hazine bonosu

hazinenin kısa vadede ihtiyacı olan finansman açığını kapatmak amacıyla çıkarttığı ve vadesi bir yıldan az olan borçlanma senetleridir. bankalara satıldığı gibi halka da satış yapılabilir. hazine bonosu ve 1 yıllık devlet tahvili bileşik getirisi şu formülle hesaplanır:

(vadeye kalan gün sayısı/365) / (1+yıllık bileşik getiri oranı)
hazine bonosu ve 1 yıllık devlet tahvilleri basit getirisi ise şu formülle hesaplanır:
nominal değer / 1+((vadeye kalan/365)xfaiz oranı)
devamını gör...
ihraç edildikleri tarih itibarıyla vadeleri bir yıldan kısa olan (364 güne kadar) devlet iç borçlanma senetleri.hazine tarafindan vadesi 1 yıldan kısa süreli olarak çıkarılan ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleridir.
devamını gör...
faiz kapsamındadır. kişinin rızası olmaksızın alacağına karşılık devletin kişiye vereceği hazine bonusu caizdir diyen olsa da şüpheli olduğu için bu paradan uzak durmak en doğrusudur. çünkü helal yemek ufku açar, miskinliği bertaraf eder.
devamını gör...
[eko.] [huk.] [isl.] bütçe yasasına dayanılarak cari giderler için maliye bakanlığınca kısa dönemdeki finansman açığını kapatmak amacıyla çıkarılan, indirimli olarak işlem gören, faizli ve en çok bir yıl süreli borç senedi.

(alm. schatzanweisung, f, schatzschein, m, schatzwechsel, m; fr. bon du trésor, m; ing. treasury bill)

*
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar