davran anlayışı.
devamını gör...
bir tolstoy klasiğidir...

başlarken "tatar" çiçeği üzerinden hacı murat'a kurduğu aforizma çok sağlam...

ancak bilelim ki bu arkadaş haindir. şeyh şamil efendiye ihanet etmiştir. dinini üç kuruşa satarak...
devamını gör...
aslında kitapta yazıldığı gibi şeyh şamil'e ve dolayısıyla vatanına ve dinine ihanet etmemiş, şeyh şamil'in stratejik bir hamlesi olarak rus ellerine sığındırılmış ve bir nevi casusluk yapmıştır. tolstoy o dönemki olayları göründüğü gibi anlattığı için okur yanlış izlenime kapılmaktadır.
devamını gör...
yazımı 1904'te biten, ilk olarak 1911'de yayınlan, tolstoy'un son romanı olan kitap.

savaşın anlamsızlığı, insanoğlunun ne kadar da çirkinleşebileceği ama gene aynı insanoğlunun ne kadar asil olabileceğini gösteren romandır. şeyh şamil ve hacı murat efsaneleri bu romanla sönüyor, yerini normal istekleri olan insanlara bırakıyor. bu belki rusların roman içerisinde geçen çar nikolay için de düşünebilecekleri bir durum. totalde hepsi genç kadınlara ilgi duyan ve kendi toplumları üzerinde iktidar kurmak isteyen insanlar olarak tasvir edilmiş.

fakat bu iktidar ve devletleşme arzusu en fazla çar nikolay'da iken, daha sonra şeyh şamil'de, ondan sonrasında ise azalarak hacı murat'tadır. romanda ve kendi inandığı hristiyan anarşizm olarak tanımlayacağımız inanç sisteminde tolstoy, en kötü olarak en devletleşen çar nikolay'ı, daha az devlet ve orta kötü olarak şeyh şamil'i, en az devlet olarak gördüğü hacı murat'ı ise iyi göstermiştir.

bütün realist emeller dışında, aynı zamanda ruslar için kafkasya, maceraperestlik duygularının giderildiği bir bölge özelliği taşımaktadır. nasıl amerikalılar kızılderilileri katlederek maceracılık oynuyorlarsa, ruslar da kafkasyalı öldürerek ve kafkas dağlarını fethetme aşkıyla maceracılık oynamaktadırlar.

fakat gene de ruslar içerisinden çıkmış ve kendi yönetimini ve yönetiminin felsefesini sonuna kadar eleştiren tolstoy da vardır. ve sanki bu tolstoy, ölmeden önceki son romanında, kendi adına hacı murat ve rusların zulmüne uğrayan kafkasyalılar, çeçenler, avarlar, çerkesler vb'den özür dilemektedir.

tolstoy ve hacı murat, ikinizin de ruhları şad olsun.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar