hazreti muhammed [s.a.v.]

902. (Tematik)
“ben şunu iddia ediyorum ki, muhammed mümtaz bir kuvvettir. yaratıcının böyle ikinci bir vücudu imkân sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır.”(bismarc).
devamını gör...
904. (Tematik)
“arapların yanına sokulan aryenler, hakikã® isa dinã®ni bozarak onlara “allâh, allâh'ın oğlu, rã»hu'l-kudüs” gibi, üçlü, kimsenin anlayamayacağı akã®deleri [teslã®s akã®desini] yaymaya çalışıyor, şarkın sulh ve huzã»runu tamâmen bozuyorlardı. muhammed onlara doğru yolu gösterdi. araplara, yalnız bir tek allâh olduğunu, o'nun babasının da, oğlunun da bulunmadığını, böyle birkaç allâh'a tapmanın, puta tapmaktan kalan saçma bir âdet olduğunu anlattı."(napolyon)
devamını gör...
906. (Tematik)
“şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini dahi, hz. muhammed ile mukayeseye kim cüret edebilir ki?”(thomas carlyle)
devamını gör...
907. (Tematik)
“hz. muhammed'in hakiki mucizesi, bir melek vasıtasıyla gökten indirilmiş bütün âyetlerden oluşmuş olan kurân'dır. tevrat ile incil'den sonra vahyolunan son mukaddes kitap ise odur. şiirden üstün, taklidi imkânsız ve tercümesi mümkün olmayan bu ulvã® eserin olgunluk seviyesine ne bundan evvel çıkılabilmiştir, ne de bundan sonra çıkılabilecektir. islâm'ın yayılmasında kur'ân okumanın bütün uzun nutuklardan daha büyük bir âmil olduğu birçok şehâdetlerle sabittir. yola getirilmeleri imkânsız düşmanlar bile kurân'ı dinler dinlemez birdenbire duraklıyorlar ve hemen imana gelip kelime-i şehâdet getiriyorlardı. âyetlerdeki kelimelerde fevkalâde bir kuvvet ve kudret vardır" (jean poul roux)
devamını gör...
908. (Tematik)
“hiç kimse hz. muhammed'in kurallarından daha ileri bir adım atamaz. biz avrupa milletleri medeni imkânlarımıza rağmen hz. muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. şüphe yok ki bu yarışmada kimse onu geçemeyecektir.”(goethe)
devamını gör...
909. (Tematik)

“hz. muhammed ‘in muvaffakiyetinde olduğu gibi, hakikat her tarafa nur saçabilmelidir; tek ve eşsiz Allah'ın mevhumunu aşılamakla o bütün dünyayı yenmiştir.”(goethe)
devamını gör...
911. (Tematik)
". bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için muhammedilik, haça tapmaktan hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her provoslav (hıristiyan) ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden muhammediliği; tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. neden? çünkü zor ve anlaşılmaz bir ilâhiyatçılık olan toritsa(*) (baba-oğul ve kutsal ruh), sırlarla dolu meryem ana, mukaddesler ve onların resimleri, tasvirleri ve zor ayinlerle dolu.(tolstoy)
devamını gör...
912. (Tematik)
johon jacobreisi (alman filozof)
“biraz arapça öğrenen bazı kimseler, kur’ân ile istihzaya kalkışıyor. fakat bunlar kurân’ın tesirli, fasih ve inananları elektrikleyen okunuşunu dinlemiş olsalar, hz. muhammed’in ashâbına kur’ân anlatırken kullandığı, akıllara hayret verici lisanı duysalar, Allah’ın (cc) huzurunda secdeye kapanırlar ve hepsi de: “ya resulallah! bizim elimizden tut ve bizi senin ümmetin dâhil olmak şerefinden mahrum etme, derlerdi.”
devamını gör...
915.
yaptığı mantıklı işlerle yüzyıllardır milyonlarca insanın kalbinin en güzel köşesinde yerini almış mükemmel şahsiyettir.

not: o'nun üzerinden trollük denemesi yapmayınız, kutsala saldırmayınız, akıllı olunuz ve ayağınızı denk alınız.
devamını gör...
917.
üzerinden toz zerresi mahsun olarak düşse şu yere - değil aklımız anlar olanları, biz zerre oluruz şu kızılca kıyamette.

hüzünden değil mutluluktan dolsa gözleri, aksa müjganlarından bir dirhem su, boğuluruz kendi nefesimizde ona bile cevap veremeyiz ahirette.

akılsızca davranırız, akıl kınından çıkmadan laflarız, dil dile gelse yüzüne tükürür emin ol tek celsede..

alemlerin efendisi'dir. ne övülmeye muhtaç ne başka bir şeye, yaratan yaratmış kainatı sırf o'nun şerefine.
*
devamını gör...
918.
yaptıklarının hiçbirisinde mantık aramadığımız, söylediklerinin hiçbirisi için delil getirmesini beklemediğimiz efendimiz.*

mantık arasaydı hz ebubekir efendimiz arardı ama ne yaptı, o* diyorsa doğrudur dedi...

gözüm aklım fikrim var deme hepsini öldür,
sana çöl gibi gelen, o göl diyorsa göldür...
*

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar