hayattan bezen insan

betonarme gençli??in hayattan b?kan insan olarak da bildi??i bu ki??iler ya??am? kendilerince anlams?z bulan ki??ilerdir. kendilerini koy verirler. gelene a??am gidene pa??am diyenleri oldu??u gibi gelip geçen herkese küfredenleri de vard?r. sessiz kalanlar? da.

hayat?na son vermeyi dü??ünenleri, toplumda etkisiz kalarak bunu gösterdikleri gibi, çe??itli intihar yöntemlerini deneyenleri ve bunda muvaffak olanlar? da mevcuttur. hayattan bezen bu insanlar?n aras?na kar???an ??ovmenler ise bu ki??ilerin özlük davalar?n? lekeliyorlar.

baz?lar?na göre ise hayattan bezen insan tembel insand?r, hayat mücadeledir deyiminden de bi haber insand?r. gözlemler sonucu say?lar? az da olsa bu insanlar?n aras?nda beynini kullanmaya ü??enenlerin de oldu??u tespit edilmi??tir. bu tiplere örnek ise çay?r, çimen ve mesire alan? gibi ortamlarda yerlerde yuvarlanarak çim ezme silindiri taklidi yap?p kendilerini kene ?s?rmas?n? bekleyenlerdir.
#2022966
devamını gör...
benim bu. sıkıldım artık rahat battığı falan da yok insanın içi sıkıldığı zaman nerede olursa olsun fark etmez çekip gitmek istiyor, pireyi deve yapıyor, herkes herşey üstüne geliyormuş hissine kapılıyor, basit bir olayı bile kaldıramıyor, mücadele edecek gücü yitiriyor. işte benim bu.
(bkz: aa bu ben denilen başlıklar)
devamını gör...
bir kere olsun öpemeden
bir kere olsun tutamadan kaygısızca
serin bir yaz gecesi gibi ürperen ellerini
hatta boynunu ve ayak bileklerini
bilemeden bilemeden bilemeden


gidiveriyor birilerinin göz pınarından...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar