hinduizm

tüm dinleri eşŸit derecede kutsal sayması gibi çok gelişŸmişŸ, gönlü genişŸ bir tarafı olan dindir. din derslerinde söylendiğŸinin aksine yahudilik gibi milli yada ırki bir temeli yoktur.
devamını gör...
yanılmıyorsam bunlarda hırsızlık tanrısı diye bir tanrı türü var.bir de kutlama günleri var ki anadan üryan ganj nehrine girerler.tabi o esnada gerçek hırsızlar da işbaşında olurmuş.bunlar nehirden çıkana kadar hırsızlık tanrısının ''iyi çocuklar'ı işlerini görmüş oluyorlar.
devamını gör...
ateizm, politeizm (çok tanrıcılık), adwitizm, dwaitizm, saivizm, vaishanavizm ve benzeri dinlerin her türünü içinde barındırır.
doğaya tapma, atalara tapma, hayvanlara tapınma, putlara tapma, şeytana tapma, sembollere tapma, kendi kendine tapma ve tanrıya tapma gibi tüm sapkın inanışları biraraya getirin, işte size hinduizm.
devamını gör...
hinduların 300 milyona yakın putları olduğu söylenir.
insan, hayvan, bitki, mekan ve olaylar put haline getirilmiştir.
her kasaba kendi putuna sahiptir.
her kasabanın ya da köyün girişinde yılan, maymun ve daha farklı putların temsil edildiği heykellere rastlanır.
her hindu evinin de kendi putları vardır.
hatta aynı aile içinde dahi her bireyin farklı putların önünde eğildiğini görebilirsiniz, şaşırmayın
sabahları putlarını şarkılarla ve ışık oyunlarıyla uyandırdıklarını düşünür, onları temizler, onlara çiçekler, yemekler, sütler sunarlar.
ilginç bir ülkedir vesselam...
devamını gör...
maymunlar, bazı kuş türleri, bazı ayı türleri, geyikler, filler, bazı timsah türleri, kedigiller, fareler, baykuşlar, kargalar, köpekler de kutsaldır bu aklı kıt inanca sahip kişilere göre.
devamını gör...
hac gibi yapılan ibadetlerinden biride günde ortalama 1 milyon çamaşırın yıkandığı, lağımın akıtıldığı ve insanların çöplerini attığı ganj nehrinde ayin yapmaktır. hint insanının bünyesi alışmıştır lakin bizim gibi adamlar temiz yaşamaya alıştığı için gider gitmez hepatit kapar, dikkatli olmak lazım.
devamını gör...
hinduizm'de toplum dört sınıfa ayrılır:
1. rahipler ve öğretmenler (brahminler)
2. askerã® ve siyasã® liderler (kşatriya)
3. ticaret erbâbı (vaisya)
4. işçiler ve hizmetliler (sudralar)

sudralar hariç, ilk üç grupta yer alanlar iki kere doğanlar olarak kabul edilir. iki kere doğanların hayatı da dört devreye ayrılır:

1. öğrencilik dönemi (brahmacarin)
2. aile hayatı dönemi (grhastha)
3. zühd ve riyâzet dönemi (vanaprastha)
4. gezici rahiplik/ dilencilik dönemi (sannyasin)

hayatın ise dört temel gayesi vardır: dharma, artha, kama, mokşa.
devamını gör...
zamanında mensubu olduğum din.
bir zamanlar bir hindu iken şöyle bir şiir yazmıştım. okumak isterim. pardon yazmak:

ey yüceler yücesi benim güzel tanrım.
senin dört memene de ayrı ayrı tapayım.
sütünü yalnız ben; yalnız ben sağayım.
tezeğini sobamda cayır cayır yakayım

affet günahlarımı, otunu çiğnediğim için.
sütünün değerini cahillikten bilemedim.
hayatımı yalnız sana; yalnız sana adarım.
tezeğini sobamda cayır cayır yakayım.

memelerin süt dolu, benim güzel ilahım.
biraz bana ver de, aç karnımı doyurayım.
yediğin ota ömrümü; ömrümü adarım.
tezeğini sobamda, cayır cayır yakarım.devamını gör...


--- alıntı ---

Hinduizm inancı; “Sanskrit literatüründe “soylu yol” anlamına gelen Arya dharma veya “ezeli-ebedi din” anlamına gelen sanatana dharma şeklinde geçer.” Hindu; “genel olarak Vedaları ve Hinduizme ait diğer kutsal metinleri ve bunlarla ilgili doktrinleri kabul edenlere” denmektedir. Vedalar “M.Ö. 1500-1000 yılları arasında meydana getirilen dört ayrı kitaptan oluşur: Rig, Sama, Yacur ve Adharva. Bu kitapların her biri ayrı dönemlerde ortaya çıkmıştır.” Vedanta; “ ‘Veda’nın sonu; brahmanın doğasını keşfeden bir felsefe dizgesi” ya da “düşünürlerin nihai gerçeklikle (brahman) ile ilgili vedik metinlerin incelenmesine odaklandıkları felsefe dizgesidir.”

--- alıntı --- *
devamını gör...
çok tanrılı bir dindir; şiva, vişnu, rama, krişna bu inançtaki tanrılardan birkaçıdır. ancak bu dini inanış, türkiye'de sadece ineğe tapınma olarak algılamaktadır. oysa ki, felsefesinde ineklere tapmak diye birşey yoktur inek sadece kutsal sayılan hayvanlardan birisidir. lakin belli başlı bölgelerde ineğe tapanlar da olabilir tamamen yok demek de imkansız bi' yerde.

hinduizm için en önemli olanı sırasıyla yaratıcı, koruyucu ve yok edici olarak bilinen brahma, vişnu ve şiva üçlemesidir. brahma’nın pusuladaki dört yöne tekabül eden dört başı vardır. hayatı ve tüm evreni yarattığına inanılır. vişnu doğum ve yeniden doğum devr-i daimini yöneten koruyucudur. ayrıca dünyayı kötü güçlerden korumak için çok defa dünyaya geldiğine dair bir inanış vardır. rama ve krişna’nın vişnu’nun tecessümü olduğu düşünülür. genellikle boynuna sarılı bir kobra yılanı ile görülen şiva tüm kötülükleri yok eder ve birçok tecessümü vardır.
devamını gör...
dünyanın en eski dinlerinden biri. kurucusu, peygamberi, kutsal kitabı vs. yok. kutsal kitap derken vedalar, upanişadlar ve mahabarata destanı gibi kutsal metinler hatta rişi dedikleri peygamber gibi olanlar bizim anladığımız manada bir kutsal kitap ya da peygamber değil.

tanrı çeşitliliği o biçim. ortak tanrılar bir yana, bazı ailelerin kendi özel tanrıları bile var. hintli arkadaşların anlattığına göre esasen önemli olan inanacağın, itaat edeceğin, sığınacağın bir yüce varlığı bilmen. ama temel olarak shiva, vishnu, brahma, krishna vs. gibi asıl tanrılar var.

ineğin kutsiyeti mevzusu ise aslında biraz karışık. ineğe kutsallık veren şey, sanılanın aksine ineğin kendisi değil, tanrı krişna'nın sembolünün inek olması. yani adamlar sırf en büyük tanrı, aynı zamanda tüm tanrıların anasının sembolü inek olduğu için ineğe saygı duyar ve holy animal derler. kaldı ki, hinduizm'de tüm hayvanlar holy'dir. o yüzden halkın epey bir çoğunluğu vejeteryandır. ya da yarı-vejeteryandır.

söz kısa gerek, dininizin kıymetini bilin vesselam. öyle löp löp bonfileleri yanında karabiber, kekik, ayran ile beraber cennetlik gövdeye indirirken o etten tiksinen fukara hinduları düşünün...
devamını gör...
zamanında bir hindu, hindistanlı müslümanları göstererek bana 'bu zavallıları da türkler müslüman yapmıştı.. yazık, aldanıyorlar' diyerek hem bir müslümana hem de bir türk'e laf sokmanın çok pis hazzını yaşamıştır... bunu o kara gözlerinde gördüm ben..

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar