hasan el benna

1928 yılında kurulan, kısa adı ihvan olan, ihvan-ı müslimin ( müslüman kardeşŸler ) teşŸkilatının şŸehid lideridir.

yüksek öğŸrenimini kahire'de darululum da tamamlar. verdiğŸi vaazlar ve yazdığŸı kitaplarla ünü iyice artar ve bütün bir islam coğŸrafyasında tanınır hale gelir. kurmuşŸ olduğŸu teşŸkilat 1948 yılında mısır'ın o dönemki başŸbakanı fehmi en-nukraşŸi tarafından feshedilir. kapatıldıktan bir yol sonra 1949 yılında uğŸradığŸı saldırı sonucu hayatını kaybeder.
devamını gör...
babası bir hadis alimidir, kendisi de çok önemli hadis eserleri kaleme almıştır.
ingilizlerin müslüman mısır halkına yaptıkları karşısında bir direniş oluşturmak için müslüman kardeşler cemiyetini kurdu. tüm hayatını insanları islam ahlakına davet etmek için çaba sarf ederek geçirdi. köy, kasaba demeden dolaşıp cemiyetin şubelerini açtı ve mısır’da İslami şuurun oluşmasında çok büyük bir görevi yerine getirdi. 12 Şubat 1949 tarihinde Kral Faruk’un adamları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede tedavi görmesi yine Kral’ın emriyle engellendi ve şehit oldu.
devamını gör...
ihvan-i müslimin i kurduğunda daha 22 yaşındaymış * *. şiddet kullanılmasını hiç bir zaman ne tasvip ne de tavsiye etmiş karizmatik lider. lakin süikaste kurban gitmesi, teşkilatının belki de diğer bir çok islami direniş ve ıslahat hareketinin daha militan bir çehreye bürünmesinde etkili olmuştur.
devamını gör...
ihvanı müsliminin kurucusu. büyük islam alimi. eserleri çokça basılmış çokça satılmıştır. türkiyede hayran kitlesi oldukça fazladır. şehit edilmiştir. ihvanı müslimin'i kurduğunda henüz 22 yaşındadır.
devamını gör...
imam hasan el-benna (14 ekim 1906 - 12 åžubat 1949), mısırlı siyasi ve dinsel önder. müslüman kardeşler adlı örgütün kurucusudur.


genç yaşta dinsel konulara büyük ilgi duymaya başladı.1923'te kahire'de dinsel ve toplumsal konularda geleneksel eğitim veren darü'l-ulum adlı öğretmen okuluna kaydoldu.1927'de arapça öğretmeni olarak süveyş kanalı yakınlarında bulunan ismailiye'de bir ilkokula atandı.ingilizlerin ülkedeki ekonomik ve askeri varlığı açısından büyük önem taşıyan bu kentte, müslümanları derinden sarsan olaylara tanık oldu.mart 1928'de bir ingiliz kampında çalışan altı kişiyle birlikte islamın ilkelerine geri dönüşü amaçlayan müslüman kardeşler'i kurdu.1930'larda kendi isteğiyle kahire'deki bir okula atandı.ıı. dünya savaşı başladığında çok sayıda öğrenci, devlet memuru ve işçi müslüman kardeşler'e üyeydi ve örgüt mısır toplumunun hemen bütün kesimlerini temsil eden bir önemli siyasi güç olmuştu.

örgüt üyelerinin birçoğu hükümetin ulusal çıkarlara ihanet ettiği görüşündeydi; hasan el-benna ise bir süre daha hükümeti destekleme taktiğine bağlı kalmaya çalıştı.ama gerek kendisi, gerekse örgüt üyeleri yönetim açısından tehlikeli olmaya başlamıştı.savaşı izleyen kargaşa ortamında el-benna'nın sözünü geçiremediği örgüt üyelerinin adları, başta başbakan en-nukraşi'nin öldürülmesi olmak üzere (aralık 1948), bir dizi suikast olayına karıştı.hasan el-benna åžubat 1949'da hükümetin göz yumduğu bir suikast sonucunda kahire'de öldürüldü.

hasan el-benna da'vetuna, nahvü'n-nur, akidetuna, el-ihvanü'l müslimun tahte rayetü'l-ku'ran, muskilatuna fi da'va'l nizami'l-islam, müzekkiratü'd-da'va ve'd-dai adlı eserlerinde emperyalizme karşı ulusal bir hareket oluşturulmasını ve müslüman ulusların islam ilkelerine dayanan birliğini savundu.ona göre müslüman ulusların geri kalmasının nedeni din yolundan uzaklaşılmış olmasıydı.kurtuluş, islam öğretilerine geri dönerek sağlanabilirdi.devlet islam dini temelinde örgütlenmeli, islam hukuku geçerli kılınmalıydı.toplumun ahlakı ve eğitimi islam ilkelerine göre yönlendirilmeli, toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliklere son verilmeliydi.müslüman kardeşler örgütünün amacı da bu programı gerçekleştirmekti.

mısır'ın çeşlitli, yörelerinde kurduğu okullar ve toplumsal hizmet kurumları aracılığıyla görüşlerini yaşama geçirmeye çalışan hasan el-benna'nın başlattığı hareket arap dünyasını büyük ölçüde etkilemiştir.
vefat ettiğinde mısırdaki camilerin birçoğu kapanmış ve erkekler tutuklanmıştır cenazesini 3 kişilil cemaat kılmıştır
devamını gör...
daha çocuk yaşında tebliğe başlamıştır. 13 yaşında yanlışlarını gördüğü insanlara tek başına uyarı mektupları yazıp posta kutularına atmaya başlamış daha sonra kendisine eklenen arkadaşları ile organize bir çalışma yaparak daha o yaşta tebliğe farklı bir boyut getirmiştir.
devamını gör...
din alimi değildir. herhangi bir dini tahsili olmayan, herhangi bir icazetli alimden de icazeti olmayan, yaldızlı ve heyecanlı sözlerle cahil gençleri etkileyen, duruşunun belli olmayışından ve dini bilgisinin eksikliğinden, müslümanların başına çok sıkıntılar çıkaran mısırlıdır. kankası için:

(bkz: seyyid kutub)
devamını gör...
hatıralarım'ını okuduğum üstad. hayatını ne kadar güzel geçirmiş demekten kendimi alamadım. o kitapta dikkatimi çeken bir şey vardı ki üstadımız kendinden üçüncü şahıs olarak söz ediyordu. bu ne kadar büyük bir tevazu yarabbim.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar