hassa

hatayın, kasabası aktepeden daha küçük ve aynı zamanda suriye ile sınır olan ilçesi. üzümü, pekmezi,sarması,kömbesi yaylaları meşhurdur.türkiyenin en tatlı suyu çardak suyu bu ilçededir.
devamını gör...
ﺧﺎﺻّﻪ i. ar. ḫuṣūṣiyyet “has olmak”tan ḫāṣṣ > ḫāṣṣa
1. bir şeye veya bir kimseye mahsus olan, yalnız onda bulunan hal, keyfiyet.
2. târih. (isim tamlamasının birinci öğesi olarak) osmanlı devleti’nde pâdişah ve pâdişah sarayına âit olan.

*

ﺣﺎﺳّﻪ i. ar. ḥiss > ḥāss “hisseden, duyan”dan ḥāsse insan ve hayvanlarda dış dünyâdan gelen etkileri bunlara mahsus organlar aracılığıyle idrak etme yeteneği, duyu.

(bkz: hasse-i lems)
(bkz: hasse-i selîme)
devamını gör...
kelime kökeni has. arapçadan dilimize geçmiş bir sözcük.

kişiye özel olan, başkasına ait olmayan, yalnız onda bulunan hal, kendine has özellik anlamında; özgülük.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar