hazreti muhammed [s.a.v.]

üzerinden toz zerresi mahsun olarak düşse şu yere - değil aklımız anlar olanları, biz zerre oluruz şu kızılca kıyamette.

hüzünden değil mutluluktan dolsa gözleri, aksa müjganlarından bir dirhem su, boğuluruz kendi nefesimizde ona bile cevap veremeyiz ahirette.

akılsızca davranırız, akıl kınından çıkmadan laflarız, dil dile gelse yüzüne tükürür emin ol tek celsede..

alemlerin efendisi'dir. ne övülmeye muhtaç ne başka bir şeye, yaratan yaratmış kainatı sırf o'nun şerefine.
*
devamını gör...
9.
iç ve dış dünyasındaki putlardan kurtulmak isteyen herkesin başvurmak zorunda oldugu kılavuz,rehber-i kamil.
hayatın her alanına getirdigi yorum ve pratikler taklid edilerek iki cihan saadetine vesile olan.
devamını gör...
12.
bir tuğlası eksik kalmış mükemmel bir binayı tamamlayan son tuğla mesabesindedir , güllerin efendisidir , onun ahlağıyla ahlaklanalım dedirtendir.
devamını gör...
13.
doğruluğun, emin olmanın, ahde vefanın güzel kahramanı. kendisine ümmet olmaktan dolayı şeref duyduğumuz en güzel insan.

rahmet peygamberi...

bir hayalim var ki, takip ettiği güzergahı takip ederek mekkeden medineye yolculuk yapmak! yürüyerek...

bir hayalim var ki, hakkında yazılan tüm kitapları okumak...

devamını gör...
18.
kur'an ahlakı ile şereflendirilmiş son peygamberdir.

--- alıntı ---

peygamberimizin insani yönüne ait özellikleri (şemail)

peygamberimizin insani yönüne ait özelliklerine "şemail"denir. peygamberimizin ashabı, bu kutlu insanın dış görünümünün güzelliği, görenleri hayran bırakan heybetinden nuruna ve duruşundan gülüşüne kadar Allah'ın onda gösterdiği çeşitli güzellikler hakkında pek çok detay aktarmışlardır. sayıca oldukça kalabalık olan sahabe, bu güzellikler hakkında birçok bilgi vermiştir. bazı sahabe onu genel özellikleriyle tarif ederken, diğerleri uzun ve detaylı anlatımlarda bulunmuşlardır. bu anlatımlardan bazıları şu şekildedir:

"allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlı idi. mübarek yüzü ayın on dördündeki dolunay gibi parlardı... burnu gayet güzel idi... gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı idi. ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı... boynu sanki bir gümüş ışıltısı idi... iki omuzu arası geniş, omuz kemik başları kalın idi... “
enes b. malik (ra) anlatıyor:
"peygamber efendimiz (sav) orta boylu idi; uzun da değildi, kısa da değildi; hoş bir görünüşü vardı. saçı ise ne kıvırcık, ne de düzdü. mübarek yüzlerinin rengi ise nurani beyazdı.

--- alıntı ---


devamını gör...
19.
----alıntı----
efendimizin mubarek isimleri

abdullah:allah (cc)'ın kulu
Âbid: kulluk eden, ibadet eden
Âdil: adaletli
ahmed: en çok övülmiş, sevilmiş
ahsen: en güzel
alî: çok yüce
Âlim: bilgin, bilen
allâme: çok bilen
Âmil: işleyici, iş ve aksiyon sahibi
aziz: çok yüce, çok şerefli olan
beşir: müjdeleyici
burhan: sağlam delil
cebbâr: kahredici, gâlip
cevâd: cömert
ecved: en iyi, en cömert
ekrem: en şerefli
emin: doğru ve güvenilir kimse
fadlullah:allah-ü teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
fâruk: hakkı ve bâtılı ayıran
fettâh: yoldaki engelleri kaldıran
gâlip: hâkim ve üstün olan
ganî: zengin
habib: sevgili, çok sevilen
hâdi: doğru yola götüren
hâfız: muhafaza edici
halîl: dost
halîm: yumuşak huylu
hâlis: saf, temiz
hâmid: hamd edici, övücü
hammâd: çok hamdeden
hanîf: hakikate sımsıkı sarılan
kamer: ay
kayyim: görüp, gözeten
kerîm: çok cömert, çok şerefli
mâcid: yüce ve şerefli
mahmûd: övülen
mansûr: zafere kavuşturulmuş
mâsum: suçsuz, günahsız
medenî: şehirli, bilgilive görgülü
mehdî: hidayet eden, doğru yola erdiren
mekkî: mekkeli
merhûm: rahmetle bezenmiş
mes'ûd: mutlu
metîn: çok sağlam ve güçlü
muallim: öğretici
muktedâ: peşinden gidilen
mübârek: uğurlu, hayırlı, bereketli
müctebâ: seçilmiş
mükerrem: şerefli, yüce
müktefî: iktifâ eden, yetinen
münîr: nurlandıran, aydınlatan
mürsel: elçilikle görevlendirilmiş
mürtezâ: beğenilmiş, seçilmiş
muslih: islah edeci, düzene koyucu
mustafa: çok arınmış
müstakîm: doğru yolda olan
muti: hakka itaat eden
mu'tî: veren ihsân eden
muzaffer: zafer kazanan, üstün olan
müşâvir: kendisine danışılan
nakî: çok temiz
nakîb: halkın iyisi, kavmin en seçkini
nâsih: öğüt veren
nâtık: konuşan, nutuk veren
nebî: peygamber
neciyullah:allah'ın sırdaşı
necm(i): yıldız
nesîb: asil, temiz soydan gelen
nezîr: uyarıcı, korkutucu
nimet: iyilik, dirlik ve mutluluk
nûr: işık, aydınlık
râfi: yükselten
râgıb: rağbet eden, isteyen
rahîm: mü'minleri çok seven
râzî: kabul eden, hoşnut olan
resûl: elçi
reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
saîd: mutlu
sâbir: sabreden, güçlüklere dayanan
sâdullah:allah'ın mübârek kulu
sâdık: doğru olan, gerçekci
saffet: arınmış, seçkin kişi
sâhib: mâlik, arkadaş, sohbet edici
sâlih: iyi ve güzel huylu
selâm: noksan ve ayıptan emin olan
seyfullah:allah'ın kılıcı
seyyid: efendi
şâfi: şefaat edici
şâkir: şükredici
tâhâ: kur'ân-ı kerîm'deki ismi
tâhir: çok temiz
takî: haramlardan kaçınan
tayyib: helal, temiz, güzel, hoş
vâfi: sözünde duran, sözünün eri
vâiz: nasihat eden
vâsıl: kulu rabb'ine ulaştıran
yâsîn: kur'ân-ı kerîm'deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
zâhid: mâsivadan yüz çeviren
zâkir:allah'ı çok anan

----alıntı----
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar