hazreti muhammed [s.a.v.]

482. (Tematik)
tinet-i pâkini ruşen kılmış ehl-i âleme
iktidâ etmiş tarã®k-i ahmed-i muhtâra su

seyyid-i nev-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
kim sepüptür mucizâtı ateş-i eşrâre su

hayret ilen parmağın dişler kim etse istimâ
parmağından verdiği şiddet günü enâsere su

dostu ger zehr-i mâr içse olur âb-i hayât
hasmı su içse döner elbette zehr-i mâre su

hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasal
başını taştan taşa urup gezer âvâre su

bã®m-i dã»zah nâr-i gam salmış dil-i sã»zânıma
var ümidã®m ebr-i ihsânın sepe ol nâre su


fuzuli (alıntı)

devamını gör...
487. (Tematik)
mübarek yaşamından kıyasla, günümüzde ebu cehillerin kıtalar dolaştığını, ebu leheblerin meyve veren ağaçları taşlamak için sıraya girdiklerini, ebubekirlerin, ömerlerin, alilerin göreve çağrıldığını kavrayabileceğimiz Allah'ın kulu ve resulü.
devamını gör...
490. (Tematik)
ümmetinin bu faşizan hallerini görseydi onlara bilali habeşi için ona geldiklerinde nasıl cevap verdiğini anlatarak nasihat edecek olan merhamet ehli.
bilali habeşi, habeş asıllığı olduğu için "ş" harfini çıkaramaz "s" derdi.
ezan okurken de "esheduenlailahe illallah" derdi.
bi grup sahabi yanına geldi,
"ya resullallah, bilal ezanı doğru okuyamıyor" dediğinde onlara çok net bir cevap verdi.
"bilalin "s"si Allah ın katında "ş"dir.
devamını gör...
491. (Tematik)
' alemin yaratılması ' nın yuzu suyu hurmetine oldugu soylenen kisi.

' alem'in yaratılması ' ile dogumu arasında oldukca uzun sure
- yaklasık 14 milyar yıl - gecen insan.

sundugu inanc sistemi ise yaratılısın yaklasık
en sonuncu binde birlik zaman dilimine denk geliyor.

1.500 yıllık bir inanc sistemi diyor ki ;
' 14 milyar yıllık bir evreni senin icin yarattım '

ve bu 14 milyar yıllık beklemenin acıklaması da yok.
insan merkezli bir evren tasarımı burada da var.
arkaik kilise gibi..
.
o zamanlar nereden bilsinler evrenin yasını...
14 milyar yasında oldugunu.
' alemler o'nun icin yaratıldı ' denmis iste.

hersey degisiyor.
biraz sabır.

1.500 bolu 14 milyar , ne eder ?

milyarlarca galaksi carpı milyar yldız ve bunların gezegenleri ne eder ?
bu boyutta bir evrende...

kıytırık bir gezegendeki 1500 yılını evrenin merkezi goruyorsan ya sen yanlıssın ya da fizik.


devamını gör...
493. (Tematik)
hayatının büyük bir bölümünü diğer insanlar gibi aciz bir kul olarak geçirmiş, sonrasında ise yüce yaradanın kayrasıyla elçilik memuriyetine tayin edilmiş mukaddes beşerdir. kanaatimce, 'allah, alemleri onun yüzü suyu hürmetine' yaratmamıştır. işbu iddiayı, bidat olarak telakki ediyorum; çünkü, Allah, biz insanlığa son mesajında (kur'an-ı kerim) hz. muhammed'in; o'nun yalnızca kulu ve elçisi olduğunu -defaatle ve bizzat zâtına- vahyetmiştir. buradan, kuran'la paralellik veya bir aleniyet arz etmiş bir bağ bulmak zor. yani bu 'inanç' bağlamında, kendisine tanrısal bir imtiyaz ithaf edilmiş oluyor ki, bunun adı 'şirk'tir.
şirk ise; rahman'ın rahmetine en uzak günahın ve sapkınlığın, ta kendisidir.
devamını gör...
494. (Tematik)
non-teistler ve kimi gayri müslimler tarafından peygamber olup olmadığı fütursuzca sorgulanan islam peygamberi.
sorgulayanların(!) karakter tahlilinden dert yanmak isterim evveliyetle: genelde sığ, güdük ve hamasi; özelde ise (şahsiyet açısından) laubali, ukala ve saygısızlar.

dört temel tenkid noktaları var islam peygamberiyle ilgili:
1. hz. muhammed, peygamberliğini geçkin yaşında ilan etti. bu demek oluyor ki, uzun yıllar içinde bulunduğu toplumla ilgili gördüğü çarpıklıkları böylece idrak etti ve yalnız kaldığında tarttı-düşündü ve çözüm yolları üretti; zamanı geldiğinde de meydan okudu (yani; islam'ı, tecrübã® bir tasarım olarak görmek),
2. aile yakını varaka bin nevfel'den diğer tektanrılı dinler hakkında genişçe malumat edindi, nevfel'in sayesinde peygamber olacak kadar pişti (yani; islam'ı, aile ferdi bir din bilginine danışarak ve nakil yoluyla kurdu),
3. kendisi zaten bir tüccardı. daha doğrusu seyyah bir tüccar. bu durumunun getirdiği birikimi peygamberlik müessesesine tahvil etti,
4. temporal lob epilepsi hastasıydı ve hastalık nöbetlerini vahiy olarak algıladı.

evet... tekmili birden rivayetler böyle. şimdi ben bir mümin olarak, 5. şıkkı gönül rahatlığıyla işaretliyorum.
sıra sende ateist/deist/agnostik/ignostik/hümanist veya başka bir dine mensup olan arkadaşım! kararsızlık, yanlış da olsa bir karar sahibi olmaktan daha fecidir. birinde mutabık olsan diyorum artık.
amma velâkin oyunu kuralına göre oyna ha; hileyle- dalavereyle ‘’hem a diyeyim hem b’’ kolaycılığına kaçma. ha hem bu metoda başvurup, hem de hz. muhammed’in peygamberliğinin doğasında bir bedevi pragmatizmi ve eyyamcılığı var diyorsan, o başka! zira münazara dediğimiz düşünsel jimnastiğin de; bir kaidesi, örfü, adabı, delikanlılığı vardır. öyle boş beleş gürültünün, ‘bir cevaba layık sual niteliği’ yok bizim dergâhta…
devamını gör...
495. (Tematik)


--- alıntı ---
öz amcası(ebu leheb)'nın bile akılalmaz işgencelerine maruz kalan, buna rağmen defalarca islam'a davet eden,
kimi zaman karnına taş bağlayıp açlığını gideren,
kimi zaman birkaç hurma ile iftar eden,
kabede namaz kılarken başından aşağı işkembe, pislik dökülen, buna rağmen "bilmiyorlar. bilselerdi böyle yapmazlardı." diye düşmanına bile hayat veren,
duruşu ile güven veren, en azılı düşmanları tarafından bile "el-emin" sıfatı ile çağrılan,
annesiz, babasız ve ailesiz büyüyen, kimi zaman eksikliklerini çokça çekip çaresiz bir insan gibi gözyaşlarına boğulan,
kimi zaman bedirde, uhudda, hendekde ok ile arasına geçmek için yarışılan,
gülleri bile imrendiren kokusu ile ferahlatan,
cesareti, sabrı, dayanıklılığı, heybeti ile baş döndüren,
yakışıklılığına, her zaman tebessüm eden nur saçan yüzüne bakmaya doyulmayan,
dürüstlüğün, ilmin, hilmin, ahlak'ın, kusursuzluğun en mükemmiliğin tecelli ettiği tek yaratılmış olan,
duruşunda asalet, yürüyüşünde tevazu olan,
gören kimsenin tek bir sn bile ayrı kalmaya dayanamayacağı,
"anam babam sana feda olsun!" gibi büyük bir cümlenin söyleneceği tek kişi olan,
affetmenin zirvesi, insanoğlunun en merhametlisi,
şefaatine nail olmak istenen, son hak dininin; islam'ın peygamberi...


--- alıntı ---

devamını gör...
496. (Tematik)
insanl?k tarihi: 6000 ile 7500 y?l aras?nda de?i?mektedir. *
islam tarihi: 1500 y?ll?k.
evren tarihi: 10-15 milyar y?ll?k.

?imdi bu bilgiler ?????nda gelelim as?l konumuza. zaman , mekana göre de?i?mektedir.

alemlerin onun suyu hurmetine yarat?lmas? konusunun saçma oldu?unu söyleyen ?ah?slara(#3362234) hediyem olsun;

bu Allah kelâm?d?r ve di?er taraftan gelmektedir. zaman?n tamamen farkl? oldu?u bir mekandan ve zaman? insan gibi de?erlendirmeyen Allahtan gelmektedir. bu 10-15 milyar y?l içindeki 1500 y?l olmasayd?da, 1.5 gün içerisindeki bir salisenin 10000 de biri kadar bir zaman olsayd?, bu mant?kl? gelirmiydi? bazen 1.5 gün boyunca sadece bir an için ya?ad???n olmuyor mu, bir tebessüm görmek için,bir söz i?itmek için, bir taktir sözü duymak için, i?te evrende 15.000.000.000 milyar y?ld?r, 1500 y?ll?k bir an için var. galiba bu sadece dinsiz ya?amaya uydurulan kendini rahatlatma arac?d?r.

zaman tamamen görecelidir, istersen evren 100 trilyon y?l önce yarat?ls?n, zaman dedi?in kavram bir zaman? ba?ka bir zamanla k?yaslamad?r sadece, sadece bir alg?d?r, ve alg?da yan?lmad?r ve insana özgüdür, Allaha de?il.
devamını gör...
499. (Tematik)
burnu yere sürtülsün burnu yere sürtülsün diye üç kez vurgulanan ism-i şerif üzerine her hangi bir kişiden bahser gibi anılmasını istemiyoruz lanet olsun

peygamber efendimiz aleyhisselat-ü vesselam... yahut sallallahu aleyhisselam... bir mevki sahibine-bir bürokrata vs.. sayın diyen diliniz neden peygamber efendimiz aleysselat-u vesselama aynı edebi göstermiyorlar lanet olsun duyarsız, bihaber müslüman zevaata...
devamını gör...
500. (Tematik)
muhammed benim arkadaşımdır. aynı kur'an'da dediği gibi.

o, bürokrat değildir; o benim arkadaşımdır.
o, araya saygınlık kelimeleri sokulmayacak kadar yakındır; çünkü o benim arkadaşımdır.

onu benim arkadaşım olmaktan men etmeye çalışan, onunla araya mesafe koyan tabirleri mecbur kılan, kelimelerde saygı arayan zihniyet benden uzaktır; çünkü o benim arkadaşımdır.

edit: alpharabius benim de katıldığım şekilde, arkadaş yerine yakın arkadaş anlamına gelen dost kelimesini kullanmak daha hoş diyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar