hazreti muhammed [s.a.v.]

421. (Tematik)
siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. iyiligi emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah'a inanırsınız. kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. iclerinden iman edenler de var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardı (al i imran 110).

ehli sunnet alimleri yukarida mealini verdigim ayet i kerimeye dayanarak peygamber efendimizin diger butun peygamberlerden daha ustun olduguna hukmetmislerdir. zira bir kimsenin ustunlugu, eserinin (burada ortaya cikmaya vesile oldugu eserin dersek daha dogru olur) ustunluguyle dogru orantilidir. su ummet, ummetlerin en hayirlisiysa, onun peygamberi de en hayirli peygamberdir.
devamını gör...
422. (Tematik)
muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. ama Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir (ahzab 40).

kendisinden abdullah bin muhammed diye bahsetmek edebe pek uygun bir davranis degildir acikcasi. yok "ayeti kerimede sizden birinin babasi degildir diyor oglu degildir demiyor" derseniz baska diyecek birseyim yok.
devamını gör...
424. (Tematik)
kurani kerimde mucizeyle ilgili ayeti kerimeler:

"ve sen büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz," dediler (araf 132).

biz de kudretimizin ayrı ayrı alâmetleri olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşereler, kurbağalar ve kan gönderdik, yine inad edip direndiler ve çok mücrim (suçlu) bir kavim oldular (araf 133).

bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koynuna koy ki, kusursuz olarak bembeyaz çıksın (taha 22).

bunları sana en büyük mucizelerimizden (bir kısmını) gösterelim diye yaptık (taha 23).

musa firavun'a o büyük mucizeyi gösterdi (naziat 20).

nihayet karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: "ey karıncalar! yuvalarınıza girin; süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!" dedi (neml 18).
(süleyman) onun sözüne gülümseyerek dedi ki: "ey rabbim! bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat."(neml 19)

bu ayeti kerimelerde de apacik Allah tarafindan hazreti suleymana verilen bir mucizeden bahsedilmistir.


bence hepsi itiraza mahal veremeyecek kadar acik. fakat ozellikle taha 22 ve naziat 20 ye nasil itiraz edilebilir bilmiyorum.
devamını gör...
426. (Tematik)
kendisini "hadis" adı altında kutsallık kılıfına sokularak dokunulmaz ilan edilen sözlerle tanıyanların kıymetini takdir edemeyecekleri, ahlakı kuran tarafından övülen, kendisinden önce gelen tüm peygamberler gibi güzel insandır.
kuran yerine doğruluğu tartışılacak sözlere itibar edenlerin ikiyüzlülüklerini göstermesi bakımından bir örnek verelim;


--- alıntı ---
ureyne ve ukeyle kabilelerinden bir grup medineye gelerek Müslüman oldular. medinenin havası onlara dokununca peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. biz onlara su vermek isteyince, peygamber bizi engelledi. Buhari Tıp5/1, Hanbel 3/107,163
--- alıntı ---

şimdi de kurandan bir ayet;


--- alıntı ---
sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. saldırgan olmayın. allah saldırganları sevmez 2/190
--- alıntı ---

kendilerini müdafaa etmek amacıyla yapılan savaşlarda bile aşırıya gidilmemesini öğütleyen kuran'ın bu ayetine rağmen, peygamberi, deve sidiği içmeye zorlamak, elleri ve ayakları kesmek, gözlerini oymak ve çölde susuzluğa terketmek gibi aşırılıklar isnat ederek iftira atanların gerçek niyetleri belli iken bu kaynaklara hala islamın kaynağı olarak bakmanın amacı da islama hizmet olamaz.


--- alıntı ---
De ki, Allaha, bize indirilene, ibrahime, ismaile, ishaka, yakuba ve torunlara indirilene, musaya, isaya ve peygamberlere rableri tarafından verilene inandık. onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz "o" na teslim olanlarız. 3/84
--- alıntı ---
devamını gör...
427. (Tematik)
en sevgili...
alemlere rahmet olarak gönderilen en büyük sevgili.
son din olan islamın son peygamberi, hz. muhammet mustafa (s.a.v).
devamını gör...
428. (Tematik)
bugün peygamber efendimizi ısrarla, inatla hafife almak çırpınan ve de bunu yaparken peygamber efendimizin sadece postacı muamalesi görmesini isteyen garip insanlar var. canab-ı hak kuran-ı kerim'de nisa suresinin sekseninci ayetinde muhammed aleyhisselam'a itaat etmenin kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. o halde onun resulüne itaat edilmedikçe Allahü teala'ya itaat edilmiş olmaz. bunun kesin olduğunu bildirmek için ayet-i kerime'de ( elbette muhakkak böyledir ) buyurdu. ve bazı doğru düşünmeyip iki cihan serverini hafife almak isteyenlerin bozuk düşüncelerine ve emellerine fırsat kalmadı. Allahü teala yine nisa suresinin yüzellinci ve yüzellibirinci ayet-i kerimelerinde mealen ( kafirler Allahü tealanın emirleri ile peygamberin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. bir kısmına inanırız; bir kısmına inanmayız diyorlar. iman ile küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. onların hepsi kafirdir. kafirlerin hepsine cehennem azabını, çok acı azaplar hazırladık ) buyuruluyor.

peygamber efendimiz asla ve kata kafasına göre bir şey söylememiştir. muhammed aleyhisselama tam ve kusursuz tâbi olmak için, onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. o iki cihan serverini günümüzde sadece postacı olarak görmeye çalışanlar, ahiret gününde pişman olacaklardır.

muhammed aleyhisselam'ın ahlakı: aşağıdaki yazı riyad-un- nasihin kitabında mevcuttur.

Allahü teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri ve güzellikleri sayarak onun mübarek kalbini okşarken, kendisine güzel huylar verdiğini ( sen güzel huylu olarak yaratıldın) mealindeki ayet-i kerime ile bildirmektedir. akrame buyuruyor ki ; abdullah ibni abbas'dan iştttim, güzel ahlak kuran-ı kerim'in bildirdiği ahlaktır. ayeti kerime de ( sen huluk- ı azim üzerinesin ) buyruldu. huluk-ı azim demek; Allahü teala ile sır, gizli şeyleri bulunmak insanlar ile de güzel huylu olmak demektir.

muhammed aleyhisselam'ın bin mucizesi görüldü, dost düşman herkes bunu söyledi. bu kadar mucizelerin en kıymetlisi güzel huylarıydı. enes bin malik buyuruyor ki ( resul aleyhisselam hastaları ziyarete gider, cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi. eşeğe de binerdi. resul aleyhisselam'ı hayber gazasında gördüm. yuları bir ip olan eşek üzerinde idi. resul aleyhisselam sabah namazından çıkınca medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önlerine getirdiler. mubarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. kış ve soğuk olsa da herbirine mubarek parmağını sokar gönüllerini yapardı )

kimseye bâki değildir, mülki dünya simu zer
bir harap olmuş kalbi tamir etmektir hüner
buna fâni derler, durmayıp daim döner
adem oğlu bir fenerdir, akibet bir gün söner
devamını gör...
429. (Tematik)
peygamberi, kendisine gönderilen vahyi insanlara tebliğ eden bir insan konumundan çıkartıp Allah'ın yanında bir diğer otorite, haşa Allah'a ortak olarak algılayanların, kendi görüşlerine mevzi kazanımı elde etmek için bazı ayetlerin anlamını çarpıtmaları onların haklılığını ortaya koymuyor elbette.
tevbe suresinin ilk ayeti Allah ve elçisinden bir ihtar/ültimatom olduğunu söyleyerek başlar. bu ayeti, bazılarının anladığı gibi anlayacak olsaydık haşa Allah ve elçisinin ihtarı birlikte verdiği sonucunu çıkarmamız gerekirdi. oysa Allah, ihtar hakkında haşa elçisine danışmamıştır. elçi, Allah'tan aldığı uyarı niteliğindeki ayetleri müşriklere ileterek görevini yerine getirmiştir. uyarıyı veren Allah, o uyarıyı müşriklere ileten de elçi olduğu için ayet Allah ve elçisinden... şeklinde başlar.
kuran'da en fazla tekrarlanan emirlerden biri de Allah'a ve elçisine itaattir. vahiy, elçiye indirildiği için peygambere itaat, Allah'a itaattir. çoğu kuranla çelişkili, kimin söylediği belli olmayan sözleri aktaran buhariye, tirmiziye, ibn maceye uymak elçiye uymak değildir. elçiye uymak, tastamam, apaçık, Allah tarafından detaylandırılmış, açıklanmış ve koruma altına alınmış olan kurana uymaktır.--- alıntı ---
aralarında Allahın indirdiği ile hüküm ver. onların keyfine uyma. Allahın sana indirdiklerinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. yüz çevirirlerse, demek ki Allah bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.5/49
--- alıntı ---


--- alıntı ---
kendinden önceki kitapları doğrulayan, onların yerine geçen bu kitabı, gerçekleri kapsayıcı olarak sana indirdik. Allahın sana indirdiğiyle aralarında hüküm ver. sana gelen gerçekleri bırakıp onların hevesine uyma. Her biriniz için bir yasa ve yöntem belirledik. Allah dileseydi hepinizi bir tek toplum yapardı. ancak, size verdikleriyle sizleri sınıyor. iyilikte yarışın. hepinizin dönüşü Allahadır. ayrılığa düştüğünüz konuları size bildirecek.5/48
--- alıntı ---
devamını gör...
432. (Tematik)
hira dağında hüznü ile yoldaş olandır.

"hüzün ki en çok yakışandır bize,
belki de en çok anladığımız..."

dizelerini terennüm ediyordum ki dilimde,

bir kardeşim hakikati hatırlattı:

"çünkü biz hüzün peygamberinin çocuklarıyız."

"elhamdülillah kardeşim" dedim.

elhamdülillah...
devamını gör...
433. (Tematik)
ümmetinde olmaktan gurur duyduğum, sabır, azim ve başarısını 20 küsür yıllık hayatımda tekrar tekrar dinlerken beni daha da güçlendirip, heyecanlandıran büyüğüm.
devamını gör...
434. (Tematik)
şu güzel sözü söylemiş mübarek insan.--- alıntı ---

Nasıl istersen öyle yaşa, fakat bil ki, bir gün mutlaka öleceksin.
Kimi seversen sev ama unutma ki, bir gün ondan ayrılacaksın.
Dilediğin gibi davran, lâkin şu da her zaman hatırında olsun ki, her yaptığının karşılığını mutlaka göreceksin.


--- alıntı ---

devamını gör...
435. (Tematik)
buradan hadislerine riayet eden müslümanlara sesleniyorum. gelip burda başlığının altına sayfa sayfa övgü düzeceğinize çörek otunun hikmetlerini araştırıp bulursanız -kendisi rivayete göre çörek otunun ölüm hariç her hastalığa iyi geldiğini söylemiş- tüm dünyanın kendisine inanmasını sağlayabilirsiniz.
devamını gör...
436. (Tematik)
o bir beşer.
o bir kul.
o bir evlat.
o bir baba.
o bir aile reisi.

o bir eş.
o bir emin.

o bir komutan.
o bir resul.
o bir devlet başkanı.
o bir dost.
o bir müjdeleyici.
o bir şefaatçi.

o bir peygamber.
o bir yoldaş.
o bir mülteci.
o bir elçi.
o bir imam.
o bir habib.
devamını gör...
437. (Tematik)
vaad ettikleri ya çıkmış,pekala makul bakıldığında zahiren henüz çıkmayanlarınında zamanı gelmemiş veya insanlığın gelişimi sürecinde henüz sırrı çözülme evresine gelinilmemiş haberci.(hadisleriyle alakalı ulema nın açıklamalarına,şerhlerine ve sair ayet ve hadislerle kurduğu sistematik bağlara danışılmadan tenkit edici yorum yapılması hatadır.)
devamını gör...
438. (Tematik)
çektiği onca sıkıntıya rağmen gene de kendine eziyet eden insanlara bu kadar merhametli davranabilmesi bende müthiş bir hayranlık uyandıran, uğrunda nice canların feda edilebileceği, tüm insanlığın rahmetine ihtiyaç duyduğu, müminlerin özlemini çektiği son peygamber.
devamını gör...
439. (Tematik)
batılı oryantalistlerin bile kabullendiği bir şey var.dünyada hiç kimse onun kadar sevilmedi.bir çok peygamber kıssasında o peygamberlerin etrafındaki insanlar tarafından yüzüstü bırakıldığını biliyoruz ama efendimizin sahabeleri öyle mi? anam babam sana feda olsun ya rasullulah diye başlamıyorlar mıydı her cümlelerine. bir kişi anlayabilememiz onu sevmemizden geçmiyor mu?onu ne kadar seversek o kadar anlarız ve o zaman görün bu dünya nasıl güzelleşiyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar