hakk

hak kelimesi kur'an da 247 yerde geçiyor. çoğulu "hukuktur". çoğu yerde batılın zıddı olarak kullanılıyor.
1.allah'ın bir sıfatı olarak hakk ( kehf:44, en'am: 62, yunus: 32, hacc: 6)
2.allah'ın fiilleri ( yunus; 5, 53, bakara; 146 )
3.aslına uygun, gerçek (bakara; 213)
4.söz, hüküm (müminun; 71)
5.borç (bakara; 282)
6.hisse, pay (mearic; 24â–25, zariyat;19)
7.adalet (äžafir;20, araf; 89, enbiya; 112, sad; 22)
8.görev, ödev, hüküm (bakara; 180, 236, 241, rum; 47)
en çok dikkat çekenleridir
hadislerde ise zekât, vahiy, islam anlamlarına gelebilmektedir.devamını gör...
resmi kanunlar neticesinde maddelerle sınırlandırılmıştır. böylelikle hakkın başka bir şeyin hakkına geçmesi engellenmiş olmuş. hak denilen şey maddelerin satır aralarına hapsolunmuş olarak varlığını sürdürür. *
devamını gör...
hukuken tanımlamak gerekirse:kullanılması kişinin özgür tercihine bırakılmış menfaatlerdir.günümüzde en çok taraftar toplayan görüştür.karma teori olarak adlandırılır.çünkü irade ve menfaat teorilerini biraraya toplayan teoridir.
devamını gör...
hukukun tanıdığı menfaat, yetki, ödev, fayda veya görevlerdir.

esasen matematik için tanımı yapılamayan nokta neyse, hukuk için belirli bir tanımı olmamasına rağmen hukukun özünü oluşturan hatta hukuk kelimesinin türediği kök olan hak'ta odur.

hak doğal olarak vardır ve hakların çatışması sonucu hukuk doğar.
hak hukukun tanımasına ve korumasına muhtaçtır, hukukun tanımadığı hak 'yoktur'.
devamını gör...
imdi bu ba?l??a ne idü?ü belirsiz, hakka erillik atfeden ?u entry'den geldik: (bkz: #3645208)

hak: ~ ar hÌ£akÌ£kÌ£ Ø­Ù?Ù? [#hì£kì£kì£ msd.] 1. do?ru olma, gerçek ve sahih olma, 2. do?ruluk, hakikat.*

(ı) a. 1. adalet: haktan ayr?lmamal?. 2. adaletin, hukukun gerektirdi?i veya birine ay?rd??? ?ey, kazanç: â??üstelik adli tatil oldu?u için hak sahipleri bekle?irler.â? -b. felek. 3. dava veya iddiada gerçe?e uygunluk, do?ruluk: bu davada hak görmüyorum. 4. verilmi? emekten do?an manevi yetki: ana hakk? ödenmez. 5. pay: makas hakk?. kom?u hakk?. 6. emek kar??l??? ücret. 7. sf. do?ru, gerçek: â??karacao?lan der ki sözüm hakt?r.â? -karacao?lan.**

*http://www.nisanyansozluk.c...
**http://tdkterim.gov.tr/bts/...


devamını gör...
“bizim ‘hak’ konusunda kâfirlerin asla sarsamayacağı bir fikrimiz olmalı. ‘hak’ hiçbir zaman dünyevã® teçhizat değildir. ‘hak’ uhrevã® bir silahtır. hakkın olduğu için mücehhez olmazsın ama haklı olmaktan dolayı muarızlarını geriletecek bir gücü elinde bulunduruyorsun demektir.”
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar