hatemü'l evliya

islamdan bir parçaymış gibi dayatılan tasavvuf dininin , islam dinindeki "hatem ül enbiya hz.muhammed aleyhisselam"a karşılık ortaya koyduğu kavramdır.
muhyiddin ibni arabi adlı şahıs olduğuna inanılır.

hakkında şöyle sapkınlıklar anlatır , bizzat kendisi ;

"velilik peygamberlikten (nubuvvetten) daha büyüktür, hattâ risâletten de daha kâmil (bir makam)dır". (fusüs)

hele ki meşhur bir kerpiç benzetmesi vardır ki evlere şenlik ;

rasülullah efendimiz , sümme haşa , nübüvvet duvarının son kerpiçiymiş.
kendisi ise veliyullah duvarının son iki kerpiciymiş.
çünkü,
peygamber vahyi cebrail vasıtası ile almakta kendisi ise vasıtasız imiş.

adaleti mutlak olan yaradan bu iftiraların hesabını soracaktır muhakkak.
devamını gör...
hatem-ül evliya tasavvufi bir kavram olup, evliyaların keşif yolu ile haber verdiği, ahir zamanda gelecek olan en son ve en büyük evliya demektir.bu meseleler dinin herkes tarafından kabul edilmesi zaruri olan muhkem meseleleri değildir. bu mesele içtihada ve yoruma açık bir mesele olduğu için, kimse "falanca son evliyadır, kim onu kabul etmez ise günaha ya da dalalete girer." diyemez. ancak ehli sünnet alimlerin bir kısmı mehdi-i azamın hatemül evliya olacağını söyler.
muhyiddin ibni arabi de önemli bir tasavvuf alimidir ve vahdeti vücud halinde bulunduğu için kendisi asırlar sonra onu okuyacaklara bir not bırakmıştır:'' bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın; zarar görür.
lütfen asırlar önce dine hizmet eden alimleri biraz daha dikkatli okuyalım zira Allahın ahdi var '' kim benim velî kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim.''
devamını gör...
olmayan şey. kıyamet gününe kadar yeryüzünde Allahın veli kulları olacak. bir ihtimal son müceddid çinden çıkacak. ilim çinde dahi olsa alınız hadisi şerifini bazı alimler böyle yorumlamışlar.

hatemül evliya söylemi bugün ikinci fetö olan süleymancılara ait bir söylem. diğer tüm cemaatlerin ve kendilerine bağlı olmayanların dalalette olduklarına inanıyorlar. çünkü onlara göre son mürşid, hatemül evliya süleyman efendidir k.s. ve bunu kabul etmeyen herkes haşa münkirdir. akıbetleri belirsizdir.
devamını gör...
sadece ibn arabi merhum değil, birçok veli zatın beyanına göre vardır, gelmiştir veya gelecektir. itikadi bakımdan bir bağlayıcılığı yoktur, çok kafaya takmamak lazım.
devamını gör...
şeyh- ul ekber ibn arabi'nin iddiasına göre kendisi oluyor.
nasıl hatem-ul enbiya olan hz. muhammed (sav) 'den sonra peygamberlik iddiasında bulunan yalancı ise, muhiddin arabi'den sonra kendisine veli diyen yada başkasını evliya diye nitelendiren de yalancı olmuyor mu ?

ya muhiddin arabi şeyh-ül ekber değil yada ondan sonrakiler evliya değil.
tarikatçılar bunu açıklasın.
devamını gör...
hz. muhammed (a.s.m) peygamberlerin sonuncusu olduğu gibi, manevî olarak velilerin de hatemidir. çünkü, devam eden velilik de o kutsî kaynaktan alınmaktadır. bunun için muhammedî (a.s.m) velayetler dört çeşittir.

a. hz. ali de hilafete makrun velayetin hatemidir. raşit halifelerin sonuncusudur. buna hatem-i kebir denir.

b. muhammedî velayetin ikincisi, ahir zamanda gelecek hz. mehdî’nin velayetidir. buna hatem-i sağir denir.

c. bir de -hatemi asğar- vardır ki, hilafete makrun olmayan velayettir ki, ibn arabî kendini bu makamda görmektedir.

d. muhammedî velayetin dördüncüsü hatem-i ekberdir ki, hz. isa’nın velayetidir. (bk. şeyh mekkî efendi, şeyh neylî efendi, ibn arabî müdafaası, s. 47)

bu taksimattan da anlaşılıyor ki, ibn arabî’nin terminolojisi çok farklı ve geniştir.

ibn arabî’nin terminolojisine vakıf olmayanların onun eserlerini yanlış anlamaları kaçınılmazdır. nitekim kendisi de “bizden olmayan kimselerin eserlerimizi okumaları caiz değil.” demiştir.--- alıntı ------ alıntı ---
birde tarikatçı değilim..
devamını gör...
yukarıda velayeti bir kaç parçaya ayırarak kendilerinin oluşturduğu ayrı bir sistemi meşrulaştıranlar,
hatemü'l enbiya kavramını da kendince parçalara ayırıp sonunda bana da kitap verildi diyen ve resul olduğunu iddia eden iskender evrenesoğlu'na intisabı da hoş görüyorlardır.
haydi evrenesoğlu mü'minleri artık kendinizi gizlemeyin.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar