ashab cemaatine. peygamber efendimiz hemen hemen her işini (peygamberlik vazifeleri hariç) ashabıyla meşveret yapmamış mı? mesela bedir, uhud ve hendek savaşlarının nerede ve nasıl olacağına, bazı savaşlarda ele geçirilen esirlere ne yapılacağına, savaşlardaki komutanların kim olacağına dair meşveret etmiş. ashabını örgütleyip cemaat haline getirmiş. ashabı da kenetlenip öyle bir cemaat haline gelmiş ki 7 düvele karşı dayanmış. ashabın bir cemaat olmadığını söylebilecek olan var mı?
devamını gör...
bakın canlarım mezheplerin ve tarikatların çıkışı coğrafi, bölgesel, yöresel, kültürel, meşrebsel farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

çok sık anlatılan bir örnek vardır. bir mezhepte namaz kılarken etrafa bakınmak caizken ötekinde mekruhtur. çünkü birine tabi olanlar genelde kırsalda yaşayan insanlar olduklarından vahşi hayvan tehlikesine karşı namazda etraflarına bakınabilmeleri için onlara izin verilmiştir. ama şehirde, evinde güven içinde yaşayan insanlara bu izin verilmemiştir. bu ve buna benzer sebeplerden mezhepler ortaya çıkmıştır. anadın?

edit: lafın tamamı abdala anlatılmaz. peygamberin mezhebi yoktu çünkü o mezhebin ta kendisiydi. onunla beraber yaşayanların mezhebi de doğrudan peygamberin öğretisiydi. sonradan gelen nesillerin peygamberle doğrudan bir teması olmadığı için ashaba tabi oldular. onlara tabiin denildi. sonra gelenler de onlara tabi oldular. olara da tebei tabiin denildi.
devamını gör...
mezhep, cemaat, tarikat benzeri oluşumlar ihtiyaç üzere, esasen imamlarının böyle bir niyeti yoksa da, metotlarının, fikirlerinin halk içinde mu'teber görülmesiyle zamanla oluşmuştur. peygamberimiz zamanında sahabiler bir mevzuda tıkandıklarında ne yapıyorlardı? peygamberimize gidiyor ve nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlardı. peki, peygamberimizin 23 yıl içinde, gelişen toplumla birlikte tüm meselelere cevap vermesi mümkün müydü, bittabi değildi. vefatından sonra sahabiler bir mevzuda tıkandıklarında ne yapıyorlardı? ibn abbas gibi büyük alimlere danışıyorlar, onların nass üzere mebni ictihatlarından yararlanıyorlardı. bu görüşler zaman içinde birikti, birikti ve mezhepler oluştu. dolayısıyla, rahatlıkla söyleyebiliriz ki, peygamberimizin mezhebi yoktu, çünkü böyle bir ihtiyacı yoktu. zaten mezhep imamlarının görüşlerini dayandırdığı kişi o'dur. suyun insandan istifadesi mümkün müdür?..
devamını gör...
safsata. bu sorunun başka bir versiyonu da "allah kendinden büyük taşı kaldırabilir mi?" gibi sorular. ikisi de safsata. yani abesle iştigal. neden? mezhepler zaten rasûlullah'ın vefatından sonra ortaya çıkan şeyler. bu vefatından sonra ortaya çıkma durumu bir şart. yani rasûlullah vefat etmeseydi böyle bir şey ortaya çıkmazdı. yani rasûlullah'ın vefatı mezheplerin ortaya çıkması için bir şart.

mantık okuyan zaten ne dediğimi anlayacak. peki bu sorunun sahibinin iyi niyetli olduğunu düşünelim ve demek istediğinin rasûlullah hayatında bugünkü mezheplerden hangisi üzere idi? diye anlayalım soruyu.

bu sorunun da iki yönü var. itikadi ve ameli.
rasûlullah'ın kuran ı kerim'i tebliğ ve talim ettirmesi görevini unutmayalım. yani rasûlullah bazılarının dediği gibi bir elçi değildir. rasûl demek elçi demek değildir.
her itikadi mezhep kendi inancının rasûlullah ın itikadı üzere olduğunu savunur. bu çok tabii bir şeydir.
islam bir ilim dinidir. tarihten günümüze ilmi sahada itikadi mezhepler arasında en yaygın olan mezhebin sünnilik (maturidi ve eşari) olduğunu görürsünüz. elbetteki çokluk bu anlamda bir muteberliğe delil olmaz. fakat bu itikadi meseleler mezhep büyüklerince uzun yıllar karşılıklı tartışıla gelmiş. bazı mğnazaralarda tezlerini savunamayan mezhep değiştirmiş. sünnilik, ehli sünnet ilmi deliller noktasında çok güçlüdür. bu güçlülükten olsa gerek şiilerin kendilerini ehli sünnete karşı tezler öne sürdüğü diyebileceğimiz kitapları çokken sünnilerin böyle eserleri pek yoktur. olanlar da yakın zamanın ürünüdür.

yani şimdi burada bir ehli sünnet müslüman olarak sünnilerin diğer mezheplere kıyasla neden rasûlullah'ın itikadı üzere olduğunu anlatacak değilim. lakin kısaca hangi mezhep rasûlullah'ın itikadı üzere diye sorarsanız buna ilim ve akıl ile ehli sünnet diye cevap veririm.

rasûlullah tarikatlı mı idi sorusu da tarikat meselesi hakkında hiç bir bilgisi olmayan birinin sorabileceği bir soru. bunun için de tarikatlardaki silsile denilen yolun ne olduğuna bakmak lazım.

en doğrusunu Allah bilir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar